William Flinders Petrie: kontroverzní egyptolog

4728x 07. 07. 2017 1 čtenář

Profesor sir William Matthew Flinders Petrie se narodil v Anglii 1853 a žil do roku 1942. Ač je vnímán jako uznávaný egyptolog, jeho téměř celoživotní práce v Egyptě se dělí na dvě části: tu, za kterou je veleben a ve vědeckých kruzích uznáván, a tu, kterou egyptologové a obecně archeologové cíleně přehlížejí.

V roce 1880 měřil rozměry pyramid v Gíze, aby mohl vyvrátit teorie, kterým věřil i jeho otec a které šířil edinburský astronom Charles Piazzi Smyth, že v jejích rozměrech jsou ukryta různá tajemství, jako Ludolfovo číslo nebo světové události od vzniku světa. Jeho úsilí mělo však opačný efekt. Na místo, aby získal důkaz, že se Smyth a jemu podobní mílí, objevil další zajímavé matematické korelace, které jsou dnes známy v souvislosti s matematikou pyramid.

V dalších letech rozšířil Flinders Petrie své práce po celém Egyptě a poznal přitom další egyptology. Petrie zkoumal pohřebiště v okolí Nilu a na Sinajském poloostrovu. Většinou pracoval sám, ale občas také pro Egypt Exploration Fund (nadace založená Amelií Edwards) a Palestine Exploration Fund.

Howard Carter ho často ve svých publikacích uváděl jako školitele, i když ve skutečnosti Carter pouze pro Petrieho nějaký čas odkrýval naleziště.

Petrie během svých zkoumání našel mnoho artefaktů, které jej utvrdily v přesvědčení, že se tu díváme na prastarou technologicky vyspělou civilizaci, která svými schopnostmi předčila technické vymoženosti Petrího doby (a s odstupem i té naší). Byl to právě on, kdo jako jeden z prvních poukázal ve svých denících a knihách na znaky opracování kamenů a technologických postupů, které vylučují použití primitivních nástrojů.

Jak uvádí jeho následovník a náš součastník Chris Dunn, v Petrieho Londýnském muzeu můžeme dodnes nalézt artefakty, které Petrie osobně zadokumentoval jako ony klíčové střípky o dávné technologicky vyspělé civilizaci. Příkladem jsou jádra vrtů, které ukazují, že vrtná souprava se do tvrdých kamenů (diorit, andezit, dolorit, granit) se zařezávala jak do hroudy másla. Chris Dunn uvádí výběr dalších příkladů z práce Williama Petrieho ve své knize Ztracené technologie stavitelů pyramid.

Petrie patří k nadčasovým průkopníkům moderní egyptologie, archeologie a paleontologie. Byl první, kdo kopal systematicky a každé malé nalezené části věnoval pozornost. Byl to také on, kdo jako první využil pro archeologii rentgenových paprsků.

Podobné články

Napsat komentář