Vír

8096x 29. 01. 2017 1 čtenář

Keď prúdi voda vo vodnom toku môžeme pozorovať na vodnej hladine i pod vodou ako vznikajú víry. A ako vír krúživým pohybom, alebo vírivým pohybuje s drobnými nečistotami /drievka, piesok/ a unáša ich pozdĺž vodného toku.

Vírením vody vo vodnom toku, vzniká silové pole okolo vodného toku. Čím viac vody tečie, čím chladnejšia je voda, a podľa lunárného cyklu mesiaca t.j. Vplyv mesiaca na vodu príliv a odliv sa zväčšuje a zmenšuje silové pole okolo vodného toku. Silové pole vodného toku nie je stabilné, má stúpajúci a klesajúci trend, podľa hore uvedených vplyvov.

Prikladám článok o  silovem poli a graf vodného toku od dnes už nebohého pána Miroslava Provodu, ktorý sa tomu venoval prakticky celý život a jeho práca mi veľmi pomohla.

Vodní toky se nám jeví jako největší přírodní zdroje statickéelektřiny. Na grafu je znázorněna aura potoka s průtokem vody asi 10 litrů za minutu. V případě uvedeného malého potoka má jeho aura tvar rozšiřujícího se válce, který kopíruje jeho trasu. Uvážíme-li, že když desetilitrový průtok vody vykazuje průměr válce jeho poloměru aury 670 cm, vymyká se již našim představám průměr válce energetického prostoru u veletoků, kde je průtok vody udáván ve statisících m3, nebo u mořských proudů, kde je průtok vody udáván v milionech m3 za sekundu.

Energetických složek vodních toků (aury, zón a interzón), mezi které počítám i podzemní vodní prameny, kterých je všude neuvěřitelné množství a jsou v interakci s energetickými složkami ostatních nábojů. V průběhu mnohaletých experimentů jsem v rámci mých možností nezaznamenal případ, že by nějaká hmota zabránila jejich průniku.

. Vír do dnes sa zachoval v zemepisných názvoch a väčšinou sa spája s meandrom vodného toku.

Pokračovanie nabudúce mriežkou zeme.

Skryté síly Matky Země

Další díly ze seriálu

Napsat komentář