Tibetské zpívající mísy a jejich blahodárný účinek

513264x 09. 10. 2018 1 čtenář

Mnozí znají zvuk zpívající mísy, ale někdy na toto téma vznikají různé otázky. V tomto článku nabídneme jejich historii a podíváme se na ně podrobněji.

Původ zpívajících misek

Za jejich vlast jsou považovány země východu. Bez ohledu na to, že jak původ, tak i prvotní účel jsou doposud zahaleny rouškou tajemství, je známo, že kdysi velmi dávno byly tyto misky používány při rituálech a ceremoniích, které vyžadovaly práci se zvukem. Na Západ byly poprvé přivezeny z Himálaje teprve ve druhé polovině 20. století poté, co Číňané v padesátých letech vtrhli do Tibetu.

U nás mají různé názvy. Hudební, znějící, tibetské mísy nebo zpívající mísy Tibetu. Nejsou určeny ke skladování tekutin nebo sypkých materiálů. Vytvářejí zvuková energetická pole, která naplňují prostor pozitivní energií.

Kromě tibetských misek (původem z Himálaje) existují také japonské i thajské a každá z nich má svůj osobitý zvuk, tvar a funkci. Ale nejčistší zvuk a alikvotní tóny vydávají právě tibetské mísy. Pozoruhodné mistrovství starověkých řemeslníků, kteří již před mnoha staletími uměli vytvořit umělecká díla obdařená takovou neobyčejnou silou a zvučností, si zaslouží obrovskou úctu a pečlivé studium. Existují také misky z krystalů nebo křemene a jsou vyráběny v USA. Vypadají velmi hezky a znějí velmi zvláštně. Je možné je přesně naladit na určitý tón.

Použijete-li několik misek, umístěte mezi ně krystaly horského křišťálu. Ten očišťuje a zesiluje energii vzájemně působící mezi nimi a rezonance, kterou vytvářejí, zase očišťuje krystaly.

Tibetské zpívající mísy jsou nástrojem meditace, který byl odedávna využíván v duchovní praxi. Byly vyráběny z jedinečné slitiny kovů, díky které zní velmi neobvykle a tím se podstatně liší od ostatních hudebních nástrojů. Postavíme-li jich několik vedle sebe, pak uvidíme, jak se jedna od druhé liší. Každá bude jiná, a to dokonce i při stejném průměru. Tohoto efektu je dosahováno jak díky způsobu jejího vykování, tak také různými slitinami kovů, které se při jejich výrobě používají.

Tvar zpívajících misek

Jejich zvuk a témbr závisí nejenom na jejich velikosti, ale například i na šířce obvodu, tloušťce stěn, vztahu průměrů spodní a horní části, stejně jako na profilu dna.

Při výrobě většiny zpívajících himálajských misek byla dodržována zvláštní pravidla, určující šířku, profil i dekor a úhel sklonu stěn ve vztahu ke dnu. Dobrá zpívající miska musí mít pravidelný tvar a všechny její ohyby jsou harmonické. Když se ji snažíme rozeznít, obvykle ji stavíme na látkový podklad nebo ji držíme v ruce. Je-li však její dno příliš ploché, pak na tvrdém plochém povrchu nerezonuje dostatečně silně. Rozsah jejich alikvotních tónů je závislý na tloušťce stěn a na složení slitiny. Povrch těch skutečně ručně vyrobených je pokryt drobnými vrypy, což jsou stopy po nástrojích mistra, který tvaroval slitinu. Tyto prohlubně musí být v harmonii s celkovým tvarem mísy, jinak v alikvotních tónech dochází k nesouladu. Čím jsou její stěny silnější, tím zřetelněji jsou slyšitelné spodní tóny; čím jsou stěny misky tenčí a čím je miska menší, tím slyšitelnější jsou vysoké tóny. Při úderu kladívkem ale nesmí vydávat chvějivý nebo nějaký vedlejší zvuk. Kvalitní misky zní čistě a jasně.

Existuje množství legend o tom, jak vznikly, ale skutečná historie jejich vzniku je stejně tak záhadná, jako samotný Himálaj či tibetští mniši.

