Výzkum University ve Stanfordu: Humanoid Atacama je stále záhadou

117774x 15. 05. 2013 1 čtenář

Po šesti měsících zkoumání předními vědci na Stanfordské universitě, zůstává Atacama humanoid velkou záhadou.

Humanoid byl poprvé objeven v roce 2003 ve vzdálené poušti Atamacama nacházející se v Chile (východní pobřeží Jižní Ameriky), ale já jsem se o něm dozvěděl až v roce 2009, kdy jsem byl pozván, abych prozkoumal jako mumii vypadající humanoidní bytost v Barceloně (Španělsko). V létě 2012, Ramón Navia-Osrio Villar, prezident Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos, laskavě dovolil našemu týmu udělat na humanoidovi další testy.

Letěli jsme do Barcelony (Španělsko) v druhé polovině října 2012 se záměrem získat detailní regentové snímky, počítačovou tomografii (dále CT) a vzorky genetického materiálu pro další testování na Standfordské universitě.

Dr. Garry Nolan (profesor Rachford a Carlota A. Harris na katedře mikrobiologie a imunologie Stanfordské university; Fakulta medicíny) vedl náš tým zkoumající humanoidní bytost. On byl ten, kdo navrhl protokol pro sbírání vzorků DNA a ve spolupráci s Dr. Raplem Lachmanem (též ze Standfordské university) přesně navrhli, které rentgenové snímky a CT je třeba udělat pro řádné vyhodnocení kosterních anomálií.

Dysplazie: Porucha vývoje nebo růstu projevující se utlumeným nebo odchylným vytvářením stavby těla.

Zdroj: Wikipedia.org

Dr. Lachman je hostujícím odborníkem a hostujícím profesorem na Standfordské universitě a autorem textu „Vyšetřování syndromů, poruch metabolizmu a kostních dysplazií“ a je největším světovým expertem na kosterní dysplazie a abnormality. On zase byl tím, kdo zkoumal rentgenové snímky, CT a fotografie humanoida.

Získali jsme velmi dobré vzorky DNA chirurgickým odebráním konců dvou pravých předních žeber humanoida. Podle mikroskopu vzorky jasně obsahovaly kostní dřeň. Ty byly předány na další zkoumání. Kostní dřeň a další materiál z lebky byly odebrány za sterilizovaných podmínek a umístěny přímo do sterilizovaných kontejnerů poskytnutých Dr. Nolanem.

Podle postupů forenzí dokumentace byl tento důkaz následně mnou osobně doručen Dr. Nolanovi do Washingtonu v říjnu 2012.

Atacama Humanoid má 13 centimetrů (nebo 6 palců) dlouhé tělo, které je velmi vysušené ale zcela neporušené. CT nám jasně ukázalo vnitřní hrudní orgány  (plíce a něco, co vypadá jako pozůstatek srdce). Není skutečně pochyb o tom, že jde skutečný organizmus, a že se nejedná o podvrh v jakémkoliv směru. Tento fakt byl potvrzen Dr. Nolanem a Dr. Lachmanem ze Standfordu.

Člověk má běžně 12 párů žeber, občas se ale narodí jedinci s 11 nebo 13 páry.

Zdroj: Wikipedia.org

Exemplář má jen 10 žeber, což se u lidí nevyskytuje, a velmi nezvyklou lebku. Je třeba podotknout, že lebeční kosti jsou v poměru k lidským mnohem větší. Kosti jsou velmi dobře vyvinuté a nejsou jako ty u lidského plodu (viz. obrázky dále). U exempláře lze pozorovat několik kosterních anomálií. Můžeme vidět jednoznačně zralý (ne prenatální) zub v dolní čelisti (čelistní kosti). Dále zlomenina pravé pažní kosti (horní část paže) je vidět tak jak je a konkávní zlomenina pravé zadní boční části lebky, která byla s největší pravděpodobností příčinou úmrtí.

Růstová ploténka (fýza), též epifyzární ploténka, je chrupavčitá destička přítomná v dlouhých kostech a umožňující jejich růst do délky.

Zdroj: Wikipedia.org

Dr. Lachman došel jednoznačně k závěru, že vzhled humanoida není důsledkem žádné známé deformace, genetického defektu, kosterní dysplasie nebo jakékoliv jiné známé lidské abnormality. Nicméně nejvíce zarážejícím závěrem v daný okamžik bylo to, že Dr. Lachman konstatoval, že humanoid žil 6 až 8 let. (Celá zpráva Dr. Lachmana v PDF – anglicky.) Věk byl zjištěn zkoumáním epifyzární ploténky v kolenech a porovnáním s normálními lidskými epifýzami různého věku.

 

Též poznamenal, že se nejedná o žádnou známou lidskou formu trpasličího vzrůstu, která by vyplýval ze zkoumaného souboru nálezů.

