Tajemství run

24853x 25. 04. 2019 1 čtenář

Runy jsou znaky, které jsou odvozené pravděpodobně z etruského nebo řeckého písma. Používaly se jako jedna z obdob symbolů, písmen a písma v germánských jazycích. Jejich počátky sahají do období starověku a používaly se hojně i v raném středověku. Runová abeceda byla později nahrazena převážně latinkou, a to v souvislosti s přijímáním křesťanství. Ve Skandinávii se užívání run a runového písma, hlavně k dekorativním účelům, zachovalo až do dnešních dnů.

Runy nejsou jen písmo, jsou to symboly, které v sobě mají kouzlo. Jejich síla je natolik veliká, že nám k vytvoření kouzla většinou stačí jedna runa. Využívají se pro věštění budoucnosti, léčení a také pro pochopení nás samých. Můžou nám otevřít bránu do podvědomí a dodat odvahu k složitým činům.

Význam run

Samotný význam slova runa se dá vyložit jako mystika, tajemno, tajemství nebo zaklínadlo. Runami se samozřejmě dá psát, jelikož každý znak má svou hlásku a dá se přiřadit k latince. Avšak mnoho psaných runových záznamů neexistuje. Naproti tomu předmětů, na kterých jsou runy vyobrazeny, je hodně. Válečníci si runy vyrývali na štíty, luky a na většinu svých zbraní na podporu svého vítězství. Znaky se objevují i na nádobách, aby se potraviny nekazily. Také látky na obilí byly ozdobeny pro podporu dobré sklizně a bohaté úrody. Runy se dále objevovaly i v příbytcích. Jsou také zapracovány na nejrůznějších přívěscích jako ochranné talismany.

Legenda o Ódinovi

V případě užívání run pro magické účely nesmíme opomenout zmínit báseň Runatál. Jde o prastarou nordickou báseň, vyprávějící příběh o Ódinovi, který přinesl světu runy. Ódin je severský bůh, který prý na zemi snesl runy díky tomu, že jedno své oko obětoval a pak visel po dobu devíti dní a devíti nocí na stromě Yggdrasilu (pravděpodobně šlo o jasan), symbolizujícím moudrost. Byl sám a bez pomoci. Když byl blízko smrti, zjevily se mu runy, na které se mu z posledních sil podařilo dosáhnout a získat pro lidi.

Runovým mistrům se říkalo Runici a runovým mistryním Alruny. Tito mistři a mistryně četli a tvořili runy složené z větviček, tesané do skal a kamenů, vyřezávané do dřeva. Používali je také pro komunikaci na dálku, při zapisování veršů a pro věštění a zaříkávání.

Severské kmeny předávaly své rituály, pověry a modlitby z generace na generaci v podobě básní a písní. Díky ústnímu podání nejsou tyto historické záznamy přesné. Do psané podoby se převedly až v době příchodů křesťanů do severní Evropy, tedy od 9. do 13. století. Nejznámějším přepisem těchto děl v dnešní době je kniha Edda. Samo písmo se vlivem času měnilo a upravovalo. V různém období se lišily názvy hlásek, počet znaků a dokonce i tvar písmen.

Věštění z run

V současnosti se můžeme setkat s mnoha návody, jak z run věštit a jak runy vykládat. Hojně se využívá poměrně rychlá a jednoduchá metoda – náhodné vytažení run z váčku, ve kterém jsou uchovávány. Metodika věštění z run není přesně popsána. Jisté je to, že se runy, vyryté do kousků dřeva nebo kamene házely, neboli metaly. Tradičně se užívalo tří nebo devíti run, z jejichž významu, položení a také pořadí se vykládalo.

Metoda věštění s jednou runou

Metoda věštění s jednou runou je určena pro rychlou a stručnou odpověď na jednoduchou a specifickou otázku. Může být také podkladem pro meditaci nebo celkovým zhodnocením dne předešlého. Jeden kámen tedy můžeme tahat jako tzv. hlavní runu dne, kdy nás čeká nějaká zkouška nebo těžký úkol. Vytažený symbol vypovídá o dané tázané záležitosti a často je právě tou radou, kterou aktuálně potřebujeme. Držte váček s runami a soustřeďte se na daný problém nebo záležitost. Z váčku vytáhněte právě jednu runu, sevřete ji v dlani, chvilku meditujte a potom se podívejte na její význam. Pokud vytažená runa neodpovídá na Vaši otázku, zkuste otázku změnit nebo konkretizovat či se pokuste získat odpověď později.

