Třetí oko: Jak poznat jeho samovolné otevření

12138x 21. 09. 2018 1 čtenář

Podle odborníků, tzv. Třetí oko, nacházející se někde uprostřed čela pár centimetrů nad obočím, je neviditelné, mystické oko asociované se silným energetickým centrem. Pro většinu lidí oko zůstává zavřené a přístup k těmto důležitým energiím nedostupné. Co se ale stane, když se nám otevře samovolně?

Třetí oko a studie

Třetí oko se dle okultismu nachází fyzicky v lebce a nese tvar vejce. Je také známo jako zdroj všeho stvoření. Když aktivováno, jeho moc nás dokáže přenést – či dokonce vytvořit zcela nový svět.

Podle hinduismu je Třetí oko šestou primární čakrou, nebo energetickým centrem našeho těla. Je často referováno jako „Brána duše“. Když se otevře, vnímání jiných sfér se výrazně zvětší a dostane se nám přístupu ke znalostem a věděním bez potřeby materiálního světa. Také jakmile aktivujeme toto energetické centrum, otevřeme se nám přístup k telepatické komunikaci s dalšími „probuzenými“ jedinci, schopnost vidět duše zemřelých a přímý kontakt a přijímání zpráv od vyšších bytostí. Není tedy divu, že takový to jedinci v některých kulturách jsou známy jako jasnovidci, a dokonce i čarodějnice v historii respektovali tyto duchovní znalosti Třetího oka.

Čakry

Šišinka

H.P. Blavatsky, autorka knihy Hlas ticha a zakladatelka moderní Theosofie, poukazuje na asociaci Třetího oka s epifýzou či tzv. šišinkou, malým orgánem nacházejícím se v mozku.

Podle jejího učení všichni lidé v jednu dobu ovládali otevřenost Třetího oka, ale energetické centrum atrofovalo a zmenšilo se. Stalo se tak právě poté, co jsme začali zneuctívat naši přirozenost a odlučovat se od božského originálu. Scvrklo se z jeho původní velikosti a stalo to co nyní nazýváme epifýzou v našem mozku. Oko může být obnoveno, ovšem s určitou oddaností k jistým pravidlům a cvičením.

Video: „Co potřebujete vědět o epifýze a tajemství mentálních schopností“

Otevření Třetího oka

Po čase a spoustě mylných informací může být složité správně porozumět fungování třetího oka. Pojďme se tedy podívat na pár základních věcí.

  • Spontánní, samovolné otevření Třetího oka doprovází negativní symptomy. Těm je lépe se vyvarovat.
  • Toto energetické centrum je možné aktivovat zdravější cestou bez negativních dopadů, skrze záměrná a obezřetná cvičení.
  • Ti, kteří praktikují holistická cvičení jako jsou Čchi-kung nebo Raja jóga už mohli své Třetí oko otevřít.

Zdravé Třetí oko

Jako u jakékoliv jiné části našeho těla, také Třetí oko může trpět jistým onemocněním. V tomto případě je to vždy spojené s tokem energie v našem těle. Pokud by průchod měl být omezený – či dokonce plně zablokovaný – příznaky jako jsou bolesti hlavy a narušení zraku, čichu a chuti jsou velice běžné. Člověk s tímto zablokovaným energetickým centrem může zažívat přílišné snílství a létání v oblacích, pokles intuice, pocit uzemnění a emocionální nestálost.

5 znaků a symptomů samovolného otevření Třetího oka

1) Dramatická změna vidění – Třetí oko, navzdory jeho unikátním vlastnostem, je pořád jenom oko. Když je otevřené, působí jako zesilovač šestého smyslu, a to má dopad na všechny ostatní smysly. Barvy se mohou zdát výraznější a intenzivnější. Můžeme si povšimnout podivných pachů a vůně nám známého jídla může být cítit odlišně. Člověk si může povšimnout nových zvukových vjemů a dokonce i vnímání doteku může být ovlivněno. Při takovémto samovolném otevření oka se zkušenost může zdát až halucinogenní a velice nepříjemná.

2) Sny se mohou stát intenzivnější, živější a velice zvláštní – Jakmile proběhne aktivace Třetího oka, doba snění se nám stane jedním z nejotevřenějších prostředků pro komunikaci s vyššími sférami. Ve stavu snění se nám tato komunikace a přijímání zpráv může zamíchat s normální projekcí našich snů. Takový stav může být velice chaotický a mít dopad na kvalitu spánku. Občas nastane situace, že kdo zažije takovou zkušenost, má tendenci vyhledat lékařskou pomoc a s nástupem prášků proti nespavosti si tak snížit působení Třetího oka či přičinit i jeho úplného zavření.

3) Bolesti hlavy a pocit těžkosti – Působení otevřeného Třetího oka na ostatní smysly jsme si už zmínily, ale je také důležité si říci, jak to ovlivní ostatní čakry v těle. Ti kterým se oko otevřelo samovolně, zažívají pocit bolesti hlavy a dojem těžkosti těla, bez jakéhokoliv přibrání na váze. To může být připsáno změně energetického toku v našem těle. Když tedy nepřizpůsobíme zbytek těla tomuto otevření jednoho energetického centra, přirozený tok energie může být narušen. Všechno je vzájemně propojené, a když nefunguje jedna část správně, může to způsobit dysfunkci v části jiné. Je také důležité povšimnout si jakýchkoliv fyzických symptomů a návštěvou lékaře vyloučit potencionální onemocnění.

4) Odloučení od běžné reality – Lidská mysl si bez otevření Třetího oka navyká jistému prožívání běžného světa. To vytváří pocit, že stojíme nohama na zemi, a když se nám samovolně otevře Třetí oko, zvýšeným povědomím dalších úrovní reality může být tato jistota otřesena. Pocit odloučení od běžného vnímání reality se často vyskytuje, vnucujíc nám pocit, že nic není reálné a všechno je jakási forma klamu. Je třeba vše pochopit, jak pracovat s tímto energetickým centrem. Do té doby může bbýt složité působit v běžné realitě.

5) Narušení vztahů – S otevřením Třetího oka se zvyšuje schopnost vidět a vnímat. Výsledkem toho může být vhled do našich současných vztahů. Ty, které jsme předtím vnímaly jako silné, se mohou najednou zdát bezvýznamné a nepřirozené. Neupřímnost se zdá být více jasná, přetvářky a klamy se domítají tolerovat. Naše vztahy s blízkými tak mohou projít intenzivními převraty.

Použití moci Třetího oka

Člověk, který nikdy nezatloukal hřebík se může trefit do prstu, než se bezpečně naučí trefit vždy na správné místo. Člověk, který není zvyklý na intenzivní cvičení se druhý den cítí ztuhlý a bolavý. Stejné je to s učením otevření silného energetického centra.

Může to být obtížné, obzvlášť, když se nám oko otevře bez varování. Jsou zde způsoby jak tuto vyrovnanost podpořit, a to skrze opatrná cvičení a meditaci.  Třetí oko by mělo být ideálně otevřeno záměrně, měli bychom být ale opatrní a dobře si rozmyslet, zda ho chceme otevírat.

Holčička demonstrující super schopnosti (Třetí oko)

Máte otevřené Třetí oko?

Podobné články

Napsat komentář