Wow signál v ľudskej DNA

5590x 20. 02. 2016 1 čtenář

Podľa vedcov z Kazachstanu je v ľudskej DNA zakódovaný signál vyspelej mimozemskej civilizácie z dávnej minulosti.

V štúdii nazvanej Wow signál v ľudskom genetickom kóde vedci Vladimír I. Ščerbak a Maxim A. Makukov z Katedry matematiky Al-Farabiho Kazašskej štátnej univerzity a Fesenkovho astrofyzikálneho inštitútu v Alma Ate veria v existenciu „biologického SETI“. Je to matematický kód obsiahnutý v ľudskej DNA a nemôže byť vysvetlený pomocou procesu evolúcie ako hlásajú tradičné teórie.

Odrazu neznie teória o pravekých astronautoch a myšlienka, že ľudia sú v podstate vytvorená rasa tak provokačne ako v minulosti. V starých textoch sa píše o tom ako boli ľudia stvorení na obraz „Boha“, teraz sa veda dostala bližšie k tomu, aby to dokázala.

Podľa článku uverejneného v časopise Icarus tvrdia obaja: „Genetický kód sa vekmi nemení. Je to najstabilnejšia štruktúra akú poznáme. Preto predstavuje veľmi spoľahlivé úložisko pre inteligentné charakteristiky. Akonáhle je genóm príslušným spôsobom prepísaný, nový kód s charakteristickým znakom zostane zmrazený v bunke a jej potomstve, takže potom môže byť doručený skrz čas a priestor.“ Podľa ich teórie je ľudská DNA štruktúrovaná tak presne, že obsahuje celý súbor aritmetických a ideografických vzorov symbolického jazyka.

Spomínaná štúdia priviedla ďalších vedcov k hypotéze, že ľudia boli pred miliónmi rokov vytvorení mimo Slnečnej sústavy ako sa to popisuje v rôznych starých textoch o „Bohoch“ stvoriteľoch a stvorení ľudského druhu.

Okrem toho sú tieto tvrdenia v súlade s hypotézou, že život na Zemi sa v skutočnosti rozšíril z iných hviezdnych systémov na asteroidoch a kométach, ktoré boli jeho nositeľmi.

Ščerbak a Makukov tvrdia, že ich detailná analýza ľudského genómu poukazuje na presnosť zoradenia nukleotidov DNA a aminokyselín. Vo svojej štúdii tvrdia: „V kóde sú obsiahnuté aritmetické a ideografické vzorce symbolického jazyka.“ Vravia, že je v ňom použitá desiatková sústava, logické transformácie a abstraktný symbol nuly. „Je to presné a systematické. Vzorce sú výsledkom precíznej logiky a zložitých výpočtov.“

Dve verzie kódu

Ščerbak a Makukov vo svojej štúdii tvrdia, že existujú rôzne verzie kódu: „Takmer symetrická verzia kódu s aritmetickými vzorcami sa správa ako univerzálny štandardný kód. S týmto kódom je intuitívne jednoduché odvodiť symetrickú verziu s jej ideografiou. Alebo naopak keby bola symetrická verzia univerzálna, bolo by sotva možné odvodiť takmer symetrický kód so všetkými aritmetickými vzorcami. Preto je so štandardnou verziou možné dostať sa k aritmetickým aj ideografickým komponentom signálu hoci symetrická verzia sa nevyskytuje v prírode. Existujú dve možné vysvetlenia, prečo sa vyskytuje u euploidných nálevníkov. Buď boli na začiatku osídľovania Zeme obe verzie kódu a jedna zostala u euploidných nálevníkov alebo bola pôvodne iba štandardná verzia, ktorá sa neskôr u euploidných nálevníkov zmenila na symetrickú verziu. Čo sa týka iných ojedinelých  verzií kódu, zdá sa, že jednak neobsahujú sadu vzorcov  ani nie sú ľahko odvoditeľné od štandardného kódu. Predstavujú neskoršie odchýlky od štandardného kódu.

Ktorá z teórií znie pravdepodobnejšie? Náboženská, podľa ktorej stvorila vesmír a život na Zemi vyššia entita, Boh? Alebo tá, podľa ktorej inteligentné bytosti zo vzdialeného kúta vesmíru vytvorili človeka možno „na svoj obraz“ ako sa spomína v starých textoch?

Teória panspermie hlása, že život vo vesmíre sa šíri prirodzene na ďalšie planéty. Do úvahy však prichádza aj možnosť stvorenia života na Zemi inými vysoko inteligentnými bytosťami.

Obsahuje DNA poselství od mimozemšťanů?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Podobné články

Napsat komentář