V Praze byl nalezen depozitář s kouzelnickou knihovnou Himmlera

35278x 26. 10. 2017 1 čtenář

Heinrich Himmler, říšský vůdce SS a šéf gestapa v období holokaustu, byl jedním z čelních představitelů Třetí říše. Vystudovaný agronom věřil, že německá národnost je vyvolená a její představitele považoval za skutečné Árie.

Byl doslova posedlý myšlenkou nadpřirozena. Předpokládal, že studium starogermánské mytologie pomůže odůvodnit rasistické teorie a že samotné magické knihy ochraňují klíč k neomezené moci nad světem. Hitler nikdy zcela nesdílel entuziasmus svého oblíbence, ale ponechával mu volnou ruku.

Heinrich Himler

Himmler byl natolik uchvácen myšlenkou uctívání ďábla, že v roce 1935 inicioval založení speciální jednotky SS H-Sonderkommando. První písmeno názvu není náhodné, neboť jím začíná německé slovo Hexe, které v překladu znamená čarodějnice. Jednotka, která existovala až do roku 1944, se zabývala shromažďováním materiálů týkajících se okultismu a magie.

Obrovská část kolekce tištěných publikací, které pracovníci H-Sonderkommanda sebrali z dvou set šedesáti knihoven a archivů, nesla název Magická. Velká pozornost v ní byla věnována historii pronásledování čarodějnic ve středověkém Německu. Roky výzkumů přivedly nacistické vědce k myšlence o tom, že se římskokatolická církev tímto způsobem snažila zničit árijskou rasu. A co víc, Himmler se dozvěděl, že mezi ženami, které byly upáleny na hranici, byla i jeho praprababička.

Část sbírky chtěl reichsführer SS vystavit na hradě Černý Kamelot (historický název hradu Wewelsburg), který leží v severozápadním Německu. Zde pořádal schůze tajné konzistoře, základem kterých se staly legendy o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu.

Roli rytířů hrálo dvanáct důstojníků SS a králem byl samozřejmě samotný majitel hradu. Křesťanskou symboliku se snažil zaměnit pohanskou, která byla mnohem starší a mocnější. Toto místo, kde se nacisté věnovali nekromancii a prováděli spiritistické seance, je dodnes jednou z hlavních turistických pamětihodností.

Některé z knih Himmlerovy sbírky byly dříve uloženy v zednářské knihovně v Oslo. Podle slov Bjørna Helge Horrislanda, norského vědce a historika, který identifikoval tyto exempláře, bylo šest tisíc knih Řádu svobodných zednářů vyvezeno ze země v době nacistické okupace.

Od padesátých let minulého století nebyl depozitář nikým využíván, a proto sbírka zůstala utajená víc než šedesát pět let.

Aktualizováno: 08.11.2017, 11:10

Přesné místo, kde se v Praze depozitář knih nacházel, je stále utajováno. Národní knihovna ČR vydala prohlášení, že nic takového neexistuje. Takovou zprávu si lze vyložit více způsoby…

Podobné články

3 komentářů k "V Praze byl nalezen depozitář s kouzelnickou knihovnou Himmlera"

Napsat komentář