U Mrtvého moře objeveny další jeskyně

5115x 18. 08. 2017 1 čtenář

Co jsou svitky od Mrtvého moře a jaký je jejich význam?

Svitky od Mrtvého moře jsou nejstarší známé biblické rukopisy. Tyto svitky a fragmenty svitků objevili v roce 1947 mladí beduíni chovající kozy v blízkosti starobylé osady Kumrán. Jeden z chlapců hodil kámen do díry v útesu a uslyšel zvuk tříštící se keramiky. Spolu se svými přáteli vnikl do jeskyně, kde nalezl řadu jílových džbánů obsahujících kožené a papyrové svitky.

Svitky zakoupil prodejce starožitností, který je rozprodával různým soukromým sběratelům a institucím. Objev se rozkřikl, když se zjistilo, že se jedná o předměty starší než dvě tisíciletí. Beduínští lovci pokladů a archeologové objevili desítky tisíc dalších fragmentů svitků i v desíti nedalekých jeskyních. Celkem bylo nalezeno téměř 900 svitků.

Svitky od Mrtvého moře jsou důležité, protože obsahují skutečnou historii

Mnoho svitků bylo od té doby přeloženo. Obsahují fragmenty ze všech knih Starého zákona kromě knihy Ester. Pozoruhodná je shodnost novějších verzí Starého zákona a těchto svitků napsaných o tisíciletí dříve. Některé z informací v těchto svitcích obsažených jsou ratifikovány nedávnými archeologickými vykopávkami, což podporuje teorii, že Starý zákon není pouhopouhým mýtem či metaforou, ale popisuje historickou skutečnost.

Například kniha Izaiáš hovoří o asyrských palácích, které byly objeveny až roku 1840. Pozoruhodná historická přesnost knihy Izaiáš je potvrzena i tím, že je v ní zaznamenána řada historických faktů o Asyřanech.

Znamená to, že zbytek Starého zákona je také záznamem historie? Mohly by být příběhy o stvoření člověka, Edenské zahradě, povodni světa, Nephilm a Arše úmluvy také pravdivé?

Kdo je autorem svitků od Mrtvého moře?

Většina vědců věří, že svitky sepsala skupina Esejců žijících v Kumránu. Nové výzkumy však naznačují, že mnoho ze svitků od Mrtvého moře může pocházet odjinud. Tyto svitky mohly být sepsány nejrůznějšími židovskými skupinami, z nichž některé kolem roku 70 n.l. prchaly před Římany, kteří zničili legendární Jeruzalémský chrám. Mohly by tyto svitky být ztraceným pokladem Jeruzalémského chrámu? Možná ano, možná ne.

Nové objevy

Od objevu prvních deseti jeskyní podnes bylo nalezeno dalších dvacet jeskyní, z nichž většina zatím nebyla archeologicky prozkoumána. U mnoha z nich hrozí, že budou vypleněny a vyloupeny lovci pokladů. Je možné, že nově nalezené jeskyně obsahují další historicky významné svitky, mince, poklady a artefakty.

V prosinci 2016 se do Kumránu s týmem schváleným  izraelským úřadem pro starožitnosti chystá archeolog Dr. Aaron Judkins, aby v jedné z těchto nových jeskyní provedl archeologický průzkum.

“Věříme, že tato nová jeskyně v Kumránu je starobylým skladištěm, kde by mohly být uloženy artefakty, mince a nádoby se svitky. Teprve ale vykopávky odhalí, co se zde skrývá. Izraelské úřady nám poskytly povolení k vykopávkám v Kumránu, slavném sídlišti pisatelů svitků od Mrtvého moře. Pro mě je tento projekt mimořádnou příležitostí spolupracovat s vedoucím archeologem Dr. Randallem Priceem a archeologem Brucem Hallem. Kumrán je světově proslulé a historicky slavné místo, kde byla v roce 1947 objevena většina svitků od Mrtvého moř. Vykopávky zde máme povoleny v kratičkém období od konce prosince 2016 do prvních týdnů ledna 2017.”

Judkins si svým nekonvenčním myšlením a snahou o historickou pravdu získal přezdívku “černá ovce archeologie”. Jeho posledními projekty, zkoumajícími oblast takzvané zakázané archeologie, byly expedice a dokumentární film o Noeovi a Arše, ale i výzkum protáhlých lebek z Peru a Bolívie. V současné době se snaží získat finanční prostředky, které by mu umožnily se účastnit výzkumu jeskyní u Mrtvého moře. Jeho fundraisingová stránka obsahuje četné aktualizace a videa o tom, co bylo v této oblasti objeveno a co Judkins doufá, že zde naleznou. Bude zajímavé sledovat jeho průzkum a zjistit, co je pohřbeno pod nánosem času.

Podobné články

Napsat komentář