Je třeba také poznamenat, že Dr. Manchon, z Manchonova radiologického centra (Manchon Radiology Center) v Barceloně, zkoumal též rentgenové snímky a dospěl k závěru, že exemplář určitě není plodem a že žil rok nebo více let. Pravděpodobně několik let.

Již dříve se v různých mediích objevily milné zprávy, že humanoid byl (lidský) plod.

To není jednoznačně tento případ, jak je patrné z výzkumu Dr. Lachmana a zkoumání Dr. Manchona. Srovnáme-li rentgeny kostry lidského plodu a Atacama humanoida, vidíme nápadné rozdíly.

Dr. Nolan provedl na Standfordské univerzitě odbornou a pečlivou analýzu DNA. Pro daný účel byl úspěšně získán a analyzován velmi kvalitní vzorek DNA.

K dnešnímu dni byla provedena pouze předběžná analýza DNA. Dr. Nolan konstatuje, že to může trvat i rok, než bude manuální analýza zpracována a dojde se k definitivním závěrům.

Dr. Nolan poznamenává: „DNA bylo vysoce kvalitní. Nevykazuje téměř žádnou degradaci.“.

Dr. Nolan rovněž uvádí, že: „Sekvenční analýza definitivně vylučuje, že by byl vzorek novým světovým primátem.“.

Dr. Nolan jednoznačně konstatoval, že: „Předběžné výsledky nevykazují žádné statisticky významné změny genových proteinů, které by se daly spojit se známými geny typickými pro prvotní příznaky trpaslicismu nebo jeho jiných firem. Pokud by zkoumané genetické báze vzorku byly symptomem náhodné mutace (nebo mutacemi), pak nejsou na této úrovni analytického zkoumání patrné.“.

Fenotyp je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Genotyp je soubor veškerých genetických informací organismu. Fenotyp = genotyp + prostředí

Zdroj: Wikipedia.org

Je třeba poznamenat, že neandrtálci jsou z 99,5% geneticky identičtí s lidmi a šimpanzi a opice z 96% až 97%.

K dnešnímu dni se genotyp  nejeví být odpovídajícím k fenotymu. (Myšleno jako fyzicky vyjádřená forma genetiky.)

Odpověď na tuto záhadu povede k dalším analýzám DNA a nutnosti přezkoumání výsledků prostřednictvím odborného recenzování (peer review).

Zpráva Dr. Nolana konstatuje, že je potřeba další výzkum:

Tato předběžná zpráva ukazuje, jak biomedicínské technologie, které jsou v současné době k dispozici, mohou být snadno použity k analýze archeologicky a antropologicky relevantních lidských vzorků s genetickými poruchami neznámého původu.
Tato zpráva není formálním závěrem o povaze mutací nebo základní příčině poruchy v tomto humanoidním vzorku. V současné době získané údaje představují (konzervativně) jen 15 násobné čtení celého genomu a jako takové je nedostatečné pro konečné závěry. Budoucí plány zahrnují pokračování ve studii tohoto vzorku s úmyslem provést až 50 násobné WHS čtení, které by mohlo ukazovat na cílené sekvence hypotetických kauzálních mutací. Je též plánováno porovnání pozorovaných změn sekvencí proti nedávno vyvinuté etnicky zaměřené genomové databázi. Plná analýza DNA, a snaha o spojení s genetiku morfologií, bude nakonec následována odborně recenzovanými články v akreditovaném vědeckém časopise. Výsledky budou nezávisle ověřeny před jejich zveřejněním.“.

Všechny předběžné připomínky Dr. Nolana k testům. Testy DNA stále pokračují a nejsou kompletní.
Z klinického hlediska tento humanoid žil před desetiletími až staletími (přesné datum není známo, ale nejspíš to není poslední živý exemplář). Je těžké pochopit jak 13 centimetrů velké mimino nebo dítě mohlo žít 6 až 8 let v tak vzdálené a nehostinné části světa. I v dnešní době s nejlepšími možnostmi na novorozenecké jednotce intenzivní péče bychom těžko udrželi takový exemplář na živu. Jako lékař na pohotovosti, jsem se setkal s předčasně narozenými dětmi stejně tak s výrazně zdeformovaným anencephalem. Jsem ohromen tím, jak je tento humanoid křehký.

 

Pokud by šlo o zdeformovaného člověka, pak z lékařského hlediska se nejeví pravděpodobné, aby se dožil 6 až 8 let věku. Já jako lékař, a stejně tak jako ostatní lékaři s nimiž jsem o tom mluvil, pochybuji, že by takový člověk žil déle jak 6 hodin. Je třeba též poznamenat, že vzorek má dobře vyvinuté zuby v dolní čelisti, což není v souladu s lidským zárodkem takové velikosti.

