Svérázný Nikola Tesla

9052x 30. 08. 2017 1 čtenář

V červenci, před 161 lety se narodil legendární vynálezce srbského původu, Nikola Tesla. Je zřejmě dodnes nejzáhadnějším vědcem za poslední staletí. Objevil střídavý proud, fluorescenční světlo a bezdrátový přenos energie. Jako první sestrojil elektrické hodiny, turbínu (Teslovu) a motor na pohon sluneční energií.

Jsou mu přisuzovány paranormální schopnosti a objevy, kterých jeho současníci nebyli schopní. K tomu bychom měli přistupovat poněkud skepticky, každopádně byl ale Nikola Tesla samorostem a jeho způsob života a práce byl ojedinělý. Další známý vynálezce a jeho konkurent, Thomas Alva Edison, ho nazýval „šíleným Srbem“.

1. Podivné Nikolovy vize a vnuknutí se začaly objevovat již v jeho pěti letech. Ve stavech rozrušení viděl světelné záblesky a šramoty vnímal jako údery hromu. Velmi mnoho četl a podle jeho slov v něm hrdinové knih vzbuzovali touhu stát se člověkem na „nejvyšší úrovni“.

Neobvyklá vidění bývala často provázená nesnesitelně ostrými světelnými záblesky, které byly velmi trýznivé; nedovolovaly mi vidět předměty zřetelně a znemožňovaly přemýšlet a pracovat. Ať jsem se obrátil na kohokoliv z psychologů nebo fyziologů, nikdo z nich mi nedokázal vysvětlit, o co se jedná. Předpokládám, že je to vrozené, protože můj bratr má podobné problémy.“

Nikola Tesla

2. Nikola Tesla soustavně procvičoval svoji vůli a snažil se nad sebou získat plnou kontrolu.

Nejdříve jsem svoje touhy musel potlačovat a pak začínaly postupně být v souladu s mojí vůlí. Po několika letech mentálních cvičení se mi podařilo získat nad sebou plnou kontrolu a ovládat své náruživosti, které se staly osudnými pro mnohé silné osobnosti.“

Vynálezce nejdříve nechal zlozvykům volný průchod a pak je začal potlačovat. Takto popisuje, jak se vypořádal s kouřením, pitím kávy a hazardními hrami:

Toho dne a v té hře jsem zvítězil nad svou vášní. A dokonce tak lehce, že jsem skoro litoval, že nebyla daleko silnější. Vyrval jsem ji ze svého srdce tak, aby po ní nezůstalo ani stopy. Od té doby mne hazardní hry zajímají asi stejně jako šťourání se v zubech. Měl jsem také období, kdy jsem náruživě kouřil, což se začalo projevovat na mém zdraví. Použil jsem svoji sílu vůle a nejenomže jsem s kouřením přestal, podařilo se mi k němu potlačit jakoukoliv náklonnost.

Před několika lety jsem začal mít problémy se srdcem. Jakmile jsem pochopil, že příčinou je můj šálek kávy po ránu a odepřel jsem si ho (i když to opravdu nebylo jednoduché), vrátilo se srdce do normálu. Podobně jsem se vypořádal i s dalšími zlozvyky. Pro některé lidi by to mohlo být strádáním a obětí“

3. Byl velmi aktivní a energický, a přitom poněkud extravagantní. Během procházky byl schopen najednou zničehonic udělat přemet.

4. Tesla tvrdil, že má fotografickou paměť. To mu umožňovalo bez problémů citovat různé knihy. Když se jednou procházel v parku a recitoval zpaměti Goethova Fausta, napadlo ho řešení problému, kterým se v té době zabýval.

Když jsem pohroužený ve své mysli pronesl poslední slova Fausta a byl jsem nadšený uměním básníka, najednou se přede mnou vynořilo řešení, jako když udeří blesk. Pojednou bylo vše jasné, klacíkem jsem do písku načrtnul schéma, které jsem později rozvedl, a stalo se základem mých patentů v květnu 1888.“

5. Nikola Tesla věnoval každý den několik hodin procházkám, sám. Byl přesvědčen, že chůze stimuluje práci mozku, takže se snažil, aby ho při tom nikdo nerušil.

V nerušené samotě se myšlení stává pronikavějším. Aby člověk mohl myslet, a vynalézat nepotřebuje velkou laboratoř. Nápady se rodí, když mysl není rušena vnějšími vlivy. Většina lidí je natolik pohlcena vnějším světem natolik, že nejsou schopni vnímat, co probíhá v jejich nitru.“

6. Tesla velmi málo spal a považoval to za ztrátu času. Tvrdil, že odpočívá jenom čtyři hodiny denně a z toho ještě dvě hodiny přemýšlí nad svými nápady.


7. Trpěl misofobií, chorobným strachem z nečistot a špíny; snažil se vyhnout dotýkání se předmětů, na jejichž povrchu může být spousta bakterií.

Pokud na stole v restauraci, u kterého seděl Nikola Tesla, přistála moucha, trval na výměně ubrusu a příborů. Vyžadoval, aby talíře a příbory byly sterilizovány určitým způsobem a přesto je i poté ještě utíral ubrousky. K jeho stolu si v restauraci nesměl přisednout nikdo jiný.

