UFO a počátky ufologie v Číně

13412x 09. 04. 2019 1 čtenář

V médiích se pravidelně objevují různé zprávy o UFO, jejich přistání, a dokonce i o kontaktech s námi pozemšťany. Nejčastěji je to tématem v USA, Kanadě a v Jižní Americe. Poněkud méně se s tímto námětem setkáváme v západní Evropě, ještě méně v Evropě východní a už úplně vzácně v zemích Asie. Abychom tuto mezeru alespoň trochu vyplnili, povyprávíme o zrodu ufologie v Číně a o některých kontaktech jejích obyvatel s UFO.

Předcházející události

Současné průzkumy ukazují, že přítomnost UFO nad Čínou má historii dlouhou několik staletí. V dávných kronikách jsou zmiňovány záhadné objekty, které se na čínském nebi objevovaly již v 7. století za vlády dynastie Tchang. Stejně tak i později, v rozmezí 13. – 17. století. S těmito informacemi byla široká veřejnost seznámena poprvé v roce 1982 článkem Kao Li „Již obyvatelé starověké Číny pozorovali UFO“ zveřejněným v Pekingských zprávách, oficiálním tisku Čínské lidové republiky.

A ve 20. století viděly v noci z 23. na 24. července 1981 UFO na obloze tisíce Číňanů v různých koutech země. Tato událost vyvolala bouřlivou reakci lidí a astronomická observatoř v Čching-kangu byla nucená vydat tiskové prohlášení, že tu noc byly nad 14 provinciemi pozorovány neobvyklé jevy. Ve skutečnosti byla ufologie v Číně „povolena“ relativně teprve nedávno, protože za vlády Mao Ce-tunga byla až do jeho smrti v roce 1976 zakázaná.

Zrod čínské ufologie

Za počátek zrození čínské ufologie můžeme považovat konec 70. let minulého století. Po smrti předsedy Komunistické strany Číny, Maa Ce-tunga, proběhla řada ekonomických reforem, jejichž iniciátorem byl Teng Siao-pching. Ten se stal zástupcem předsedy ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KSČ). V čínském tisku se o UFO začalo psát po zveřejnění prvního obsáhlého článku v Lidových novinách (Žen-min ž‘-pao) v listopadu 1978.

V roce 1980 založila skupina studentů z Wu-chanské univerzity, provincie Chu-pej, Čínskou organizaci na výzkum UFO (KOIN). Ta byla podpořena Čínskou akademií sociálních věd. V roce 1981 začala studentská organizace vydávat časopis Zkoumání UFO a v roce 1986 měla již pobočky po celé zemi a přes 40 000 členů. Jeden z čelních představitelů KOINu, profesor Pekingské univerzity San Š´Li, navštívil na základě pozvání amerického ufologa v roce 1997 USA. Tehdy své americké kolegy informoval o některých případech kontaktů s UFO na území Číny v období 1994 – 1995, které byly pro jeho západní kolegy novinkou.

Před lety byl světový tisk plný UFO, které se objevilo nad Čínou

Ohnivý nebeský vlak

Jeden z nejpůsobivějších případů se odehrál 30. listopadu 1994 ve 3:30 ráno nad ovocnými sady na jihu Číny. Jako první si podivného úkazu na nebi všimli noční hlídači. Podle jejich svědectví: „Nejprve se objevily dva zdroje velmi jasného světla a za nimi následovala oslepující zářivá koule s chvostem, který měnil barvu ze žluté na zelenou a potom na červenou“. Tato „letka“ se jim přehnala nad hlavou s ohlušujícím hřmotem. Přirovnali ho k jízdě nákladního vlaku vysokou rychlostí. „Letící vlak“ seříznul koruny stromů v délce tří kilometrů a šíři od 150 do 300 metrů; stromy byly v mžiku zkráceny na maximálně dva metry.

Profesor San Š´Li byl přesvědčen, že se mohlo jednat o důsledek například silného uragánu. Tuto verzi ale na základě společného průzkumu zavrhli jak zástupci místních úřadů, tak i skupina KOIN.  Ovšem tím nejzáhadnějším na této události zřejmě bylo to, že ničivá síla nepůsobila plošně, vybírala si. Koruny stromů byly useknuté všechny bez výjimky, ale elektrické vedení (sloupy i dráty) zůstaly nepoškozené a funkční.
„Naštěstí nedošlo k žádným obětem na životech, nezemřeli ani lidé, ani zvířata, ačkoliv energie, která tam působila, byla zdrcující“, sdělil Š´Li. Poté, co UFO proletělo nad ovocnými sady, pokračovalo ve směru, kde se nacházel závod na výrobu železničních vagónů. Několik z nich, které stály již dokončené na kolejích, přišlo o střechy – byly servané a odhozené.

