Texas: Tisíce let stará zeď neznámé civilizace obrů z Rockwall

14522x 05. 08. 2019 1 čtenář

Nacházíme se v Texasu blízko městečka Rockwall. Název města je odkazem na jiné prastaré město, jehož obvodové zdivo se podařilo náhodou objevit při pokusu vykopat studnu. Zeď ohraničuje plochu větší jako 30 km2. Většina současných obyvatel města o existenci zdi obrů nemá nejmenší tušení a tedy ani nevědí o tom, jak název jejich města vznikl.

Farmářská komunita

Mezi nově příchozími osadníky byli tři muži T. U. Wade, B.F. Boydston a Mr. Stevenson, kteří se rozhodli v těchto končinách založit farmářskou komunitu. Podle dobových záznamů T. U. Wade a jeho rodina začali v roce 1852 budovat základy svého nového domu. Nacházeli se na východní straně údolí, kterým protéká řeka Trinity poblíž dnešního západního okraje městečka Rockwall. Během kopání studny narazil Wade na uspořádané kameny. Dalším kopáním odhalil kamennou zeď (en. orig. rock wall), která se nacházela pod úrovní terénu a byla velmi dlouhá. Než celou zeď okopali, pokoušeli se skrz ni prokopat šachtu pro studnu. Kameny byly ale vlhké a velmi těžké. Po zhruba 9 metrech práci vzdali, protože tahání mohutných balvanů bylo velmi náročné až neproveditelné. Rozhodli se kopat tedy o kus vedle. Zhruba v hloubce 10 metrů našli téměř dokonalý čtvercový výklenek, který vypadal jako okno o velikost metr krát metr. Šachtu kopali ještě do 12 metrů, ale základy zdiva nenašli.

V té době Stevenson, Boydston a Wade vedli mezi sebou spor. Každý chtěl, aby se nová osada jmenovala právě po něm. Když objevili kamennou zeď (en. orig. rock wall), pojmenovali nově vznikající město Rockwall. Tuhle informaci poskytla Mary Pattie Wade Gibson, vnučka T. U. Wade. Mary je zakladatelkou místního muzea spojeného právě s historií města Rockwall. Podle dochovaných záznamů vypověděla, že její předkové provedli další vykopávky, které naznačovaly, že se zde nachází obvodové zdivo místností včetně průchodů. Byl zde i koridor (ulice?), který směřoval dále do kopce.

Mary vyprávěla o případu dvou neznámých mužů, kteří byli posedlí hledáním zlata. Zjevně inspirováni legendami od Indiánů se snažili najít nějakou skrýš, která by byla jím plná. Díky tomu se podařilo odhalit další obvodové zdivo budov a nejspíš i dalí část historické ulice. Našli i ústí chodby s klenutým stropem v Gotickém stylu – neméně podobný tomu, jaké stavěli Mayové. Muži se začali obávat, že se strop zřítí a proto další kopání a hledání zlata v chodbě vzdali.

Čím hlouběji kopali, tím se zeď rozšiřovala

Mary Pattie Gibson také vypověděla, že její dědeček objevil, že čím kopali hlouběji, tím se zeď rozšiřovala. To by naznačovalo, že šlo o velmi mohutnou zeď/stavbu, která nesla velkou váhu. Mohlo jít třeba o hradby nebo pylon mostu.

Další informace poskytla dcera Mr. Deweese (jeden ze zakladatelů městečka). Její otec popsal, že odkryly vchod dveří s tvarovanými kameny. Tahle část byla od roku 1936 dokonce přístupná veřejnosti. Na konci 40. let byla ale opět zasypána údajně z obav, že by mohlo dojít k jejímu zřícení.

V roce 1949 pan Sanders z Fort Worth (Texas) prováděl na zdi další vykopávky. Objevil tak čtyři obrovské kameny, jejichž průměrná hmotnost byla odhadnuta na 2,5 tuny. Na těchto kamenech se našly nápisy ve formě piktogramů. Kameny jsou z velmi tvrdého materiálu a nacházely se hluboko v zemi, takže obrazce nemohly vzniknout náhodně. Nutno podotknout, že do roku 1950 se nepodařilo objevit žádné další nápisy tohoto druhu.

Existují další zprávy o objevu dveřních nebo okenních výklenků, které byly postupně vykopány v průběhu posledního století. O jednom takovém případu například informovaly 05.11.1967 noviny Daily Morning News. Autor článku tehdy uvedl: “Jak uvedl T. H. Meredith, na počátku 20. let 2o. století, když kopali podél zdi studnu, podařilo se jim odhalit obloukový kamenný trám nad dveřmi či oknem.” Na místě byly objeveny kovové kruhy v sazené do kamenne. Jejich chemická analýza ukázala, že jsou složené z cínu, titanu a železa.

Objev humanoidní lebky

Traduje se zde i vyprávění, že během vykopávek byla objevena humanoidní lebka nebývalých rozměrů – lebka obra. Kdo ji má a kam se ztratila, o tom se moc nemluví.

Vědci, kteří se zajímali o tuto lokalitu a osobně ji navštívili, se snažili určit dobu vzniku stavby: “Je velice vzrušující vidět tuto zvláštní stavbu na vlastní oči a přemýšlet o její historii. Kdo ji postavil? Jakému účelu sloužila? Kdo byli její architekti? Máme zde mnoho otázek bez valných odpovědí. Nabízí se tu prostor pro další výzkum.

Snaha vysvětlit vznik zdi geologickým způsobem se zdá býti lichá. Přesto se najdou tací, kteří v tom nic umělého nevidí. Máme tedy jedinečnou příležitost se na věc podívat z blízka a třeba objevit i další řešení…”

Zdá se, že podařilo odhalit části městské zástavby neznámé civilizace, která dokázala (podobně třeba jako Mayové/Inkové/Egypťané) v dávných dobách manipulovat s velmi těžkými kameny s velkou přesností. Též se nabízí, že stavba by mohla být spojitost s legendami o obrech, kteří podle některých historek obývali naši Zemi ještě relativně nedávno – jen 500 let zpět. Jejich kosterní pozůstatky, byly nalezeny na mnoha místech. Ale to už je jiný příběh – téma na samostatný článek.

Podobné články

Napsat komentář