Vědci pracují na výzkumu antigravitace

124174x 27. 08. 2019 1 čtenář

Každý, kdo někdy viděl původní televizní pořad „Star Trek“, bude jistě teorii warpové rychlosti znát. V určitém okamžiku se kapitán Kirk obrátí na poručíka Sulu a dá mu rozkaz k zapojení warpového pohonu lodi Enterprise, aby se začala pohybovat rychlostí světla. Ale to bylo jen ve sci-fi, že ano? No, možná. Ale podle vědců pracujících na antihmotě a antigravitaci v institucích, jako je CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum), by to jednoho dne mohla být realita.

Co to vlastně je antihmota?

Abyste pochopili antigravitaci a rychlost warpu, musíte nejprve vědět, co přesně je antihmota. Jak se vysvětluje v Ancient Origins, je to v podstatě to něco jako opak samotné hmoty:

„Jako zrcadlová verze běžné hmoty nesou antihmotné částice opačný náboj oproti svým protějškům.“ Takže zatímco elektron a proton, tvořící atomovou strukturu, mají záporný a kladný náboj, náboje pozitronu (antihmotná verze elektronu) a antiprotonu (antihmotnáverze protonu) jsou opačné. Když se tedy setkají odpovídající částice hmoty a antihmoty, výsledkem je vzájemné zničení, přičemž obě částice se přemění na čistou energii. “

Antigravitace, sestřenice antihmoty

Antigravitace je teorie, vyskytující se často ve sci-fi. Znamená opak gravitace, která nás všechny drží na Zemi a zabraňuje nám vznášet se. Je zřejmé, že něco takového nelze duplikovat v typické laboratoři, ale opět –  CERN již provádí s antigravitací experimenty.

Obr1Pohled dovnitř CERNu, nejrozsáhlejšího výzkumného centra fyziky částic na světě

Pokud tyto informace neukojí vaši zvědavost, existuje také teorie, že antigravitace byla objevena již před lety (možná jsme ji dokonce okopírovali od mimozemské kosmické lodi!) a byla před veřejností utajována:

„Po mnoho let se vyskytují různé konspirační teorie o tom, že tajemství antigravitace již objevila vláda Spojených států. V roce 2001 během setkání s občany za účelem zveřejňování informací (Citizen Hearing on Disclosure) tvrdili whistlebloweři  (oznamovatelé s napojením na vojensko-průmyslový komplex), že bylo nalezeno havarované mimozemské vesmírné plavidlo s antigravitačními pohonnými systémy, které bylo následně upraveno pro lidské využití. “

Teorie možná opravdu existuje!

Wau! To je tedy odvážná teorie. A pokud je to pravda, pak to naznačuje, že technologie warpové rychlosti, jak ji známe ze „Star Treku“, opravdu existuje a mohla by být jednou z mnoha záhad, utajovaných v oblasti Area 51:

„Po mnoho let byl věrohodnými svědky hlášen výskyt gigantických černých trojúhelníků, tiše a rychle se vznášejících nad jejich hlavami ve Spojených státech, Belgii a na mnoha dalších místech, patrně ovládaných technologiemi schopnými odolávat gravitaci. Mnoho lidí věří, že se jednalo o experimentální letadla, založená na mimozemské technologii, sestrojená v tajných projektech prováděných v oblasti 51 nebo na jiných veřejnosti utajovaných místech. “

Vraťme se ale ke střízlivějšímu pohledu na myšlenku warpové rychlosti, která podle našich nejlepších vědomostí zatím neexistuje. To však neznamená, že jednoho dne nemůžeme takového technologického pokroku dosáhnout, a pokud se tak stane, umožní nám cestovat vesmírem rychlostí, kterou si sotva dokážeme představit. Mohli bychom konečně prozkoumat vesmír a jednou provždy zjistit, zda jsme ve vesmíru opravdu sami.

Prozatím se budeme muset spokojit se úchvatnými vizualizacemi z oblíbených sci-fi filmů a televizních pořadů. A pan Sulu si bude muset ještě nějaký čas počkat a nechat vědce v CERNu tuto warpovou rychlostní rovnici vyřešit.

Podobné články

Jeden komentář k "Vědci pracují na výzkumu antigravitace"

  • OKO OKO napsal:

    Osobně si myslím, že to, co nyní považujeme za nepřekročitelné bariéry, plyne z nedostatečné úrovně našeho dosavadního poznání povahy okolní reality.
    Pro Martina Horuse: Jsem skeptik a hlava snad otevřená. Jde to dohromady? No jasně, že jde. Skeptik není ustrnutý na jednom bodě. Naopak. Skeptik bere v úvahu ověřitelná fakta, ať jsou jakkoliv nepravděpodobná. No a ze svého uvažování částečně vylučuje již prokázané nesmysly, v závislosti na pravděpodobnosti jejich případné „resuscitace“ :-).

Napsat komentář