Legenda

Podle první legendy je jejich původ spojen s pátým dalajlámou, duchovním vládcem Tibetu, který v Däpungu postavil svůj první palác a dal mu název Kungar Ava. Trůn vládce měl tvar zpívající mísy a mnozí věřící přicházejí do kláštera, aby se posvátné míse poklonili. Podle jejich víry se člověk, který uslyší její zpěv, nikdy nedostane do tibetského pekla, zvaného narak.

Druhá legenda předpokládá, že pocházejí od potulných mnichů. Chodili světem s miskami, do kterých dostávali peníze nebo jídlo jako almužnu. Museli být vděční i za to nejmenší a díky tomuto přijetí dosahovali vyššího duchovního osvícení a poté i pocit jednoty s celým světem a lásky ke všemu živému.

Třetí legenda je nejstarší a vypráví o době, kdy byl ještě v Tibetu základním náboženstvím šamanismus, a nejvyšší lámové získávali znalosti díky přímé komunikaci s vyššími duchy. Jednou jim byly slíbeny takové předměty síly, pomocí kterých se bude moci každý člověk spojit s vyšším rozumem přímo. V hlubokých meditacích a transech kněží uviděli, že tyto předměty měly tvar misky a byly vyrobeny ze slitiny osmi různých kovů. Šlo o cín, železo, měď, zinek, olovo, zlato, stříbro, ale osmý prvek zůstal skrytý. Lámové se je nejdříve snažili vyrobit z oněch sedmi elementů, ale ty se s Vesmírem spojit nedokázaly. Znovu se tedy obrátili na vyšší duchy. Brzy poté se u hory Kailás objevil meteorický déšť. Takto jim byl poslán neznámý osmý prvek, kterým vlastně byla ruda z meteoritu. Miska vyrobená ze všech osmi prvků vydávala velmi neobyčejný a vibračně silný zvuk. Tisíce mnichů se účastnily náboženských ceremoniálů, při kterých byly používány. Očišťovaly prostor a posílaly do něj proudy životadárné pozitivní energie.

Vibrace

Nada Brahma: celý svět je zvuk

Současná věda potvrzuje staré indické rčení, že všechno na světě, včetně nejhustší hmoty, vytváří vibrace. Lidské tělo se ve své podstatě skládá z vody a ta je vynikající vodič vibrací. Když do vody hodíte kámen, vznikají vlny, které se rovnoměrně rozbíhají nejen po jejím povrchu, ale i pod vodou. Vnější vibrace, jako je světlo, elektromagnetické záření nebo zvuk vyvolávají v našem organismu nejrůznější reakce, a to nejen prostřednictvím sluchového vjemu, ale hlavně pomocí rezonance probíhající na buněčné úrovni. Naše těla pohotově reagují na všemožné výkyvy v našem okolí, včetně zvuků. Zvuk a vibrace zpívajících misek mají zklidňující a harmonizující vliv.

V současném západním světě nás všude obklopují zdroje vibrací, které jsou pro naše zdraví nebezpečné. Jsou to dopravní prostředky, vysokonapěťová vedení, fluorescenční lampy… To všechno narušuje rovnováhu organismu a vyčerpává nejen tělo, ale i mysl.

Kouzlo meditace

Zvuk zpívajících mís je bohatý na alikvotní tóny a ty úspěšně odolávají tomuto ničivému vlivu. Jsou natolik čisté a harmonické, že jsou schopné obnovit pořádek dokonce uprostřed chaosu negativních vibrací. Stačí si jenom sednout nebo lehnout, uvolnit se a otevřít se těmto zvukům. Všechno ostatní už jde samo.

Používají se jako pomocný nástroj při meditaci, ale také čistí a harmonizují prostor, lze je využít pro očistu vody i k tomu, aby jí byly dodány léčivé vlastnosti. Je to jedinečný předmět určený k duchovním praktikám, který v sobě skrývá a předává nám harmonii, dobro a klid a který dokonce ani v nezkušených rukách nikomu neublíží.

Rezonátory pro zpívající mísy

Zpívající mísy jsou samy o sobě typem zvonu, rezonátoru, který rozšiřuje zvukové a energetické vlny a nabíjí tak okolní prostor. Nejdůležitější je, aby byly ručně vyrobené, a to proto, aby jejich „hlas“ disponoval vlastní individualitou, byl v souladu s vaším vnitřním nastavením a naladěn na vaši auru.