Metoda věštění se třemi runami

Tato metoda Vám pomůže získat komplexní odpověď ohledně momentální situace a poskytuje náznaky toho, co se bude dít v blízké budoucnosti. To, kolik informací získáte, závisí na času, který jste ochotni věnovat čtení a interpretaci run samotných.

První runu vytáhněte a položte. Tato první tažená runa reprezentuje události v minulosti, které současnou situaci způsobily. Druhou runu vytáhněte a položte, tato runa ukazuje současný stav věcí a již odkazuje na volbu, kterou bude potřeba učinit. Vytáhněte a položte i třetí runu. Tato poslední tažená runa bývá obvykle nejsložitější k interpretaci samotné. Může symbolizovat osud člověka, protože znamená konečný výsledek tázané situace.

Pokud výsledek je nejasný a ukazuje na potíže, vytáhněte si ještě další runu jako radu, jak v takovéto situaci postupovat. Věštba se třemi runami umístí problém do celkového kontextu, pomůže nám celý problém v čase uchopit, pochopit kontext a navede nás k pravděpodobnému výsledku.

Metoda věštění s devíti runami

Tato metoda dává podrobný popis osobní situace, poskytuje hluboký pohled do okolností, které nastaly, objasňuje volby a možnosti z nich vyplývající. Devítka je jedním z nejsilnějších magických čísel.

Vezměte devět run do rukou, chvíli je podržte a intenzivně myslete na svoji otázku. Runy pak rozhoďte po stole či po zemi. Nejprve čtěte ty z run, které dopadly znakem nahoru. To, jak jsou runy interpretovány, závisí na více faktorech. Jedním z nich je subjektivní pocit a intuice, dalším i jistá zběhlost ve čtení run. Runy, které vidíte ležet v centru, mají nejvýznamnější váhu pro výklad samotný. Ty, které leží dále od centra, jsou slabšího významu, a ty, které dopadly úplně mimo váš oční kontakt, je možné buď zcela ignorovat, či jim přisoudit jen velmi mírný a okrajový vliv.

Až přečtete runy, které dopadly znakem nahoru, potom teprve obraťte a čtěte i další znaky. Runy, které dopadly opačnou stranou, poukazují na budoucí možná řešení. To, jak budete runy interpretovat a vykládat, záleží do jisté míry i na vás samotných. Čtení run je velmi variabilní a subjektivní záležitostí. Ve chvíli, kdy si však vytvoříte nějaká pravidla, měli byste se jich držet i v dalších výkladech.

Je mnoho způsobů jak věštit z run, a proto je i více variant, jak v runách číst. Pokud zvolíte výklad s více runami, tak berte v potaz, že se jejich proroctví mohou vzájemně upřesňovat či negovat. Runy můžete nosit, nebo umístit v prostoru jako amulety, a to v různých formách, jako jsou přívěsky, obrázky a symboly nakreslené na kamenech nebo na Vašich osobních věcech.

Význam některých symbolů

FEHU – BOHATSTVÍ

Znamená výdělek, práci nebo tvorbu něčeho. Runa naznačuje dodělání věcí do konce, podporuje pozitivní výsledky. Chrání před lidmi se zlými úmysly.

FEHU – BOHATSTVÍ

UROX – BÝK

Znamená dostatek energie, odhodlání a vytrvalost. Podporuje dobré fyzické i psychické zdraví. Přitahuje nové příležitosti v životě. Ničeho se nebojí a neohroženě bojuje a chrání své věci.

UROX – BÝK

THURSAZ – OBR

Znamená ochranu, vzdorovitost a odolnost. Tato runa může předznamenávat náhlou změnu. Dává nám sílu odrazit negativní energii.

THURSAZ – OBR

ANSUZ – KOMUNIKACE

Znamená inspiraci, moudrost a tvůrčí energii. Runa pomáhá při zkouškách, vstupních pohovorech či důležitých rozhodnutí.

ANSUZ – KOMUNIKACE

RAIDO – CESTA

Znamená posunutí se odněkud někam. Chrání na cestách, udržuje rychlý spád věcí a zabraňuje průtahům či možným překážkám. Dodává energii k cestě kupředu.

RAIDO – CESTA

KENAZ – SVĚTLO

Znamená regeneraci, znovuzrození a také někdy narození dítěte. Runa podporuje tvořivé energie, čistí myšlenky a poskytuje sílu k hlubšímu pochopení problému. Napomáhá intuici a smyslné představivosti.

KENAZ – SVĚTLO

GEBO – DAR

Znamená spojenectví, vztahy, spolupráci a velkorysost. Runa zvyšuje šanci na obdržení daru a získání financí či jiného materiálního zabezpečení. Pomáhá také odhalit skryté talenty a vnuknout jim inspiraci.

