Významné osobnosti a jejich spoléhání na pomoc jasnovidců

6495x 04. 07. 2018 1 čtenář

Existují věci, které zajímají absolutně všechny, od afrických Křováků až po prezidenta největšího státu světa. Mluvíme tu o netradičních metodách prognóz, jakými jsou astrologie a jasnovidectví. K těm se často uchylují osobnosti – tvůrci lidských osudů, jež přijímají důležitá rozhodnutí, včetně vojensko-politického řešení.

Osobní führerův astrolog

Všechno nadpřirozené vždy spadalo do sféry zájmů „kompetentních orgánů“. Ovšem mimořádného rozkvětu dosáhla „politická astrologie“ v době Třetí říše. Hitler měl sklon k mysticismu a projevoval obrovský zájem o okultní vědy, zvláště pak ty východní. Je známo, že již v roce 1923 jeden z německých astrologů věštil budoucímu „démonickému“ führerovi, aby se neuchyloval k politickým akcím na podzim. Všichni víme, jak selhal listopadový puč v Mnichově. A snad právě tenkrát největší zločinec 20. století přehodnotil svůj vztah k astrologii.

Na konci roku 1933 se mnoho astrologů dalo do služeb národních socialistů a brzy pochopili, co je v předpovědích o nové říši možné a co ne. Nepohodlní věštci buď beze stopy zmizeli, nebo byli posláni do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Tou dobou byl za nejlepšího astrologa považován osobní poradce Hitlera jasnovidec Erik Jan Hanussen. Ale jeho vizionářské obrazy velkých Hitlerových chyb, porážek a rozdělení Německa se vůdci dlouhé roky nelíbily a Hanussen byl nakonec zlikvidován.

Tajný sabat na hradě Wartburg

… ráno 15. března 1938 byli obyvatelé malého durynského městečka Eisenach, který je geografickým středem Německa, probuzeni hlukem motorů. Po serpentinách dobře upravené horské cesty vedoucí k vrcholu hory Wartburg, kde se od roku 1607 nachází stejnojmenný rytířský hrad, se pohybovala kavalkáda aut.

Je třeba ještě říci, že Eisenach a hora s hradem sehrály v historii Německa docela záhadnou roli.

V letech 1521 – 1522 tady pobýval velký církevní reformátor Martin Luther. Podle legendy se mu jednou v cele zjevil ďábel, po kterém Luther hodil kalamář. Od té doby se na dřevěné stěně čas od času objevuje tmavá skvrna od inkoustu, která se nedá umýt. A právě ta se tu objevila i v předvečer druhé světové války. Doposud nikdo nemůže tento fenomén vysvětlit…Vraťme se ale zpět ke starému hradu.

Wartburg

Došlo tady k události, o které ví jenom málokdo. V absolutním utajení se zde konalo setkání astrologů a jasnovidců Třetí říše, kde se probírala budoucnost Německa.

Počet aktivních účastníků sezení, probíhajícího z osobní iniciativy ministra propagandy doktora Josefa Goebbelse (a rozumí se, že i se souhlasem führera), se rovnal tuctu. Ochrana byla svěřena jednotce SS a speciální skupině pracovníků radiotechnické rozvědky gestapa, vybavené nejmodernějšími prostředky odposlechu. Říšský ministr tak mohl slyšet vše, o čem v úzkém kruhu mluvili profesionální mágové Německa.

Bohužel téměř všechny záznamy, a dokonce i samotní účastníci této schůzky, upadly do zapomnění. Ovšem jeden z účastníků setkání, bývalý hauptsturmführer SS, se z nějakého důvodu neocitl v Sachsenhausenu, ale v Osvětimi v roli dozorce. Tam byl sověty zajat a natvrdo odeslán do Temnikovského nápravného pracovního tábora.