Misky vytvářejí vibrace a vydávají alikvotní tóny božských zvuků. Očišťují a uklidňují duši, naplňují ji harmonií, připravují prostor pro meditační praktiky a mění negativní energii v pozitivní.

Chcete-li, aby mísa zazpívala, můžete použít dva způsoby. Jedním je tření, druhým pak údery a k obojímu se používá speciální rezonátorová tyč. Když ji vedete podél okraje misky, vydává zvuk, připomínající vibraci nebo hučení. Je důležité, aby byl tento zvuk pro vás příjemný, nerozhodil vás, ale naopak uklidňoval.

Toto krátké silné dřevěné tlukadlo či palička svým tvarem připomíná paličku hmoždíře a je důležitý její průměr, délka a váha. Pokud miska nezpívá, není  to tím, že je špatná, ale problém je v nesprávně vybrané paličce nebo jejím nesprávném použití.

Důležité parametry

Musí být vybrána tak, aby odpovídala průměru zpívající mísy. Je potřeba si uvědomit, že například palička o průměru dvaceti pěti milimetrů není schopná vyloudit harmonický zvuk z misky většího rozměru, ale dobře se hodí pro malou misku. Pro masivní kované misky s velkou hloubkou a objemem se hodí tlukadlo o průměru od čtyř centimetrů výše.

Aby miska krásně zpívala, je důležité, abyste při otáčení kolem ní drželi zápěstí v jedné pozici. V takovém případě se nemění úhel dotyku rezonátoru a misky. Důležité je také neměnit tlak na stěny. Všem těmto prvkům, tedy tlaku, úhlu doteku a rovnoměrnosti pohybu byste měli věnovat stejnou pozornost, a to obzvláště tehdy, když má miska vysoký okraj.

Existují různé typy rezonátorů, což má také svůj význam. Mohou být vyrobeny z rozmanitých druhů dřeva, mohou být čistě dřevěné nebo pokryté kůží či vyřezávané. Pro malé mísy s tenkými stěnami, které vydávají vyšší zvuk, můžeme použít kovová kladívka, která nám dopomohou k jasným vysokým tónům.

U dřevěných rezonátorů je zvuk závislý na tom, jaké dřevo bylo při jejich výrobě použito. Nepálské bývají z tvrdého dřeva, ale jsou považována za méně „poslušné“ a z nezkušené ruky mohou vyklouzávat. Jsou vhodné pro zkušené mistry, pro začátečníky jsou lepší paličky z měkčího dřeva.

Malé misky a jejich maličká rezonanční kladívka se zpravidla používají spolu s miskami větších objemů. Tento efekt narůstání zvuku se může použít například pro zvukovou masáž nebo hudební vystoupení lidových souborů.

Základní tón

Plynulé krouživé pohybu vytvářejí téměř nepřerušovaný základní tón. Jeho intenzitu lze měnit tím, že lehounce měníte rychlost tření. Někdy lze začít tím, že misku udeříte a vytvoříte tak základní tón. Následující tření jej podporuje a vytváří další zvuky. Lepší ale je, když upustíte od úderu, zvuk z mísy „nemámíte“, ale necháte jej narůstat postupně.

Můžete použít i smyčec houslí. Někdy se do misky nalévá trocha vody, díky čemuž se její zvuk evidentním způsobem mění. Když dosahuje určité intenzity, vody začíná šplíchat (proto se miskám také někdy žertovně říká „šplíchající“).

Použijete-li několik misek různých velikostí, můžete vytvořit složitou hudební kompozici, ve které se nízké i vysoké tóny mohou vzájemně harmonicky podporovat a vzájemně se doplňovat.

Paličky z kovu nebo tvrdého dřeva vytváří ostré čisté tóny, plstěná kladívka pak vytváří měkčí tón.

V každém případě je důležité pochopit, že miska i palička tvoří dvě nerozlučné součásti harmonického hudebního procesu a musí se k sobě dokonale hodit. Proto vybíráte-li zpívající mísu, musíte si stejně pečlivě vybírat i paličku.

