Učení indických bohů (5. díl): Kvantová mechanika

6538x 04. 01. 2018 1 čtenář

Jaderná válka, vesmírné cesty, létající plavidla… Bylo by možné ve starověkých indických textech odhalit ještě větší technologická tajemství z naší minulosti? A pokud ano, jednalo by se o návod, jak se posunout dál, nebo o varování před blížícím se osudem lidstva?

Džinistický chrám Chaumukha, Ranakpur, Indie. Tento chrám postavený v 15. století našeho letopočtu je věnován prvnímu učiteli džinismu, bohu Rishabhanathovi, jehož úkolem bylo civilizovat lidské bytosti a učit je psaní, matematice, vědě a zemědělství. Džinismus je starodávné indické náboženství předcházející Hinduismu. Džinisté a hinduisté mají podobný systém víry, co se týče cyklické povahy vesmíru, karmy a reinkarnace, ale uctívají různé bohy. Pro vyznavače džinismu je pro duchovní osvobození nezbytná snaha o poznání. Ikonografie chrámu v Ranakpuru symbolizuje Rishabhanathpovo dosažení kosmického osvícení.

Nejzajímavější na tomto chrámu je jeho strop, který téměř dokonale odpovídá půdorysu Velkého hadronového urychlovače částic ve Švýcarsku. Řezby na stropě chrámu mají zajímavou paprskovitou strukturu, uspořádanou v kruzích s pruhy uvnitř pruhů. Další linie směřují do středu. Podobnost mezi těmito řezbami a Velkým hadronovým urychlovačem není náhodná. Velký hadronový urychlovač je největším a nejvýkonějším urychlovačem částic na světě. Byl vytvořen, aby rozbíjel drobné protony při rychlostech téměř 1080 milionů km za hodinu, tedy zhruba při rychlosti světla. Celková energie vytvořená těmito srážkami by měla vytvářet podobné okolnosti, jaké existovaly v okamžicích těsně předcházejících Velkému třesku – události, která, jak vědci věří, byla odpovědná za stvoření vesmíru.

Při zkoumání srážek protonů se vědci snaží odpovědět na otázku, jak vesmír vznikl. Hadronový urychlovač má vytvořit stejné podmínky, jaké vedly k Velkému třesku a tedy ke stvoření vesmíru. Někteří lidé se ale obávají, že s některými věcmi, které se pohybují kolem stvoření vesmíru, se nechceme setkat. Čelit tak velkému neznámému je velmi obtížné.

Prvními průkopníky subatomové sféry neboli kvantové mechaniky, byli rakouský fyzik Erwin Schrodinger a německý fyzik Werner Heisenberg. Podle životopisců byli Schrodinger a Heisenberg silně ovlivněni starověkými indickými texty. Heisenberg poznamenal, že kvantová teorie není ničím novým pro kohokoliv, kdo studoval hinduistické posvátné spisy Vedanty (Védy).

Staří hinduisté měli zajímavý náhled na svět obsahující koncept kvantové reality zprostředkovaný takzvanými “trutis”, neuvěřitelně malými částicemi, ze kterých se skládá veškerá fyzická skutečnost. Je fascinující, že tyto starodávné texty jsou stále relevantní a mohou být z velké části odpovědné za pokrok v oblasti kvantové mechaniky na počátku 20. století. To naznačuje, že kultura, která tyto texty sepsala, měla znalost kvantové mechaniky.

Hinduistické texty v některých ohledech zrcadlí nebo předpovídají věci, které mají přijít později. Možná, že jejich autoři byli mimozemšťany vedeni, aby tyto znalosti chránili, takže až když se na tyto texty díváme dnes, dokážeme si všimnout podrobností. Je možné, že se jedná o příručku, kterou jsme od mimozemšťanů dostali za vyšším, božským účelem. Tyto texty by mohly být i pohledem do naší budoucnosti a varováním, že pokud nezměníme, kam směřujeme, může dojít ke katastrofě.

Učení indických bohů

Další díly ze seriálu

Napsat komentář