Vědomí lidé cítí méně bolesti

7170x 24. 01. 2019 1 čtenář

Divíte se, proč někteří lidé cítí méně bolesti? Dle studie na Wake Forest school od Medicine může být klíčet vědomí. To souvisí s tím, že si uvědomujete současný okamžik, to, že žijeme právě tady a teď. A klíčem k tomu může být právě meditace.

Hlavní vedoucí studie Fadel Zeidan, Ph.D., odborný asistent neurobiologie a anatomie na lékařské škole říka:

,,Nyní víme, že ti, kteří mají vyšší vědomí, mohou cítit méně bolesti.“

Výzkumníci se snažili analyzovat data ze studie, která proběhla v roce 2015. V této studii byla zkoumána souvislost mezi meditací a sníženou vnímavostí bolesti. Výzkumníci se snažili také zjistit, jaké mechanismy v mozku toto snížené vnímání bolesti umožňují.

Studie

Studie se zúčastnilo celkem 76 zdravých dobrovolníků, kteří nemeditují. Nejdříve byla změřena hladina pozornosti, poté prošli magnetickou rezonancí a následně byli stimulováni vysokou teplotou, která způsobovala bolest. Analýza mozku ukázala, že při vyšším vědomí a meditaci se výrazněji deaktivovala zadní část mozku, tzv. cingulární kůra. Ti, kteří cítili větší bolest a nemeditovali, u těch došlo k vyšší aktivaci této části mozku.

Co je cingulární kůra? (ACC)?

Důležitost ACC je zřejmá z uspořádání mozku. Stejně jako orbitofrontální kůra, pomáhá i ACC formovat souvislost mezi tím, co víme a co cítíme. Je umístěn na strategické křižovatce mezi dvěma různými způsoby myšlení. Na jedné straně je ACC úzce spojen s thalamem, oblastí mozku, která pomáhá usměrňovat naši pozornost. To znamená, že když se ACC nějakým podnětem vyděsí – jako třeba nečekaným výstřelem –, může okamžitě vyvolat odpovídající emoci. Přiměje jedince, aby si neočekávané události povšiml.

Kromě toho, že ACC zbystří naše smysly, vyšle rovněž signál do hypothalamu, který reguluje nejdůležitější tělesné funkce. Když si ACC začne dělat starosti s nějakou anomálií – třeba s divnou tečkou na monitoru radaru –, tato starost je okamžitě přeměněna v somatický signál informující nás, že se svaly připravují k akci. Během pár vteřin se zvýší tep srdce a do krevního řečiště se napumpuje adrenalin. Tyto tělesné reakce nás nutí neprodleně reagovat. Prudké bušení srdce a zpocené dlaně je způsob, jak nám mozek říká, že nesmíme ztrácet čas. Tahle předpovědní chyba je vážná.

Pomoc lidem

Nyní mají vědci novou naději pro lidi, kteří trpí chronickými bolestmi. Věří totiž, že míru vnímání bolesti určuje míra vnitřního klidu a vědomí. Vědci zjistili, že po nějaké době krátkých meditačních cvičení se vnímání bolesti snížilo.

Poznámka překladatele:

Pokud trpíte bolestmi nebo jste ve stresu, zkuste přijít na čtvrteční meditaci s tibetskými mísami do čajovny Šamanka. Meditace bude 31.1.2019 a pak vždy za 14 dní. Medituje se za zvuku misek. Kdo máte už zkušenost, víte, že mají jedinečný zvuk, který člověka dokáže uvést do stavů, které někdy ani sám nechápe. Mám i osobní zkušenost a ke konci meditace jsem viděla v hlavě věci, které si sama těžko dokážu vysvětlit. Myslím, že pravidelnou meditací si můžete poradit nejen s bolestí, ale získat také vnitřní klid, lépe se poznat a také lépe zvládat stres.

Zvuk tibetských mís si můžete poslechnout zde:

 

Podobné články

Napsat komentář