Bible: skutečný příběh

Biblické příběhy, tak jak jsou nám předkládány dnes, jsou v mnoha případech pouhým odleskem skutečné historie. Ač se o Bibli mluví, jako  o knize knih – o knize, jejíž obsah je od jejího zrodu neměnný, bližší zkoumání potvrzuje fakt, že její obsah byl v proudu času několikrát upravován a vylepšován, aby odpovídal politickým potřebám své doby.

Pokud se daří nalézt starší vydání a nebo ještě lépe spisy, které předcházely samotnému vzniku Bible, je to vždy palčivým místem pro náboženské struktury. Je vždy obava, zda naše představa se bude shodovat s představou našich předků.

Politickým řezem v roce 382 AC na koncilu v Říme bylo rozhodnuto, které texty jsou akceptovatelné a které je třeba spálit. Ty, které se nedostaly do finálního falsifikátu historie jsou mnohdy hluboce duchovní a spirituálně transformační. Dnešním pohledem mají hodně společného s východními naukami. Souborně jsou někdy označovány jako gnostické.