Indická historie

Indická historie na rozdíl od té západní není poznamenaná křesťansko politickou cenzurou. Proto můžeme číst o událostech starých několik desítek tisíc let. Můžeme se dozvědět i interakci tzv. západního světa s indickým světem – kam se chodili mnozí moudří učit.