Vědomí a spánek mohou snížit vyčerpání podnikatelů

4391x 25. 02. 2019 1 čtenář

Nový výzkum Oregonské státní university hovoří o tom, že vyčerpaní podnikatelé mohou doplnit svou energii cvičením mysli jako je například meditace.

Hlavní autor studie Charles Murnieks, odborný asistent na koleji strategie a podnikání na OSU tvrdí:

„Plně nahradit spánek cvičením mysli zcela nelze, ale je možné, do jisté míry, tento nedostatek kompenzovat a zároveň relaxovat. K tomu stačí 70 minut cvičení týdně, což je přibližně 10 minut denně. 70 minut cvičení může nahradit až 44 minut nočního spánku.“

Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Journal of Business Venturing (obchodní podnikání). Spoluautoři tohoto výzkumu jsou Jonathan Arthurs, Nusrat Farah a Jason Stornelli z OSU; Melissa Cardon z University Tenesee a J. Michael Haynie ze Syrakuzské University.

Podnikání je svoboda, ale i stres

Podnikání může být povznášející, ale samozřejmě i obtížné, stresující a únavné.

Ch. Murnieks říká:

,,Můžete tvrdě pracovat, ale nikoliv nekonečně dlouho.”

Obecně řečeno, cítí-li se lidé vyčerpáni, tak jejich úsilí k dosažení pracovních cílů klesá. Mají menší snahu k dokončení pracovních úkolů a hůře zvládají další podnikatelské a pracovní výzvy. Což znamená problém pro proces podnikání.

Meditace může být jednou z cest

Vyčerpání je všudypřítomné v podnikání a v procesu nových podnikatelských záměrů. Zatím existuje jenom málo studií a zkušeností ve výzkumu stupně vyčerpání této skupiny lidí a jakým způsobem s vyčerpáním bojují. Ve svém výzkumu se Ch.Murnieks a spoluautoři práce snažili vyzkoumat, jakým způsobem se podnikatelé vyrovnávají s vyčerpáním, které jim přináší jejich práce.

Míra vyčerpání u podnikatelů

Ve studii, kde bylo zahrnuto 105 podnikatelů napříč Spojených států, se účastníků výzkumu tázali na jejich stupeň vyčerpání, zdali se zapojily do cvičení vědomí a jestliže ano, tak jak dlouho a kolik hodin v noci spali.

Více jak 40 procent účastníků pracujících 50 a více hodin týdně, spalo v průměru 6 hodin v noci.  Výzkum pak zjistil, že podnikatelé, kteří spali více, nebo cvičili s myslí, tak hlásili menší stupeň vyčerpání.

V druhé studii s 329 podnikateli se opět tázali na cvičení s myslí, na množství spánku a jejich vyčerpanost. I v tomto případě se potvrdila schopnost vědomě bojovat s vyčerpáním.

Nicméně v obou studiích, Ch.Murnieks a jeho kolegové zjistili, že cvičení s vědomím je méně účinné cítí-li se jedinec vyčerpán i při dostatečném spánku. Pokud někteří lidé stále pociťují vysílení, nedostatek energie ve svém zaměstnání, tak jsou zdroje jejich energie vyčerpány.

Cvičení mysli

Dr. Ch. Murnieks říká:

,,Cítíte-li se pod tlakem a nespíte, tak lze vyčerpanost kompenzovat cvičením mysli. Pokud ale netrpíte nedostatkem spánku a stále se cítíte vyčerpáni, tak svou schopnost soustředění již nelze tímto cvičením vylepšit. Cvičením mysli a spánek snižují vyčerpání rozdílným způsobem. Cvičení mysli je schopno odbourat anebo snížit stres předtím, než dostaví stav vyčerpanosti. Zatím co spánek doplňuje energii a zvyšuje schopnost koncentrace poté, co došlo vyčerpání. Je však nutno dalších výzkumů k lepšímu pochopení, jak cvičení mysli může pomoci unaveným podnikatelům a kde leží hranice tohoto vylepšení.“

Nicméně jsou zde indicie, že toto cvičení má pozitivní vliv na stav vyčerpání. Jestliže tedy začínáte s novým podnikatelským záměrem a chcete, aby se neustále rozvíjel, pak cvičení mysli může být jedna z věcí, jak uvolnit stresy a předejít tak stavu vyhoření.

Podobné články

Napsat komentář