Protáhlé lebky

Čím dál vyplouvají na povrch mediálního dvora další informace o jiných bytostech, které v dávné minulosti obývali společně s lidmi tuto planetu. Jejich charakteristický vzhled je spojen protáhlou lebeční klenbou a zvětšenými očními oblouky. Jejich původ je zatím nejasný. Hlavní naleziště kosterních pozůstatků je v Paracas v Americe. Menší skupina se nacházela i v Egyptě.