Vlasy - energetické spojení s Vesmírem

5249x 06. 11. 2018 1 čtenář

Každý z nás má vlasy, dlouhé, krátké, rovné či vlnité. Málokdo ale ví, že vlasům se říkalo kosmy (od slova kosmos – staroslovansky).

Vlasy, kosmy, antény

Kosmy to jsou antény, energetické spojení člověka s energeticko-informačním polem, s Vesmírem, s rodem, s Kosmosem. Pomocí vlasů do sebe člověk nasává energie a orientuje se lépe v prostoru. Všechno, co je nám dáno přírodou slouží k naší pomoci a propojení s okolním světem. Zkuste kočce ustřihnout vousky, a ona nebude moc lovit myši a orientovat se v prostředí. S člověkem, který nemá vlasy a vousy jde prý jednoduše manipulovat a řidit jeho život.

Jeden římský voják řekl:

„Já nepotřebuji svobodně myslící bojovníky, ale bojovníky bezpodmínečně plnící rozkazy.“

Následně byli všichni vojáci ostříháni. Toto pravidlo platí v armádě dodnes.

Minulost

Dříve naši předkové nosili copánek na hlavě. Nebylo to jen tak pro krásu, ale plnilo to svůj účel a záměr. Tímto způsobem naši předci zesilovali energie pro potřebné životní cíle a směry. Někteří bojovníci si nechávali cop na temeni hlavy. Mniši si vlasy stříhali kompletně, tím se zbavili špatné karmy. Jednalo se o speciální rituál. Po dosažení svého duchovního vývoje si nechali vlasy opět narůst.

Rosputnice

Tak se říkalo ženě, která vedla nemorální způsob života – sešla z cesty, z puti (ruské slovo). Ženě, která chodila na veřejnosti s neupletenými a špinavými vlasy. Takové vlasy do sebe nasávaly všechnu negativní energii a špínu z okolí. Taková žena se pak může citít doma unaveně a nepříjemně. Jedině v přírodě nebo v domacím prostředí si může vlasy nechat rozpuštěné – nechat je vyčistit od špatné energie přírodou, sluncem, stromy a životodárnou vodou a nakonec nechat nasát energií blaha a moudrosti.

Rosputnice byla poslána následně do kláštera, kde byla zbavena všech vlasů a zůstala tam do té doby, dokud ji nenarostly nové dlouhé vlasy.

Malé holčičky nosily dva copánky, čímž podporovaly harmonii a rovnováhu mezi pravou a levou himosférou mozku, mezi logickým myšlením, intuicí a tvořivostí. Pokud holčička potřebovala zesílit tvořivé myšlení, upletla si cop na pravé straně a tím zesílila energii a sílu pravé části mozku. Čím měla žena silnější cop, tím mohla rodit víc dětí. Síla je ve vlasech.

Síla vlasů

V ruských pohádkách bohatýř llia Murumec měl koně s velkou hřívou a obrovskou mocí. Jakmile mu ostříhali hřívu, stal se obyčejným koněm. Žena s ostříhanými vlasy a oblečená v kalhotách jako muž už v podvědomí muže vzbuzuje pocit mužské energie a odstup.

Muži válečníci si dříve dávali do vlasů čepel a tím posilovali svoji energetickou sílu. Dávali si velký pozor na to, kdo upravoval jejich účes. Přes prsty a dlaně se totiž mohla přenášet negativní energie. Vlasy většinou upravovali blízcí přibuzní nebo manžel, manželka.

Pokud člověk ztrácel vlasy (vypadávaly), znamenalo to, že ztrácí spojení s kosmosem, uzemňuje se. Něco dělá v životě špatně, porušuje vesmírné zákony. Šedivé vlasy jsou znamením moudrosti a vzniku střibrné energie v člověku. Je to znamením silného spojení se svými předky.

Podobné články

Napsat komentář