Technologicky vyspělé civilizace existovaly už před dávnou dobou!

12280x 09. 03. 2018 1 čtenář

V květnu 2017 publikoval profesor Jason Thomas Wright z katedry astronomie & astrofyziky a Centra pro exoplanety a osídlené světy na státní univerzitě v Pensylvánii (Department of Astronomy & Astrophysics and Center for Exoplanets and Habitable Worldsin Pennsylvania State University) svou novou vědeckou práci. Dokument se zabývá existencí starých, zaniklých civilizací na vysoké technologické úrovni v naší sluneční soustavě a na Zemi. Nazývá se „Prior Indigenous Technological Species“ (dřívější původní technologické druhy).

Astrobiologové se již dlouho zabývají otázkou, zda existuje v naší sluneční soustavě život tak jako na Zemi, nebo jestli někdy dříve existoval. Profesor Wright se domnívá, že by se věda měla zaměřit spíše na technické artefakty, než na hledání mikrobů. Pokud kdysi existovaly vysoce technologicky vyspělé civilizace na Zemi a na jiných planetách sluneční soustavy, tak jsou jistě stopy po civilizacích ještě k dispozici. Kromě artefaktů by mohly existovat i takzvané „technosignatury“, což jsou důkazy pro provoz pokročilé technologie mimozemských civilizací nebo starých vymizelých původních civilizací ve sluneční soustavě, které se dodnes zachovaly. Na Zemi, ale také na Venuši a Marsu se nalézají neobvyklé artefakty, poukazující na tyto civilizace, které byly někdy ve vzdálené minulosti zničeny.

Na Zemi by za stotisíce nebo možná i miliony let byla většina zanechaných pozůstalostí působením eroze zničena. Dřívější technosignatury by mohly tudíž přetrvat nejlépe pod povrchem Země, Marsu a Měsíce. Tyto teorie nejsou nové a staly se populární díky známému sci-fi filmu „2001: Vesmírná Odysea. Pokud byly prastaré artefakty skutečně nalezeny na Měsíci –  a mnohé to potvrzuje -, tak pravděpodobně pocházely ze Země. Starověká zapomenutá civilizace je mohla vytvořit.

Přirozeně vyvstává otázka, jak byla tato nebo možná i více neznámých technologicky vyvinutých civilizací v minulosti vyhlazeny. Nejbližším vysvětlením by mohly být obrovská kataklyzmata, jako přírodní katastrofy nebo dopady asteroidů, které vyvolaly globální oteplování a dobu ledovou. Pokud tento druh kolonizoval v předhistorické době Měsíc a jiné planety sluneční soustavy, mohly se tyto živelné pohromy konat i na jiných planetách. Je možné, a vše na to poukazuje, že došlo k několika ohromným katastrofám v celé sluneční soustavě. Vysvětlením by mohl být výbuch planety, z které vznikl dnešní hlavní pás planetek, meziplanetární válka, propuknutí gama záření nebo Supernova. I kdyby to tento druh nezahubilo, byly by zpátky na netechnologické úrovni anebo by opustili sluneční soustavu. Možná došlo ke kombinaci několika těchto vyjmenovaných událostí.

V současné době probíhá náročné hledání neznámých civilizací v celé sluneční soustavě, a NASA nedávno oznámila, že předpokládá život na určitých měsících Saturnu a Jupitera. Související výsledky výzkumu mají být brzy uveřejněny. Nejnovější teleskopy mohou vypátrat světelné zdroje v hlavním pásu planetek nebo v Kuiperově pásu, které by mohly pocházet z měst. Také Mars je velmi zvláštní planeta a zdá se, že jeho povrch se dříve podobal dnešní Zemi, a byl kdysi zničen nějakou obrovskou pohromou. Měsíce Marsu  jsou také neobvyklé a mohly by být uměle vytvořeny. Totéž by se dalo říct i o zemském Měsíci.

Akademická archeologie a paleontologie dosud oficiálně nenalezla žádné důkazy. Nicméně již léta existují důkazy o tom, že takové nálezy jsou cíleně zatajovány, aby byla skryta pravda. Pokud existují na Zemi technosignatury, jak staré by mohly být? Biologický materiál se rozpadne za několik týdnů. Povětrnostní podmínky a eroze zničí pevnou horninu a kovy za několik málo století nebo tisíciletí. Prostřednictvím lidské činnosti na Zemi se tato míra mnohonásobně urychlila. Nejstarší stavby nacházející se na Zemi, jsou pyramidy, které by mohly být staré i několik desítek tisíc let. Pokud by byly některé struktury uchovávány pod ledem, v odlehlých končinách nebo v izolovaných jeskyních, mohly přetrvat mnohem déle. I když jsou tyto podmínky ideální pro zachování, nic nemůže přetrvat více než několik stovek tisíc let. Jen zkameněliny a fosilie.