V moderním lékařství chybí informace o tom, jak by mohlo dítě žít tak dlouho v primitivních podmínkách dané oblasti. A hlavně s kým? Je jisté, že v tento okamžik existuje více otázek než-li odpovědí.

Celou záhadu umocňují zprávy od Ramon Navio-Osorio Villara a jeho kolegů, kteří v regionu získali informace od místních domorodých národů, kteří pozorovali ETV a velmi malé živé bytosti, které svým popisem vzhledu odpovídají zkoumanému humanoidovi. Máme zprávy o tom, že existují další neporušená humanoidní těla uložená ve vzdálených místech dané lokality [poušť Atacama]. Tyto zprávy však nejsou potvrzené.

V tomto případě je třeba udělat ještě mnohem důkladnější výzkum. Práce na analýze DNA je skutečně v raných etapách a my navíc potřebujeme udělat vědeckou expedici do pouště Atacama, abychom zjistili, zda existují další případy tohoto humanoida a zda v dané oblasti pokračují UFO / ET aktivity, jak bylo uvedeno.

 

Hypotézy a myšlenky

V případě, že genetika bude i nadále naznačovat spojení tohoto humanoida s lidmi, co to v praxi znamená? V současnosti nemůžeme jednoznačně říci, že Atacama Humanoid je ET – mimozemšťan.

V poslední době někteří vědci pracující na DNA a počítačové analýze zjistili, že DNA je stará více jak 10 miliard let. Země tu ale existuje dle všeho jen poloviční dobu. Možná, že život je opravdu univerzální a šíří se z planety na planetu…

Hovořil jsem s jinými vědci o možnostech epigenetického šíření lidského genomu. Je Atacama Humanoid takzvaný hybrid? Jsme my sami lidé svého druhu hybridi? Mohlo k tomu dojít skrze kontakty s jinými mimozemskými civilizacemi po miliony let? Zdroj, který nechce být jmenován, mi řekl, že viděl v Národní bezpečnostní agentuře (Nationa Security Agency) dokument, který konstatoval, že došlo v minulosti k 64 epigenetickým přírůstkům, což mělo za následek vznik moderního člověka. Je tohle možné?

Jeden vědec z Jet Propulsion Laboratory (JPL) mi kdysi řekl, že důvody, proč se chce astronaut Buzz Aldrin (Apollo 11) vrátit na Mars a do jeho okolí a zkoumat jej, jsou nalezené objekty [pyramidy, obelisky, tubusy, tváře atp.]. Ukázalo by se totiž, že existuje staré spojení mezi mimozemšťany a lidmi. A to je ten důvod, proč jsou tyto informace stále tajné. Když jsem se zeptal proč, řekl: „Protože základ každého fundamentalistického ortodoxního systém víry na Zemi by byl ukončen.“.

Chcete-li vědecky zkoumat, musíte usilovat o pravou podstatu věcí. V tomto okamžiku i do budoucna potřebujeme otevřenou mysl, abychom mohli společně objevit pravdu o mnoha věcech, které jsou nám ještě skryty.

Výzkum prováděný na vzorku DNA je ve velmi rané fázi a není úplný. Hodně toho ještě zbývá. Je to paradox mezi počátečními testy DNA, které jsou z velké části výsledkem porovnání počítačových databází. V případě rentgenových snímků a počítačové tomografie (CT) jde o porovnání s klinickými nálezy. Dr. Lachman dospěl k závěru, že daný exemplář je ve věku 6 let a pouhých 13 centimetrů na výšku. K dnešnímu dni nám DNA data k tomuto matoucímu zjištění neposkytují rozumné vysvětlení. I pokud by šlo o druh člověka, tak stále tu máme část neidentifikované DNA, kterou bude zapotřebí podrobit další genetické analýze ve spolupráci s DNA odborníky. Neshodující se DNA bude muset být pečlivě prozkoumáno a to nebylo doposud provedeno. Jedná se přibližně o 2 miliony párů bází DNA.

 

Autor: Dr. Steven M. Greer
Zdroj: SiriusDisclosure.com

 

Podobné články

Jeden komentář k "Výzkum University ve Stanfordu: Humanoid Atacama je stále záhadou"

 • Sueneé napsal:

  K danému tématu najdete na internetu dvě novinářské kachny:
  1) Bylo prokázáno, že humanoid je zmutovaný člověk
  2) Matkou toho tvora je místní domorodá indiánka

  Obě dvě historiky přepisují zejména mainstream media. Jak si můžete přečíst ve výše uvedeném překladu PŮVODNÍ zprávy, jde opravdu jen o mediální fikci. Pokud by četli totéž, co jsem přeložil, nemohli by tvrdit to, co tvrdí.

  Je to tedy účelová hra ve snaze napsat senzační článek s jednoduchým koncem.

  Příkladem mediální fabulace jsou články na Discovery.com a MedicalDay. U nás se expertem na fámy staly Novinky.cz.

Napsat komentář