Některé vagóny byly přeletem UFO uvedené do pohybu – popojely o desítky metrů, a v určitém místě byly kovové sloupy plotu seříznuté tak, že se z nich staly sloupky. Jeden z dělníků byl sražen k zemi a smýkán po zemi zhruba pět metrů, naštěstí z toho vyvázl pouze s odřeninami. Dělníci závodu sdělili, že na nebi viděli cosi velkého, dlouhého a se zářivými bočními světly. Přehnalo se to s hlasitým lomozem a připomínalo to jasně osvětlený vlak.

Událost v provincii Kuej-Čou

Uplynuly necelé tři týdny a podobná událost se přihodila v provincii Kuej-Čou a opět v oblasti ovocných sadů. V místní samosprávě to způsobilo rozruch. „O tomto případu se dozvěděla celá Čína a vyvolalo to mohutnou reakci ve společnosti“, říká profesor. Probíhal průzkum na vládní úrovni a byla vytvořená speciální komise. Nicméně tato komise nedošla k jednoznačnému závěru, pouze konstatovala, že průběh události měl velmi podivný charakter a logické vysvětlení neexistuje. Současně s vládní komisí pracovala na místě ale i skupina složená ze členů KOIN a vědců, odborníků z různých oblastí.

„Všichni čínští ufologové“, říká profesor Š´Li, „došli k závěru, že se jednalo o vesmírnou loď mimozemského původu. Zřejmě se snažila o přistání, ale stromy jí v tom bránily a tak došlo k seříznutí jejich korun“.

Setkání na nebi i na zemi

Profesor Š´.Li povyprávěl ještě o jedné podivné události, která se odehrála 9. února 1995 v jižní části Číny. „Posádka Boeingu 747 (pravidelná linka) uviděla na obrazovce radaru oválný objekt ve vzdálenosti zhruba dvou mil, který najednou změnil tvar na okrouhlý. Vizuálně objekt neviděla, ale z dispečerské věže jim hlásili, že rovnoběžně s nimi letí UFO. V tu chvíli se na boeingu spustil automatický systém varování před možným nebezpečím kolize a dispečer z věže nařídil vystoupat nad mraky.“

Čínský profesor předal svým americkým kolegům také informaci o prvním bezprostředním setkání s ufonauty (pozn. překl.: také enlonauty, odvozeno od UFO a ruské i české zkratky NLO) v roce 1994. Rolník ze severovýchodní Číny, Mo Siao Kuo, a ještě další dva svědci, kteří také pracovali na poli, si všimli podivného objektu na nedaleké hoře a rozhodli se tam vydat, aby zjistili, o co se jedná.

Když vystoupali na vrchol, uviděli tam velkou bílou a zářivou kouli, která měla ještě podivný „ocas“, podobný posledním článkům štíra. Siao Kuo se přibližoval k záhadné kouli, když koule pojednou spustila tak nepříjemný a hlasitý zvuk, že vyvolával nesnesitelnou bolest v uších. Všichni tři se pak točili a pádili zpátky dolů.

Nicméně následující den se Siao Kuo „ozbrojil“ dalekohledem a v doprovodu ještě několika dalších zvědavců se znovu vypravil ke kouli. Když se přiblížili na vzdálenost jednoho kilometru, začal ji Siao pozorovat dalekohledem. Vedle objektu uviděl jakousi bytost podobnou člověku. Stvoření zvedlo ruku, z ní vyletěl úzký oranžový paprsek, který mířil Siao Kuovi na čelo, ten omdlel a zhroutil se. Tato příhoda měla ještě zajímavé a nečekané pokračování. Když Siao Kua vezli vlakem do nemocnice, tak se před ním objevila osoba ženského pohlaví, podle jeho slov, dost ošklivá. Kromě Siaa ji ale ve vlaku nikdo neviděl a navíc jej prý ještě přinutila k intimnímu kontaktu.

Vstup na mezinárodní scénu

V říjnu 1996 se v Pekingu konal Mezinárodní kongres na téma výzkum vesmíru a účastníky přivítal úvodním slovem sám prezident ČLR, Ťiang Ce-min. Kromě předních vědců čínského programu výzkumu, přijali pozvání i zástupci NASA, Komise pro vesmírný výzkum při OSN a Evropské kosmické agentury. Na programu tohoto reprezentativního sjezdu byly různé otázky z oblasti letectví a průzkumu vesmíru včetně problematiky pátrání po mimozemských civilizacích (projekt SETI).

Pozvánku na kongres obdržel i Mo Siao Kuo, který tam poreferoval o svém dobrodružství. Vystoupení prostého rolníka na fóru věhlasných vědců vyvolalo u přítomných poněkud protichůdné reakce. Nicméně, samotný fakt pozvání očitého svědka ukázal, že čínské vedení považuje ufologii za součást výzkumu vesmíru.

Dokreslující článek na stránkách Sueneé Universe.

Podobné články

Napsat komentář