Tento zajatec si musel, stejně jako mnoho dalších, po vynesení rozsudku odpracovat minimálně deset let. Ale v roce 1955 kancléř Konrad Adenauer přesvědčil Nikitu Chruščova, aby propustil všechny zajatce. K tomu došlo v roce 1957. Naposledy byl hauptsturmführer SS viděn na peróně železniční stanice Poťma v Mordoviji, pět set kilometrů východně od Moskvy. Psal se 28. srpen 1955.

Právě tento zajatec potvrdil mimořádně skromné a neúplné informace o setkání na hradě Wartburg, které Němci tajili natolik, že o něm věděli jenom nejvyšší představitelé říše a několik málo lidí v Moskvě.

Co viděli mágové

Tak tedy, píše se rok 1938 a na Wartburgu se koná setkání nejlepších astrologů nacistického Německa. Resumé jejich vidění je toto: Německo stojí na prahu velké války. Tento rok je velmi vhodný na odzbrojení Československa a „osvobození“ Sudet. Rok 1939 je také nakloněn řešení tzv. polské otázky. Účastníci setkání jednohlasně tvrdili, že se Varšavě nedostane podpory ze strany garantů, tedy Anglie a Francie. A ke zničení Francie bude nejvhodnější rok 1940.

Co se týká války s Ruskem, pak podle jejich názoru budou nejlepšími roky 1941 a 1946. Ale ruský průmysl a armáda jsou stále silnější a do roku 1946 budou tak silní, že si už říše se Sovětským svazem neporadí. Rusové pak zvítězí i bez podpory spojenců. Nejlepší bude nečekaný útok ve druhé polovině května 1941.

Všichni věštci shodně tvrdili, že válku je možné a nutné vyhrát během jediného letního vojenského tažení, ovšem ne později než do konce října. Odkazovali se na názor Napoleona a Bismarcka, kteří považovali válku s Ruskem v zimě za marný boj.

Osobnosti a účastníci na srazu

Mezi účastníky srazu byl i mnichovský profesor, který „viděl“ velké ztráty wehrmachtu na podzim a v zimě roku 1942 na břehu velké ruské řeky, zřejmě Volhy, a ještě smrt půlmilionu německých vojáků na polích Ruska v létě roku 1943.

Z následujících vystoupení bylo jasné, že Angličané a Američané začnou skutečnou válku s říší teprve až v roce 1943 na jihu a v roce 1944 na severu. Téměř všichni „viděli“ ničení a požár katedrály v Königsbergu, který byl v roce 1333 postaven na Královské hoře. Tato zpráva uvrhla přítomné i ty, kteří jenom poslouchali, do stavu sklíčenosti. Je pravdou, že v následujícím vystoupení mága z východního Pruska, původem z Königsbergu, zazněla nota naděje.

Podle jeho vidění bude chrám obnoven a získá plnou sílu svých ezoterických možností přesně šest set šedesát šest let po svém založení. Tedy v roce 1999. Je podivuhodné, že rekonstrukce katedrály v Kaliningradu (což byl název, který se užíval pro Königsberg po válce) byla prakticky ukončena právě v tomto roce.

Ale vraťme se zpět do roku 1938. Podle názoru účastníků je vojenská aliance mezi Ruskem, Anglií a Amerikou nevyhnutelná a bude založená na společném nepřátelství vůči führerovi a říši. Ovšem při pohledu do budoucnosti astrologové předpověděli, že rok 1946 se stane rokem změn ve vztazích Washingtonu, Londýna a Moskvy a z bývalých spojenců se stanou nepřátelé.

Předpověď oteplení vztahů

K určitému „oteplení“ vztahů dojde teprve po roce 1953, který bude rokem smrti Stalina. Přitom k oběma důležitým událostem, kterými jsou nepřátelství západních spojenců a Ruska i smrt rudého vůdce, dojde přesně osm a patnáct let po daném setkání, z čehož vychází březen 1946 a březen 1953. Jenom připomeňme, že britský sir Winston Churchill vystoupil se svojí známou fultonskou řečí, jež znamenala začátek studené války, 5. března 1946 a Stalin zemřel 5. března 1953.

