Transformace mozkových vln na hudbu

5642x 14. 08. 2019 1 čtenář

Přemýšleli jste někdy, jak zní váš mozek, když přemýšlí? Vědci v Číně ano – a proto vymysleli způsob, jak převést mozkové vlny na hudbu.

Od nemelodické k melodické

V počátečních fázích pokusů získávali vědci spíše skřípavé a nemelodické zvuky, ale nedávno objevili způsob, jak kombinací dat z elektrických impulsů a z měření průtoku krve v mozku dostat mozkovou hudbu v lepší kvalitě. Kromě spojení vědy a umění výzkumníci doufají, že jednoho dne bude mozková hudba použita k tomu, aby lidem pomohla ovládat jejich mozkové vlny a zmírňovat například úzkosti a deprese.

Původně používal výzkumník Jing Hu z University of Electronic Science and Technology v Čcheng-tu v Číně a jeho kolegové k sestavení mozkových melodií elektroencefalograf (EEG). EEG zaznamenává elektrickou aktivitu v okolí lebky. Za pomoci specializovaného softwaru vědci tyto elektrické signály transformovali na hudební noty. Amplituda nebo výška vln určovala výšku tónů a délka vlny určovala délku jejich trvání.

Intenzita výsledné hudby se však často náhle změnila, což způsobovalo nepříjemný zážitek z poslechu.

Ukázku hudby mozku najdete zde:

Magnetická rezonance

Nyní proto začal tým využívat také funkční magnetickou rezonanci nebo fMRI. Tato technika měří hladiny kyslíku v krvi v mozku v téměř reálném čase, což vědcům umožňuje určit, které části mozku jsou v daném okamžiku nejvíce okysličovány a tím pádem aktivnější. Hu a jeho kolegové požádali čtrnáctiletou dívku a 31letou ženu, aby si odpočinuli ve fMRI přístroji. Poté zkombinovali data, získaná z fMRI s těmi z EEG, která byla pořízena také v klidovém stavu, a vytvořili novou hudbu vycházející mozku.

14. listopadu publikovali výzkumníci ve veřejně přístupném časopise PLoS ONE informaci o tom, že podle panelu deseti hudebníků zněl nový výsledek podobněji klasické (lidmi komponované) hudbě, oproti hudbě získané pouze pomocí EEG. Vědci rovněž napsali, že hudba by mohla být nakonec použita při biofeedback terapii, při které se pacienti snaží vědomě řídit svoji mozkovou aktivitu.

Vědci jsou schopni získávat z našich mozkových vln stále více informací. Ve studii z roku 2011 vědci rekonstruovali videa toho, co lidé viděli, pouze na základě mozkové činnosti.

Náš mozek dokáže divy. Jeho činnost můžeme přeměnit na hudbu. Ale hudba také může působit na činnost mozku. Níže uvádíme druhy mozkových vln a příklady jejich stimulací.

Mozkové vlny

Beta vlny – aktivní vnímání, někdy až stres

Hertz Úroveň: 14-40 Hz
Účinky: probuzení, normální vědomí
Příklad: Aktivní konverzace nebo zapojení do práce

Alfa vlny – při meditaci, relaxaci

Hertz Úroveň: 8-14 Hz
Účinek: klidný, uvolněný
Příklad: meditace,  odpočinek

Theta vlny – hluboká relaxace, hluboká meditace

Hertz Úroveň: 4-8 Hz
Účinek: hluboká relaxace a meditace
Příklad: Denní snění

Delta vlny – hluboký spánek, bezvědomí

Hertz Úroveň: 0-4 Hz
Účinky: Hluboký spánek
Příklad: Zkušenost spánku REM

Tip na zboží z eshopu Sueneé Universe

Radim Brixí, Jana Matějíčková: CD Relaxation & Meditation

Meditačně relaxační hudba za doprovodu píšťaly, tibetských mís či didgeridoo.

Jana Matějíčková: zpěv, píšťala – koncovka, didgeridoo, tibetské mísy, sansula a brumle.

Radim Brixí: srílanská flétna, elektronické nástroje, tibetské mísy, didgeridoo, sansula, indické housle a zpěv.

Radim Brixí, Jana Matějíčková: CD Relaxation & Meditation

Podobné články

Napsat komentář