A nakonec, podle názoru některých specialistů terapeutický vliv zvuku v mnohém závisí na tom, zda se palička pohybuje po směru hodinových ručiček, nebo proti jejich směru.

Vzory na zpívajících mísách

Jak už bylo řečeno, pravá zpívající mísa není být vyrobena strojově, ale ručně a je velmi důležité, aby byla vytvořena ze slitiny několika kovů. Jejich počet musí být lichý, od pěti do devíti. Základem jsou zlato, stříbro, železo, cín, rtuť, měď a olovo. Lze použít pouze pět kovů, bez zlata a stříbra. Mísy, které vznikly od konce 19. století, obsahovaly také zinek a nikl. Je ale nutné hlídat si rovnováhu mezi počtem použitých kovů a jejich objemem ve slitině.

Tibetské mísy jsou často zdobeny buddhistickými symboly přivolávajícími úspěch. Může to být text mantry Óm mani padme húm, překřížené vadžry, osm tibetských symbolů štěstí nebo zvláštní tibetské ornamenty.

Šestislabičná mantra doslova znamená Ó, perlo, zářící v lotosovém květu!, ale ve skutečnosti může mít mnoho významů. Jejich spojení předává čistotu těla, mysli i Buddhových slov. Druhé slovo mani šperk, symbolizuje soucit a lásku, cestu k probuzení a přechodu na vyšší stupeň. Slovo padmekvítek lotosu označuje moudrost, húm pak nedělitelnost moudrosti a konání.

Vadžra (tibetsky dordže, pozn. překl.) je vlastně buddhistické žezlo nebo také nástroj bohů a jeho oba konce jsou naprosto totožné. Je považována za zvláštní zbraň, schopnou řezat i skály pevné jako diamant. Její konce připomínají pupeny květů nebo šišky. Čím je její struktura složitější, tím je mocnější. Vyobrazení těchto dvou překřížených nástrojů bývá často umísťováno na dno tibetské mísy a symbolizuje tak sílu.

Symboly úspěchu

Co se týká symbolů úspěchu, kterými jsou také někdy zdobeny, bývají často různé, a to v závislosti na skupinách, do kterých jsou rozděleny. Každá z nich nese určitý smysl a odstín štěstí a úspěchu.

Osm symbolů úspěchu jsou dary, které Buddhovi přinesli bohové poté, co dosáhl osvícení. První z nich je drahocenný bílý deštník nebo také slunečník, jehož úkolem je chránit před utrpením, nemocemi i zlými duchy, druhý představuje dvojici zlatých ryb symbolizujících duchovní osvobození, třetí je bílá lastura, která osvobozuje od nevědomosti a která napomáhá v získání znalostí, čtvrtý je bílý květ lotosu, symbol osvícení, moudrosti a duchovního růstu, pátý má podobu vzácné vázy, která plní přání, šestým je nekonečný uzel, představující nekonečný čas a vzájemné propojení všech věcí, sedmým je vítězná korouhev, či také prapor vítězství, ukazující na vítězství buddhismu nad nevědomostí a osmý dar je zlaté kolo učení.

Všechny předměty společně jsou nazývány aštamangala a jsou často vyobrazovány na stěnách chrámů, domů, klášterů, ale také na závěsech a dveřích.

Na miskách se ale také zobrazují malé symboly štěstí. Osm cenných substancí, majících podobu osmi různých předmětů. Dávají je do souvislosti s kroky, které tvoří vznešenou osmidílnou stezku. Jedná se o zrcadlo, vzácný lék neboli lékařský kámen ghivanga (žaludeční kámen kouzelného slona), kysané mléko, ovoce Bilva, bílou mušli, nachový prášek sindhura, trávu durva a bílá hořčičná semínka. Symbolizují moudrost a správné přesvědčení, dlouholetost, zdravý úsudek, moc, štěstí, úspěch a ctnost.

