Tajemství anomální hvězdné mapy z egyptské hrobky

19111x 04. 11. 2017 1 čtenář

Tajemství, které obklopuje hrobku vynikajícího staroegyptského architekta Senenmuta, na jejímž stropě je vyobrazena převrácená hvězdná mapa, doposud znepokojuje mysl vědců.

Senenmut byl architektem nejvelkolepějších staveb v období vlády královny Hatšepsut. Vedl práce v povrchových dolech, řídil přepravu a stavbu dvou v té době nejvyšších obelisků, které stály u vchodu do Karnackého chrámu, a také vytvořil obrovský pohřební komplex Džeser-Džeseru, což v překladu znamená Nejposvátnější z posvátných.

Neméně zajímavá je i vlastní Senenmutova hrobka, jejíž zvláštností je právě ona mapa hvězdného nebe. V jejím středu jsou vyobrazeny Orion a Sírius, kde se ale Orion nachází na západ od Síria namísto toho, aby byl na východě.

Orientace hvězd na panelu je taková, že člověk, který se do hrobky položí, vidí Orion, jenž se pohybuje nesprávným směrem.

Immanuel Velikovsky ve své knize Kolize světů vyjádřil názor, že k převrácení nebeské sféry došlo díky celosvětové katastrofě, která se udála zhruba před dvanácti tisíci lety. Ta měla za následek změnu sklonu roviny ekliptiky, byť jenom o šest stupňů, nicméně i to mohlo stačit k vyvolání řetězové reakce.

Existuje ale jednoduché a racionální vysvětlení této astronomické anomálie Senenmutovy hrobky, kterému však doposud nebyla věnována pozornost. V hluboké minulosti nebyly sever a jih určovány podle magnetických pólů, ale podle postavení slunce.

Současné postavení hvězd

Postavení hvězd v minulosti

 

Slunce vycházelo na východě a na západě mizelo za horizontem. Podle postavení slunce v zenitu byl určován jih, kde se také nacházelo sídlo boha slunce Ra.

A ještě… Na jižní polokouli se slunce v zenitu nenachází na jihu, ale na severu. Proto se dvojice Orion a Sírius nacházela pro člověka té doby na jižní polokouli.

Tato astronomická mapa, která dalece přesahuje rámec jednoduchého zemědělského kalendáře, byla pro Egypťany velmi důležitá. Bohužel v průběhu věků ztratila svůj význam a byla zdeformována oficiální historií. Ale až teprve teď můžeme pochopit, na jaké nebe si dívali naši vzdálení předci.

Podobné články

Jeden komentář k "Tajemství anomální hvězdné mapy z egyptské hrobky"

Napsat komentář