Tajemná ikona “Božské já“ nalezena po celém světě

1826x 27. 11. 2019 1 čtenář

Existuje důkaz, že starověké kultury po celém světě byly spojeny mocným náboženským symbolem, který nazýváme „ikona Božského já“. Zvláště patrné je to mezi pyramidovými kulturami. Pyramidové kultury sdílely „triptychový chrám “ a ikonu Božského já.

Ikony Božského já můžeme nalézt po celém světě

Stejně jako symbol krucifix spojuje miliony křesťanů pod jedno univerzální náboženství, totéž udělal symbol Božského já pro naše starověké předky.

Troptychové chrámy

Paralelní umění a architektura ve starověku – budování pyramid, oblouků a mumifikace – mě vždy zajímalo natolik, že jsem v mladém věku začal cestovat ve snaze prozkoumat tyto paralely a také objevit nové.

Kniha „Napsaný v kameni“ vypráví hrdinský příběh o tom, jak se organizované spolky středověkých kameníků – kteří se oficiálně vynořili v roce 1717 a nazývají sebe „zednáři“ – pokoušely uchovat ztracená duchovní tajemství tím, že je vkládaly do gotických katedrál. Chrliče nemají nic společného s křesťanstvím. Uvědomil jsem si, že standardní plány gotických katedrál, které zahrnovaly velké centrální dveře lemované dvěma menšími dveřmi, a dvě věže na obou stranách centrální vstupní haly, byly vzpomínkou na pohanské chrámy v Egyptě, Mexiku, Peru, Číně, Indie atd.

Střední dveře jsou „zdrojem“ — „duše“ uvnitř těla. Dvojčata jsou protikladnými tělesnými silami duality, které obklopují duši na obou stranách. Duše musí čelit životu a ovládat ho.

Univerzální náboženství triptychového chrámu vytvořilo kromě Svobodného zednářtví také založení dalších tajných společností, včetně rytířů z Pythiasu, Skull & Bones a Shriners, z nichž všichni používají triptychový vchod do svého sídla.

Hlavní fasáda Rockefellerova centra v New Yorku líčí jednu z nejpozoruhodnějších esoterických triptychů moderní doby. Ukazuje „božský“ obraz ve středních dveřích (Božské já) vyvážený mezi mužskými a ženskými protiklady. Všimněte si, že bůh drží kružítko – klíčový zednářský symbol.

Stejně jako u triptychu představuje ikona Božského já duši hrdiny nebo moudrost, duši, která vyvažuje své protichůdné tělesné síly, reprezentované dvojčaty, které jsou symetricky drženy v každé ruce. Ikona Božské já nás vyzývá, abychom rozvíjeli naši vnitřní sílu a duchovní potenciál vyvážením dvou protichůdných sil v nás (prostřednictvím meditace) a pečlivým kultivováním našich fyzických a duševních sil. Koncept vnějšího „Boha“, stejně jako ve známých monoteistických a polyteistických náboženstvích, je odvedení pozornosti od toho, v co věřím. Skutečným účelem náboženství je rozpoznat věčnou povahu naší vlastní duchovní bytosti a vychovávat „Božské já“ “v nás.

V Rockefellerově centru je vidět krásná varianta ikony Božského já. „Dvojité protiklady“ jsou symbolizovány maskou komedie a tragédie, které se drží na pravé a levé straně bohyně.

Zlatý věk

Původ ikony Božského já lze vysledovat až v prehistorické minulosti. Někteří učenci viktoriánské éry spojovali Zlatý věk s Platónovou Atlantidou a s představami o vzestupu a pádu civilizace v období odpovídajícím zodiakální precesní rovnodennosti, která trvá zhruba 25 000 let. Platón to nazval „Velkým rokem“; starověcí Řekové ještě před Platónem spojovali Velký rok s ročními obdobími. Podobné teorie ležely za takovými jevy, jako jsou mayské a aztécké kalendáře a koncept hinduistické Yugy.

Někteří alternativní vědci nedávno prohlásili, že v dávné minulosti vzkvétala “technologicky“ vyspělá civilizace. Tito vědci dělají chybu, když promítají ducha své doby do dávné minulosti, spíše než věnují pozornost tomu, co se nám staří snažili říct. Platón popisuje Zlatý věk jako „duchovně“ vyspělou civilizaci, nikoli „technicky“ vyspělou. K zániku této civilizace došlo, protože Atlanťani se přestali ztotožňovat se svou „božskou“ povahou.

„Po mnoho generací … poslouchali zákony a milovali božství, kterému se podobali … Když ale božský prvek v nich zeslábl … a jejich lidské rysy začaly převládat, přestaly být schopni umírněně nést svou prosperitu.“
– Platon, Timaios

Překvapivý nález: více staré = více pokročilé

Důkazy o zbytcích Zlatého věku vidíme nejen ve společném jazyce zanechaném našimi předky, ale také ve společné architektuře (jako je triptychový chrám). Starověká civilizace se vyznačuje pozoruhodnou dovedností v kamenictví. Jedním z nejúžasnějších faktů o starém kamenném zdivu je to, že mnoho z největších děl patří i k nejstarším.

Velká pyramida v Cheopsu je o tisíce let starší než nižší pyramidy, které ji obklopují. Akvadukt ve španělském Segovia (říká se, že je římský), je daleko pokročilejší než akvadukty pozdější. Zdá se, že vývoj mnoha technologií ve starověkém světě odráží více degenerace a úpadku než pokroku. Možná je to skutečně výsledek původního vzoru Velkého cyklu roků o úpadku a pádu civilizací, kde před více než deseti tisíci lety došlo k velkému období duchovního úspěchu, následované obdobím neustále se zrychlujícího duchovního úpadku.

Zednářské ikony božského já

Mnoho důkazů, které by osvětlily význam ikony Božského já, bylo zničeno dobyvately, křižáky, mongolskými hordami a obchodníky s otroky.

Rebis

Rebis je předchůdce zednářských trasovacích desek, které vykazují podobné duality; stejně jako trasovací desky, poselstvím Rebise je překonat dualitu pomocí mystických technik zahrnujících starodávnou praxi vyrovnávání protikladů k nalezení středu. Všimněte si symbolů zednářského úhelníku a kružítka v levé a pravé ruce Rebis – jednoduché nástroje, používané k vytváření neuvěřitelně pokročilých kamenných památek (pyramidy, akvadukty, katedrály), které dodnes zůstávají svědectvím ne „technologické“ síly starověku, ale jejich „duchovní“ soustředěností.

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Philip Coppens: Tajemství ztracených civilizací

Philip Coppens nám ve své knize předkládá důkazy, které jasně říkají, že naše civilizace je mnohem starší, daleko pokročilejší a složitější, než jsme si dodnes mysleli. Co když nám je část pravdy našich dějin úmyslně zatajována? Kde je celá pravda? Přečtěte si o fascinujících důkazech a zjistěte, co vše nám v hodinách dějepisu neřekli.

Podobné články

Napsat komentář