Měl opravdu chorobný strach z infekce, a proto vyhazoval rukavice po jednom použití, nepodával ruku a soustavně si myl ruce a utíral se novým ručníkem. Denně jich spotřeboval minimálně 18. Mimochodem, tato fobie může být pochopitelná, Tesla byl v mládí dvakrát těžce nemocný, a poté, co přestál choleru, které téměř podlehnul, začal se bát jakékoliv infekce.

8. Je možné, že jeho nechuť k podávání ruky nebyla založená pouze na přítomnosti mikrobů a že k tomu měl i jiný důvod, který mohl napadnout pouze Teslu: „Nepřeji si, aby bylo znečištěno moje elektromagnetické pole….“.

9. Vynálezce odcházel od stolu, pokud za ním seděly ženy se šperky z perel. Když měla na sobě perlový náhrdelník jeho asistentka, poslal ji domů; Tesla nesnášel okrouhlé povrchy.

V té době jsem měl svá estetická hlediska a náhledy. V některých je možné vysledovat působení vnějších vlivů a jiné jsou nevysvětlitelné. Pociťoval jsem silný odpor k ženským náušnicím, ovšem některé další šperky, jako například náramky, se mi v určité míře líbily – záleželo na tom, nakolik bylo zajímavé jejich provedení. Jakmile jsem uviděl perly, byl jsem téměř na hranici kolapsu. Fascinoval mne ale třpyt křišťálu nebo předmětů s ostrými hranami a hladkými povrchy. Nikdy bych se nedotknul vlasů jiného člověka, dokonce ani pod hrozbou ústí hlavně pistole. Dostával jsem zimnici při pohledu na broskev, a jestliže byl někde v místnosti pohozený kousek kafru, cítil jsem se velmi nepříjemně.“

10. Nikola Tesla se nikdy neoženil a neměl děti. Nikdy zřejmě nenavázal intimní vztah. Dotknout se jiného člověka bylo již téměř nad jeho možnostmi. Soudě podle filmu Tajemství Nikoly Tesly (Tajna Nikole Tesle, 1979) se dotýkal pouze přátel a lidí, které znal již několik let.

Byl toho názoru, že žena jako taková je původcem velkého odlivu duchovní energie (muže) a oženit se potřebují pouze spisovatelé a hudebníci, aby získali zdroj inspirace. „Vědec je povinen věnovat své city pouze vědě. Pokud by je rozštěpil, nemůže dát vědě všechno to, co si od něj žádá.“ Tesla zemřel v 86 letech a předpokládá se, že byl panicem.

11. Tesla si velmi dobře pamatoval knihy a obrazy a měl obrovskou představivost. Tato schopnost mu pomáhala překonat noční můry, kterými trpěl již od dětství, a provádět experimenty se svou myslí.

12. Vědec byl vegetariánem: pil mléko, jedl chléb a zeleninu. Vodu pil pouze filtrovanou.

Dokonce ani dnes mne nenechávají lhostejným některé věci, které mě dříve vyváděly z rovnováhy. Když pouštím do misky s tekutinou papírové kostičky, cítím vždycky odpornou chuť v ústech. Dříve jsem na procházkách počítal kroky. U polévky, šálku kávy nebo kousku jídla jsem vypočítával jejich objem, jinak jsem z jídla neměl požitek.“

13. V hotelech se ubytovával pouze v těch pokojích, které měly číslo dělitelné třemi. Na svých procházkách obcházel svoji část čtvrti také třikrát.

Počet úkonů, které jsem měl při své práci provést v určitém pořadí, musel být dělitelný třemi. Pokud jsem v daném kroku nedosáhl výsledku, začínal jsem znovu od začátku, i když to někdy znamenalo pracovat o několik hodin déle.“

14. Tesla nikdy nevlastnil dům, nežil nastálo v nějakém bytě, ani neměl žádný soukromý majetek – kromě své laboratoře a příslušného pozemku. Spal přímo v laboratoři a na konci svého života v nejdražších hotelích New Yorku.


15. Bylo pro něj důležité vypadat co nejlépe. Vždy byl jako ze škatulky a svoji pečlivost v oblékání přenášel i na jiné. Jestliže se mu nelíbil oděv služebné, poslal ji domů se převléknout.


16. Tesla na sobě prováděl pokusy se střídavým proudem, nikdy ale nepodroboval experimentům jiné lidi nebo zvířata.

17. Byl přesvědčený, že je možné naučit se ovládat vesmírnou energii a navazovat kontakty s jinými světy. Tvrdil, že sám nic nevynalézá a že je pouze „tlumočníkem“ myšlenek, které k němu přichází z éteru.
Tento člověk se zásadně liší od všech lidí ze západu. Předvedl své pokusy s elektřinou a přitom se k ní choval jako k živé bytosti, se kterou je možné hovořit a které může zadávat úkoly… Je mimo veškeré pochybnosti, že se nachází na nejvyšší duchovní úrovni a je schopen poznat a pochopit všechny naše bohy.“

Indický filozof Svámí Vivékánanda o Nikolovi Tesle

Podobné články

Napsat komentář