Tajemství starověké pyramidy v Peru

7970x 29. 01. 2018 1 čtenář

Nová technologie dálkového snímání odhaluje obrovskou strukturu pod povrchem, na snímku z družice ukazují bílé šipky pohřbenou pyramidu a černé šipky jiné konstrukce, které ještě nebyly zkoumány.

Na konferenci o satelitních snímcích v Římě představili italští vědci novou technologii dálkového průzkumu, která virtuálně odlupovala vrstvy bahna a skály poblíž pouště Cahuachi v Peru a odhalila starobylou hliněnou pyramidu. Nicola Masini a Rosa Lasaponara z Italské národní rady pro výzkum (CNR) objevili pyramidu analýzou obrazů z družice Quickbird, které ji zachytily pod peruánskou půdou.

Vědci zkoumali testovací oblast podél řeky Nazca, pokrytou rostlinami a trávou, asi kilometr od archeologického naleziště Cahuachi, které obsahuje pozůstatky toho, co je dnes považováno za největší světové pod bahnem ukryté město.

Prostřednictvím družice Quickbird sbírali Masini a kolegové infračervené a multispektrální snímky s vysokým rozlišením. Když vědci speciálními algoritmy optimalizovali data, výsledkem byla detailní vizualizace pyramidy, rozkládající se na ploše 9 000 čtverečních metrů. Objev není pro archeology překvapením, protože se předpokládá, že asi 40 kopců v Cahuachi obsahuje pozůstatky důležitých staveb.

„Víme, že pod písky Cahuachi je stále ještě mnoho budov, ale dosud bylo téměř nemožné je z leteckého pohledu přesně najít a zjistit jejich tvar,“ řekl Masini pro Discovery News. „Největším problémem byl velmi nízký kontrast mezi zeminou, která je sluncem vysušená a podloží v pozadí.“

Cahuachi je nejznámějším místem civilizace Nazca, která v Peru vzkvétala mezi 1. stoletím př.n.l. a pátým stoletím n.l., která upadla do zapomnění v době, kdy se incká říše zvedla, aby ovládla Andy.

Civilizace Nazca je známá díky vytvoření stovek geometrických linií a obrazů zvířat a ptáků v peruánské poušti, které jsou nejlépe vidět ze vzduchu. Lidé z Nasca postavili Cahuachi jako slavnostní centrum, vybudovali pyramidy, chrámy a náměstí z pouště samotné. Tam kněží vedli obřady, včetně lidských obětí, což přitahovalo lidi z celé oblasti.

Mezi lety 300 a 350 zasáhly Cahuachi dvě přírodní katastrofy – silná povodeň a ničivé zemětřesení. Místo ztratilo svou posvátnou moc civilizace Nazca, která pak opustila oblast. Ale před odjezdem zapečetili všechny památky a pochovali je pod pouštní písek. „Dosud jsme úplně odkryli a obnovili obrovskou asymetrickou pyramidu, známou jako Velká pyramida. Terasovitý chrám a menší pyramida jsou v pokročilém stavu výkopu,“ napsal v konferenčním příspěvku.

Giuseppe Orefici, archeolog, který po desetiletí vykopává Cahuachi a také spolupracoval s výzkumníky CNR.

Díky základně o rozměru 300 x 328 stop, se nově objevená pyramida skládá z přinejmenším čtyř kaskádovitých teras, které naznačují zkrácenou pyramidu podobnou velké pyramidě. Se sedmi úrovněmi byla tato impozantní památka vytvořena z krajiny a zesílena velkými hliněnými hradbami.

To je zajímavé zjištění. Stejně jako u Velké pyramidy je pravděpodobné, že i tato pyramida obsahuje zbytky lidských obětí“ řekl pro Discovery News Andrea Drusini, antropolog na univerzitě v Padově. Drusini při předchozích vykopávkách v Cahuachi, nalezl na různých místech uvnitř Velké pyramidy 20 oddělených obětních hlav. „Na čele mají kruhové otvory, které byly z anatomického hlediska dokonale provedeny,“ řekl Drusini. Vědci nyní zkoumají další zakopané stavby vedle nově objevené pyramidy.

„Tato inovativní technologie otevírá nové perspektivy pro odhalování pohřbených památek z nepálené hlíny v Cahuachi a jinde,“ řekl Masini. „Jakmile budeme mít více informací o velikosti a tvaru konstrukcí, mohli bychom se obrátit na virtuální archeologii, abychom obnovili pyramidu a jí blízké stavby.“

Podobné články

Napsat komentář