V Egyptě byl objeven chrám, postavený za vlády Ptolemaie IV.

2433x 01. 11. 2019 1 čtenář

Stovky let objevují v Egyptě vědci i náhodní lidé archeologická naleziště. A je jich tolik, až mnozí domnívají, že už musela být všechna objevena. Tak tomu ale není. Nyní byl objeven chrám postavený za vlády Ptolemaie IV.

Starověký chrám

Při práci na kanalizačním odtoku poblíž Nilu byl objeven starověký chrám, postavený před 2 200 lety pro jednoho z posledních egyptských faraónů. Po nálezu ministerstvo oznámilo, že vysílá tým archeologů, aby chrám prostudoval a zachránil jej.

Podle příspěvku Ministerstva na Facebooku:

Mohamed Abdul Budaiya, vedoucí ústřední správy horního Egypta, uvedl, že byl objeven jihozápadní roh chrámu a zbytek zdi ze severu na jih. Také se našly zbytky obětí mnoha různých zvířat a ptáků, a před ním zbytky textů obsahujících jméno krále Ptolemaie IV.

„Hledání bylo provedeno ve městě Tama, severně od Sohagu v Egyptě, na západním břehu Nilu,“ napsal Live Science. „Oblast moderního města Kom Shaqao leží na místě, které bylo kdysi hlavním městem 10. egyptského okresu. V minulosti byla tato osada známá jako Wajit.“

V místě chrámu byl odhalen mohutný kamenný blok

 

Nápisy a hieroglyfy jasně ukazují, že chrám byl postaven během krátké vlády Ptolemaie IV., který vládl Egyptu od roku 221-204 př. nl., což znamená, že tým byl schopen vymezit věk chrámu.

Zprávy CNN:

Tým doposud odkryl severojižní zeď, východozápadní zeď a jihozápadní roh vápencové struktury. Ta je pokrytá řezbami Hapiho, egyptského boha každoročních povodní na Nilu. U Hapiho jsou vyobrazeni také ptáci a květiny.

Tým zatím rozřešil, že nápisy chrámu odkazovaly na Hapi, boha každoročních záplav Nilu

Chrám byl také postaven na počet legendárního řeckého autora Homéra.

Řecký autor Homér, kterého Ptolemaios IV. ocenil stavbou chrámu

 

Ptolemaios IV.

Vláda Ptolemaie IV. znamenala začátek konce egyptských faraonů. Ptolemaios IV. se narodil v roce 245 př. nl. Patří do rodové linie Ptolemaiosa I. Sotera („Zachránce“, „Spasitel“)*, který se prohlásil za faraona poté, co Alexander v roce 323 př. nl. neočekávaně zemřel.

Makedonský Ptolemaios I. Soter přinesl do Egypta významný řecký vliv a vládl z Alexandrie, centrálního města, pojmenovaného po Alexandrovi. Egyptský lid uznal Ptolemaiose za svého vládce. Pak přijal titul faraona a převzal praxi sňatku se svými sourozenci, jak je stanoveno mýtem Osirise. V době nástupu Ptolemaie IV. na trůn, který začal vraždou jeho matky Berenice II., tyto vzájemné sňatky mohly mít samozřejmě velmi vážné následky.

Zobrazení Ptolemaie IV. na minci vydané za jeho vlády

 

Pokračoval sňatkem se svou sestrou Arsinoe III. a spolu dohlíželi na bitvu v Raphii v Palestině v roce 217 př.nl. proti Antiochovi Velkému z říše Seleukovců. Tato bitva je jednou z největších bitev ve starověkém světě mezi dvěma armádami v počtu 60 000 ozbrojenců, spolu s desítkami válečných slonů. Ačkoliv Ptolemaiovci utrpěly velké ztráty (až 2 000 úmrtí), seleukovská armáda pocítila mnohem větší ztráty (až 10 000 mrtvých).

Někteří odborníci se domnívají, že tato bitva je uvedena v Danielovi 11:11 v Bibli, kde se uvádí:

„Potom jižní král v zuřivém pochodu vyrazí a bude bojovat proti severnímu králi, který pozvedne velkou armádu, ale bude poražen.“

Hrozivý vládce

Ptolemaios IV. ale nebyl dobrým vládcem, více se staral o své vlastní blaho a neřesti, než o vládu a svou zemi. To přenechal ministrům. Dokonce zadal výstavbu jedné z největších lidsky poháněných lodí starověku, které byly kdy vyrobeny. Loď je známá jako tessarakonteres („čtyřicet“, tj. 40 řad vesel po obou stranách)* – katamaránová galéra, která byla teoreticky asi 420 stop dlouhá.

Ilustrace, jak mohla vypadat tessarakonterská loď od Ptolemaie IV.

 

Tento styl vlády se ale ukázal jako chybný. Jeho nejbližší ministři smrt Ptolemaiose IV. udržovali v tajnosti, aby se vše nedozvěděla Arsina III. Její manžel by tak měl právo nastoupit na trůn. V tichosti tedy oba ministři nechali Arsinu III. zavraždit a ujali se tak vlády společně s Ptolemaiosem V. Vliv Ptolemaiovců pak výrazně slábl.

Kleopatra VII.

Dokonce ani Kleopatra VII., poslední z ptolemaiovských faraonů, nemohla zabránit pádu Egypta navzdory spojenectví s Juliem Caesarem a později Markem Antoniem. Řím dobyl Egypt a Kleopatra spáchala v roce 30 př. nl. sebevraždu, pouhých 191 let poté, co se ujal trůnu Ptolemaios IV.

Kleopatra VII., poslední z Ptolemaijských faraonů.

Rosetská deska

Ptolemaios V. v roce 196 př. nl vydal Memphiský dekret vystavený na Rosetské desce objevené v roce 1799. Rosetská deska je psaná třemi jazyky. To pomohlo vědcům dešifrovat starověkou egyptštinu.

Rosetská deska

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Hellmut Brunner: Moudré knihy starých Egypťanů

Staroegyptská životní moudrost vychází z tisíciletých zkušeností, a přesto neztratila nic na aktuálnosti. Jsme totiž stále stejní lidé bez ohledu na to, jakým technickým potenciálem momentálně disponujeme, protože i my chceme být úspěšní, moudří, zdraví a šťastní.

Egypťané nám z pískem zavátých tisíciletí sdělují, jak bychom si v dnešní době měli uspořádat život, abychom v tomto svém úsilí obstáli bez potíží a zbytečných pochybení. Podle staroegyptského přesvědčení není moudré klást si při životním putování překážky nebo dokonce vědomě směřovat k nepřístojnostem, když totiž každé porušování životních zákonitostí spolehlivě vede k osudové odplatě a tragickému životnímu vyústění. Staré Egypťany i nás spojuje touha poznat smysl života, dosáhnout štěstí a příznivě naplnit svůj osud. Promluví k nám například král Amenemhet či moudrý Menena, sdělující rady svému synu Pai-Irimovi, a mnozí další význační muži egyptského starověku. Láska a klid srdce je lepší než hněv, vzkazují současnému českému čtenáři. Uvedl, uspořádal a vysvětlivkami opatřil význačný německý egyptolog prof. dr. Hellmut Brunner.

Hellmut Brunner: Moudré knihy starých Egypťanů

 

Podobné články

Napsat komentář