Jak tedy ale pro Německo skončí budoucí válka? Tady věštci neříkali pravdu. Nejasně slíbili, že země nakonec půjde po nové cestě a dojde k tomu v květnu 1945. Pravdou je, že se zde názory různily. Jedni předpověděli datum osmého, jiní pak devátého, a přitom dojde ke změně hranic státu. Neshoda v proroctvích vyvolala Hitlerův hněv. Rozhodl se potrestat ty, kteří se s obavami dělili o své názory týkající se prohry Německa a jeho rozdělení. Tato historická nespravedlnost bude trvat čtyřicet čtyři let a poté bude Německo opět sjednoceno.

Květen 1945 pak prakticky potvrdil všechny prognózy nejlepších astrologů říše.

Archiv SS ukrývající předpovědi

Zdálo se, že všechno je skončeno a že všechny materiály a lidé, kteří se účastnili březnového setkání roku 1938, zmizeli navždy. Ale nedávná odhalení přinutila mnohé výzkumníky tajemství druhé světové války a Třetí říše k zamyšlení se nad tím, zda část materiálů týkajících se tohoto setkání nepadla do rukou spojenců.

Američané obsadili Durynsko v dubnu 1945, zatímco sovětská vojska sem dorazila teprve až na podzim téhož roku. Vypadá to, že Američané měli dostatek času k výslechu místních obyvatel a k prozkoumání labyrintů wartburgského hradu.

Je také známo, že Sovětský svaz získal jako trofej jedinečný přístroj, který byl vytvořen na osobní Hitlerův příkaz. Byl jím koronograf. Nebyl určen pro sledování sluneční aktivity, ale pro astrologické předpovědi vojensko-politického charakteru. Přístroj nefungoval správně, ale sovětští inženýři jej rychle opravili a poté byl předán astronomické stanici poblíž Kislovodska. K jakým cílům byl ovšem používán není známo. Lidé, kteří byli s touto věci obeznámeni, tvrdili, že generál KGB Georgij Rogozin při svém výzkumu využíval ukořistěné archivy SS, které se týkaly okultních věd.

Přízraky říše v Tibetu i na pólu

Celá tato historie dává vzniknout stále novým otázkám. Tady je několik z nich:

– Co hledala expedice SS, probíhající pod záštitou okultní a mystické organizace Ahnenerbe, v dalekém Tibetu v roce 1938? A jaké cíle sledovala další expedice SS v Antarktidě?

– Proč byl na Norimberském procesu tak rázně přerušen výslech standartenführera SS Wolframa Sieverse, generálního sekretáře Ahnenerbe, okamžitě poté, co začal jmenovat konkrétní osoby, a proč tohoto obyčejného plukovníka SS tak rychle popravili jako jednoho z nejhlavnějších válečných zločinců Třetí říše?

– Proč právě doktor Cameron, který byl členem americké delegace v Norimberku a studoval činnost Ahnenerbe, potom vedl projekt CIA Modrý pták, v jehož rámci probíhal vývoj týkající se psychoprogramování a psychotroniky?

– Co to bylo za podivnou historii s nalezením těl tibetských mnichů v esesáckých uniformách v Hitlerově bunkru na konci války?

– Proč Ahnenerbe spěšně stahovala dokumentace z vědeckých laboratoří a tajných společenstev spolu s archivy speciálních služeb v každé zemi, kterou právě obsadil Wehrmacht?

Nejhorší v boji s takovým zlem, jakým je nacismus je, že nejsou odpovědi na tyto otázky. Nacismus o němž není možné si myslet, že definitivně zmizel, jenom se transformoval do jiných protilidských hnutí. Tím nejhorším je to, že se tváří, že vůbec žádné otázky vlastně neexistují!

Podobné články

Napsat komentář