Za stovky milionů let skrze deskovou tektoniku by nemělo být také nic z toho k nalezení. Všechno by bylo takříkajíc pohřbené hluboko v zemi nebo pod sněhem. Podle geologických vrstev a doposud objevených zkamenělin mohlo být zjištěno, že na Zemi došlo k podivné události, které se říká „kambrická exploze“. Před 540 miliony léty došlo v relativně krátkém časovém období k prvnímu výskytu snad všech dnes zastoupených druhů zvířat. Všechna tato zvířata se náhle objevila ve velkém počtu a bez přímých předků ve své dnešní a vyzrálé podobě. Takže pokud tedy existovaly časné inteligentní civilizace, tak byly buď mnohem starší nebo mladší než 540 milionů let.

Pokud tyto civilizace provozovaly astronautiku, musejí na Měsíci nebo v hlavním pásu planetek ještě existovat technologické artefakty. Mohly tam provozovat těžbu. Vzhledem k tomu, že na Měsíci nepůsobí žádné meteorologické vlivy jako vítr nebo eroze, mohly by být takové artefakty mnohem déle uchovány. Ale také tady by mohly existovat podzemní základny, které by mohly být také pravděpodobně dobře zachovány.

Na povrchu Marsu a Venuše by to mohlo vypadat podobně. Tyto planety mohly před miliony lety mít pro lidi obyvatelné povrchy. Pozůstatky tohoto druhu a civilizace by byly dnes zahrabány pod silnou vrstvou prachu a nánosu. Proto by byly chráněny před další erozí a na povrchových fotografiích by nebyly jen tak k nalezení. Kdyby existovali pozůstalí, kteří přežili takové ohromné pohromy, stáhli by se pod povrch a tam stavěli. Snad se to stalo i na Zemi. Existují zprávy o pradávných tunelech a jeskynních soustavách, které byly vytvořeny dokonalou technologií.

Na konci září 2017 se uskutečnil rozhovor v televizním pořadu Good Morning Britain. Hostem byl bývalý astronaut Al Worden, který byl pilotem programu Apollo-15, kdy se přistálo na Měsíci v roce 1971. Strávil ve velitelském modulu o samotě celkem šest dní a obletěl Měsíc dohromady 75krát. V pořadu se ho zeptali, jestli věří v mimozemské bytosti. Al Worden překvapivě oznámil, že nejen že věří v mimozemskou existenci, ale také na to, že ve vzdálené minulosti mimozemšťané přistáli na Zemi a stvořili naší civilizaci. Řekl, že stačí přečíst si sumerskou literaturu. V té je vše přesně popsané.

Al Worden: „My sami jsme mimozemšťani, ale pořád věříme, že je to někdo jiný! Ale my jsme ti, kteří přišli odjinud než ze Země. Mimozemské bytosti musely přežít a přistály na Zemi v malých kosmických lodích. Potom zde počali novou civilizaci! Pokud mi nevěříte, tak si obstarejte knihy o starých Sumerech a přečtěte si, co o tom napsali. Popisují všechno úplně otevřeně.“

Sumerská kultura je jednou z nejstarších na světě a její historie byla zachována na hliněných tabulkách a válečkových pečetích pro budoucí potomstvo. Lze z nich vyčíst, že vesmírní bohové přinesli život na Zemi. Také v jiných starověkých kulturách lze najít podobné příběhy. „Bohové“ přišli na Zem a vytvořili civilizaci. Existuje mnoho vyobrazení těchto vesmírných bohů v jejich obleku pro astronauty.

Al Worden dále uvedl, že se Země v blízké budoucnosti může stát neobyvatelnou a NASA již proto hledá obyvatelné exoplanety a také je našla. Problém je vzdálenost několika světelných let a transport tam. Proto by se mělo pracovat na kosmických lodích, které se mohou pohybovat rychleji než světlo. Přesně takový scénář se musel odehrát již dříve, než přišlo lidstvo, popřípadě vesmírní bohové poprvé na Zemi. Bylo hledáno místo na přežití. Jak se zdá, došlo na Marsu a jiných planetách slunečního systému k několika velkým katastrofám a ti, co přežili, byli zachráněni na Zemi.

Al Worden je jedním z mnoha na dlouhém seznamu Apollo-astronautů, kteří mluví o mimozemšťanech. Další spolupracovníci NASA a bývalí pracovníci tajné služby přistoupili k tomuto tématu podrobněji a informovali o tajném vesmírném programu, který byl vytvořen pro záchranu vyvolené části lidstva. Tyto tajné vesmírné programy skutečně objevily prastaré pozůstalosti vesmírných civilizací v našem slunečním systému a navázaly kontakt s několika mimozemskými kulturami. Zdá se, že tajné přípravy probíhají po celá desetiletí. Připravují se na řadu globálních katastrof, které by mohly vyhladit velkou část lidstva. Souvisí to snad všechno se sumerskými bohy Anunnaki?

Podobné články

Napsat komentář