Valery Uvarov: Vesmírné miminko

5309x 12. 11. 2018 1 čtenář

„Vesmírné miminko“ je první aplikace v historii a jako jediná na světě, která umožní spočítat data pro početí silného a zdravého dítěte s vyjímečnými mentálními a spirituálními schopnostmi.

Vlastnosti aplikace

Jedinečná vlastnost této aplikace spočívá ve faktu, že výpočty jsou prováděné na základě Staroegyptské doktríny ve struktuře Lidské bytosti a Vesmíru (více informací naleznete v knížce Valery Uvarova z roku 2007 Pyramidy. Dědictví Bohů).

Ve Starém Egyptě, kde narození dítěte bylo považováno jako příchod posledního ztělesnění boha na svět, přípravy na početí začaly vypočítáním dat průchodu jednotlivých energetických toků ročního cyklu. Toto byla velmi důležitá a posvátná část znalostí obdržená v dávném starověku přímo od bohů. Bohové učili, že zdraví, schopnosti, vynikající kvality a úspěšná budoucnost dítěte závisí na vlivu konkrétních planetárních-energetických a kosmických faktorů rodičů a budoucího dítěte v moment početí.

Princip Anthropo podobnosti

S přihlédnutím k principu Anthropo – podobnosti (stejně jako u lidského těla), toto učení vysvětluje, že Lidská bytost a Stvořitel jsou vytvořeny z jediného genetického kódu. Logicky z toho vyplývá, že potenciál pro harmonický rozvoj Lidksé bytosti, která má společné základy se Stvořitelem, je zahrnuta v genetickém kódu samotného Stvořitele.

K tomu, aby si člověk tento potenciál uvědomil, měl by mít konkrétní znalosti a zapojit se do harmonické interakce s energiemi Vesmíru, který je tělo Stvořitele. V takovém případě se budou vlohy a talenty daného člověka vyvíjet v souladu s programem Stvořitelovy genetiky.

Podle zásady analogií, algoritmy používané k výpočtu data početí jsou založeny na biologických, bioenergetických a kosmoplanetárních cyklech, stejně jako rezonancí mezi nimi, které spojují lidksý organizmus, Vesmír a Zemi v jeden komplexní harmonický systém. Tyto vysvětlující části vypráví o mechanizmu výměny energetických infromací , které jsou zdrojem těchto energií potřebných pro harmonický vývoj, je to energetický systém Lidské Bytosti, Země (co je dole) a Vesmíru (co je nahoře).

Tato výuka obsahuje přímou indikaci, že lidské schopnosti se stávají „božské“ pouze je jeho / její energetický systém synchronizován s tím na Zemi (viz Smaragdová Deska Hermese- The Emerald Tabled of Hermes). Význam tohoto učení pro lidi dnes spočívá v tom, že i přes jeho vysoký věk, obsahuje znalosti a technologie významně lepší než výsledky dosažené v moderní medicíně.

Současný pohled medicíny

Na začátku třetího tisíciletí, přípravy většiny párů na početí dítěte obsahují kompletní screening budoucích rodičů, identifikaci a léčbu abnormalit, které mohou mít negativní vliv na zdraví budoucího dítěte, ale existují dva podstatné nedostatky tohoto přístupu. První z nich je dlouhý seznam abnormalit, které nelze vyléčit a může být pouze zpomalena rychlost postupu negativních procesů.

Toto není jenom díky nedostatečnému pochopení mechanizmů skrývajícími se za rozvojem poruch. Problém spočívá v celkovém neuspokojivém stavu nervového, endokrinního a imunitního systému většiny rodičů. Moderní medicína obecně postrádá adekvátní řešení, díky nimž by bylo možné obnovit stav dané osoby pomocí mechaniz,ů, vyplývyjících z podstaty Lidské Bytosti. Na rozdíl od starověkého učení, na kterém je aplikace „Vesmírné miminko“ založena.

Druhým podstatným nedostatkem moderní medicíny je skutečnost, že nebere v úvahu mechanismy karmy a genetiky energetických (shells). Toto ani nedojde lékařům, že důvody pro řadu závažných genetických abnormalit leží v chorobách a „pruchách“ která mají svůj původ v minulých životech pacientů.

Neznalost mechanismů

Neznalost těchto mechanismů, nebo neochota příjmout jejich existenci neosvobozuje člověka z jejich vlivů. Toto je velice důležité na starověkém učení, že poskytuje přiležitost bránit se a vyhnout se tak negativním vlivům faktorů, které nelze odstranit skalpelem. Znalost rytmů a cyklů specifických toků, proudu umožňuje udělat víc, než neutralizovat negativní vlivy karmických faktorů a selhání v genetice energetických těl.

Synchronizace energetického systému člověka s energetickými schránkami Země účinně obnovuje stav nervového, endoktrinního a imunitního systému, posiluje je a připravuje rodiče na akt početí zdravého dítěte.

Správná volba dnů pro početí bere v potaz existenci zvláštních, speciálních energetických toků a jejich rytmy, rezonanci a interakci, které naplní člověka speciálními jemnými energiemi rodičů v moment početí, tyto energie produkují speciální impuls. Pokud je všechno provedeno správně a ve správný čas, budoucí dítě se stane nositelem těchto energií, které před ním otevřou neomezené možnosti.

V rámci ročního bioenergetického cyklu budoucích rodičů existuje jenom několik dnů příznivých pro početí zdravého, nadaného dítěte a hodně dnů, které jsou velmi nepříznivé pro početí.

Valery Uvarov

Více se o těchto tématech můžete dozvědět na chystané přednášce 16. – 17. 11. 2018 v Praze, kde Valery Uvarov zavítá a poskytne své znalosti nabyté za celou dobu své praxe.

17.11.2018 bude odpoledne též zvláštním hostem 1. setkání příznivců Sueneé Universe. Lístky můžete již nyní zakoupit:

Předprodej vstupenek

V neděli 18.11.2018 pak bude vystupovat v Beskydech v příjemném prostoru restaurace Tutto (Lubno 30, 73911 Frýdlant nad Ostravicí) a to od 17:00 a bude se věnovat komplexu pyramid na Sibiři.

Předprodej akce

Valery Uvarov byl též hostem živého vysílání na YouTube Sueneé Universe:

Podobné články

Napsat komentář