Kouzlo zpívající mísy

Tibetská zpívající mísa

Ta sama o sobě představuje nejpozitivněji nabitý hudební nástroj. Je těžké si představit způsob, jakým by mohla být použita v negativních cílech. Proto ji ozdobné vzory nemohou učinit lepší nebo horší, mohou jenom zesílit záměr nasměrovaný vibracemi do prostoru a nabít ho určitým způsobem. Například naplnit ho zdravím, osvícením nebo úspěchem. V každém případě se bude jednat o harmonický a silný proud očistné energie, která bude pomáhat ve všech činnostech. Vytváří neopakovatelné a jedinečné zvuky. Není možné si ji splést s nějakým jiným hudebním nástrojem.

To je jenom jeden z důvodů, proč zpívající mísy musíme označit za skutečný zázrak. Jejich komplexní léčebný vliv byl na Západě objeven a začal se zkoumat teprve v posledních desetiletích 20. století.

Existují vynikající hudební terapeuti, kteří jsou s jejich pomocí schopni vnést harmonii do nejhlubších základů našeho života. V rukách talentovaného specialisty může dokonce jenom jedna jediná pečlivě vybraná mísa tvořit skutečné zázraky.

Důležitou roli zde hraje rezonance. Vibrace mísy vstupují do rezonance s vnitřními vibracemi lidského organismu a obnovují jejich rovnováhu. Díky tomu se člověk noří do stavu klidu a pokoje a její zvuky pronikají na úroveň mozkových vln, které převádějí do harmoničtější frekvence. Ani jeden z hudebních nástrojů, které jsou využívány v léčebné terapii, nevykazuje tak efektivní vliv.

Mísu je nutné si vyzkoušet

Každá jednotlivá zpívající mísa je pro vás buď vhodná, nebo ne. Třetí možnost neexistuje. Abyste pochopili, jak na tom jste, pečlivě ji vyzkoušejte. Pozorně se zaposlouchejte do jejího zvuku i do vlastních pocitů. Necítíte-li nic zvláštního nebo se vám zvuk zdá nepříjemný, nemá smysl s ní pracovat. Když si ji vybíráte, nespokojte se jenom tím, že vám téměř vyhovuje, a nedovolte, aby vám bylo vnucováno to, co se vám ve skutečnosti nelíbí. Budou to jenom vyhozené peníze. Přináší-li vám její zvuk uspokojení, pomáhá vám uvolnit se nebo rozjasňuje vaše myšlenky, pak to znamená, že se tato mísa ve vás dotkla některých hluboce ukrytých strun.

To samé platí i pro nahrávky jejich zvuků. Vybírejte si jenom ty skladby, které se vám v daném okamžiku zdají být příjemné a jsou v souladu s vaší náladou.

Chcete-li koupit zpívající mísu, musíte se v první řadě zaměřit sami na sebe. Když ji uvidíte, vezměte si ji do rukou a nechte ji rozeznít. Nejde jenom o to přesvědčit se, že ji můžete přinutit zpívat. Tento zvuk také musí zanechat stopy ve vaší duši a to proto, abyste pochopili, že právě tato zpívající mísa je vaše.

Meditace s tibetskými mísami

Zveme všechny na meditaci s tibetskými mísami, která se uskuteční 11.10.2018 od 19.hodin v čajovně Šamanka (Hálkova 1630/8, Praha 2).

Co vám meditace může přinést?

  • zklidnění mysli
  • harmonizaci vnitřního světa
  • naučí, jak se zaměřit na přítomný okamžik
  • může zlepšit spánek
  • pomůže lépe zvládat každodenní stres
  • díky snížení stresového hormonu kortizolu může zlepšit imunitu

Kde bude meditace probíhat?

Meditace se bude konat s příjemném prostředí čajovny Šamanka. Prostředí zaručuje intimitu a dobrou akustiku.

Kdo bude meditace vést?

Meditace povede Ing. Radim Brixí, který má s pořádáním meditací dlouhodobé zkušenosti. Vedl meditační kurz také na vysoké škole v laboratoři systémové analýzy, kde zkoumal EEG měření meditace a záznam emocí.

Cena

Cena vstupenky: 100Kč

S ohledem na omezenou kapacitu prosíme o rezervace na telefonu: 777 703 008.

Podobné články

5 komentářů k "Tibetské zpívající mísy a jejich blahodárný účinek"

Napsat komentář