GEBO – DAR

WUNJO – RADOST

Znamená harmonii, blahobyt a poselství radosti. Je to runa rovnováhy, splňuje přání a tužby. Je vhodná pro dosažení vysněných cílů. Ulehčuje průběh normálně složitých a těžkých událostí.

WUNJO – RADOST

HAGALAZ – ZMĚNA

Znamená předěl a radikální změnu, kterou někdy doprovází šok. To, co jsme dlouho plánovali a připravovali, se může zhroutit. Runa přináší ponaučení, prohlédnutí a získání moudrosti.

HAGALAZ – ZMĚNA

NAUDIZ – NOUZE

Znamená fyzickou a emoční nouzi. Může také naznačovat nemoc a bolest. Někdy vyjadřuje příležitost uvědomit si skutečnou hodnotu věcí. Zároveň naplňuje touhy, ukončuje období osamělosti a zprostředkovává věci, kterých je zapotřebí.

NAUDIZ – NOUZE

ISA – LED

Znamená nehybnost a strnulost. Může to předvídat potíže, ale někdy i doporučení zvolnění tempa. Runa ovládá netrpělivé a chladí horké hlavy.

ISA – LED

JERA – ROK

Znamená krok dopředu a pozitivní vývoj situace. Povzbuzuje plodnost a odměňuje za vynaložené úskalí. Napomáhá vzniku nových pracovních projektů.

JERA – ROK

EIHWAZ – JED

Znamená změnu a někdy i smrt. Runy symbolizuje ochranu, naději a požehnání. Má v sobě také sílu smrti i nezdolného života. Může znamenat obojí, záleží na kombinaci s ostatními runami.

EIHWAZ – JED

PERTHO – OSUD

Znamená brzké odhalení. Připravte se na událost, kterou nemůžete ovlivnit. Runa pomáhá nalézt skryté vnitřní schopnosti a vědomosti, odkrývá tajemství.

PERTHO – OSUD

ALGIZ – OCHRANA

Znamená ochranu a nedotknutelnost. Do života vnáší pořádek a řád. Zklidňuje vyhrocené okamžiky. Pomáhá vrátit věci do původních kolejí.

ALGIZ – OCHRANA

SOWULO – SLUNCE

Znamená úspěch, zdraví a světlo. Objeví-li se v těžké chvíli, máte novou naději a dostanete novou sílu. Runa obdařuje jedince sebevědomím.

SOWULO – SLUNCE

TIWAZ – ZÁKON

Znamená odvahu a spravedlnost. Runa přináší vítězství v soutěžích i před soudem. Apeluje na poctivost a čestnou hru. Pomáhá ustát nelehké období či vydržet nepříjemnou situaci.

TIWAZ – ZÁKON

BERKANA – OČISTA

Znamená očistu a znovuzrození. Runa je ochranou pro náš domov a naše blízké. Zaručuje teplo rodinného krbu. Dodává pocit spokojenosti a jistoty.

BERKANA – OČISTA

EHWAZ – KŮŇ

Znamená spojenectví, radost a pohyb vpřed. Vyvolává popud k zásadní změně. Usnadňuje přivykání změnám. Zvyšuje adaptibilitu a vynalézavost.

EHWAZ – KŮŇ

MANNAZ – ČLOVĚK

Znamená vztahy a sounáležitost. Vypovídá o lidských společenstvech. Pokud hledáte blízkou osobu, najdete ji. Hledáte-li partnera, máte největší šanci.

MANNAZ – ČLOVĚK

LAGUZ – VODA

Znamená náladovost a intuici. Může znamenat zvýšenou citlivost, ale také nebezpečné nástrahy.

LAGUZ – VODA

INGUZ – PLODNOST

Znamená svobodu, volnost, radost. Podporuje plodnost zejména u mužů, pomáhá dotáhnout rozdělané věci do úspěšného konce.

INGUZ – PLODNOST

DAGAZ – DEN

Znamená příchod příznivého času. Je to pravý čas na pozitivní změnu. Zvěstuje nový začátek. Pomáhá zbavit se zlozvyků.

DAGAZ – DEN

OTHILA – DOMOV

Znamená dědictví, vlastnictví a zkušenost. Chrání finance a majetek.

OTHILA – DOMOV

WYRD – OSUD

Prázdná runa bez zobrazení. Symbolizuje osud, který nepotřebujeme znát. Dalším významem je tápání, kdy staré věci už nejsou a nové se ještě nedějí. Je to čekání na věci příští, které můžeme ovlivnit pouze vlastní vůlí, když víme, co chceme.

Podobné články

Napsat komentář