Vědci vysledovali původ všech lidí v jižní Africe

12288x 06. 11. 2019 1 čtenář

Zdá se, že vědci opět neúmyslně podpořili teorie o starověkých astronautech. Nedávno jsme psali o „novém‟ vědeckém objevu, který odhalil potenciál atomů zlata v podobě 2D nano fólie. Za použití vrstev zlata širokých jen dva atomy dosáhli vědci „významného úspěchu.‟ Nano fólie zlata jsou v porovnání s nanočásticemi desetinásobně výkonnější coby vysoce účinný katalyzátor.

Anunnaki a zlato

Tato zpráva připadala povědomá těm, kteří se zajímají o teorie starověkých astronautů, protože se jejich interpretace točí kolem zlata. Podle překladů sumerských tabulek přišli před stovkami tisíc let obří, dlouho žijící mimozemští průzkumníci zvaní Anunnaki na Zemi těžit zlato. Zlato bylo podstatnou součástí technologie, pomocí které by Anunnaki dokázali, kromě jiných věcí, opravit poškozené životní prostředí své domovské planety. Těžba zlata probíhala v jižní Africe a předcházela nejstarším civilizacím v Sumeru a Mezopotámii o neuvěřitelné tisíce let. Podrobnou časovou posloupnost těchto událostí předložil Zecharia Sitchin a další zastánci teorie starověkých astronautů.

Vesmírní astronauti

Nedávné zprávy o tom, že vědci vystopovali původ všech lidí do jižní Afriky zní zastáncům teorií o starověkých astronoutech opět povědomě. Podle deníku Guardian učinili vědci za pomoci 1 217 vzorků mitochondriální DNA lidí žijících na území jižní Afriky překvapivý závěr.

„Vědci tvrdí, že vystopovali domovinu předků všech lidí do rozsáhlých mokřin rozkládajících se na velké části dnešní Botswany, které sloužily jako oáza v jinak vyprahlé oblasti Afriky. Pás území jižně od řeky Zambezi se podle vědců stal před 200 000 lety domovem homo sapiens a zde se po 70 000 let udržovala izolovaná základní populace lidí moderního typu.‟

Podle článku se začali dávní lidé šířit do okolních území v době, kdy došlo ke změně oběžné dráhy Země. Tento fakt zní rovněž povědomě, neboť změna klimatu byla středobodem Sitchinova vyprávění o tom, co se stalo před 200 000 lety. Podle kontroverzního autora život na naší planetě během období zalednění ustupoval a znovu se šířil spolu s oteplováním planety o 100 000 let později.

Adamův kalendář

Jedné starobylé, Stonehenge připomínající památce objevené v roce 2003, která posloužila jako jasný důkaz přítomnosti starobylé civilizace v jižní Africe, se říká „Adamův kalendář.‟ Toto místo znají místní afričtí stařešinové jako „Rodiště Slunce.‟ Server Ancient Origins dodává, že bylo toto místo kontroverzně označováno jako „nejstarší lidská stavba na světě.‟

200 000 staré město v Jižní Africe

„V Mpumalanga v Jihoafrické Republice stojí kamenný kruh o průměru zhruba 30 metrů, jehož stáří bylo odhadnuto na zhruba 75 000 let. Byla u něj identifikována orientace podle četných astronomických jevů a je dost možná jediným příkladem plně funkčního, víceméně netknutého megalitického kamenného kalendáře na světě,‟ napsal server Ancient Origins.

Kamenné monumenty

Obdobné kamenné monumenty se nachází napříč údolími a vrcholky jižní Afriky, včetně Botswany. Podobně jako Stonehenge obsahuje Adamův kalendář neuvěřitelně složitá a přesná měření. Podle zastánce teorií o starověkých astronautech Grahama Hancocka poukazují další starověké památky nalezené v této oblasti na propojení s pozdější Egyptskou civilizací.

„Objev ptačí sochy vyřezané z doleritu připomínající boha Hora, malá, 1,5 metru dlouhá sfinga ze stejného materiálu, petroglyf okřídleného disku, mnohé rytiny sumerských křížů v kruhu a ankhu v zářícím kruhu naznačují, že prototyp sumerské a egyptské civilizace měl svůj původ v jižní Africe tisíce let před tím, než se tyto civilizace objevily na severu,‟ napsal Hancock.

Nejstarší těžba

Dále podél pobřeží, v Mosambickém městě Maputo, bylo v roce 2015 objeveno starověké město. Podle novin The South African by mohlo být rozsáhlé město postavené z dolomitu staré až 200 000 let. Spisovatel Michael Tellinger psal o tomto městě ve své knize: Temples of the African Gods. V jeho okolí se nachází starověké zlaté doly.

„Považuji se za poměrně otevřeně smýšlejícího chlápka, ale musím přiznat, že mi trvalo něco přes rok, než mi to docvaklo a uvědomil jsem si, že se jedná o nejstarší stavby, které kdy lidé na Zemi postavili,‟ prohlásil Tellinger.

Mezi nejstarší zlaté doly patří důl Ngwenya ve Svazijsku. UNESCO uznalo tuto oblast za „jednu z nejstarších geologických formací na světě a také za místo obsahující stopy světově nejstarší důlní činnosti.‟ UNESCO World Heritage Centre uvádí:

„Tento důl je známý jako jeden z nejstarších dolů na světě. V roce 1964 byly z této lokality zaslány na radiokarbonovou analýzu zuhelnatělé zbytky, které poskytly datum 43 000 př. n. l. a učinili z ní tak nejstarší známé důlní dílo na Zemi. Nicméně důl může být ještě starší. Má se za to, že se zde rudy těžily až do období kolem 23 000 př. n. l. Starověké těžební nástroje nalezené na lokalitě byly více specializované a neobvykle tvarované v porovnání s těmi z jiných lokalit doby kamenné.‟

Závěr

Vědci a zastánci teorií o starověkých astronautech zdá se v tomto případě dospěli ke stejnému závěru. Ale nečekejte, že se to bude v brzké době opakovat, i když kdo ví, co bude příště? Více se o starověkých astronautech a Adamově kalendáři můžete dočíst v knize jihoafrického spisovatele, politika a průzkumníka Michael Tellingera: Tajná historie Anunnaků z našeho e-shopu, případně z videa níže. Nazývá ho zde „Enkiho kalendář‟ podle sumerského boha, který stál na počátku zlatokopecké říše.

Videa

Tip z eshopu Sueneé Universe

Výpravy do mýtické minulosti

Byla Trója pouhou básnickou představou, skutečným místem, kde bojovali a zmírali hrdinové, či jevištěm, na němž mstiví bohové pohybovali lidskými osudy jako šachovými figurkami? Existovala Atlantida nebo je jen alegorickým mýtem antiky? Byly civilizace Nového světa v kontaktu s kulturou Starého světa celá tisíciletí před Kolumbem? Právě návštěvou bájné Tróji zahajuje Zecharia Sitchin vzrušující výpravy do mýtické minulosti, na nichž zkoumá skryté důkazy o skutečné minulosti lidstva, a tím nabízí i dramatické průhledy do jeho budoucnosti.

Zecharia Sitchin – Výpravy do mýtické minulosti

Podobné články

Jeden komentář k "Vědci vysledovali původ všech lidí v jižní Africe"

Napsat komentář