Záhada čtvrté pyramidy

16937x 31. 03. 2013 1 čtenář
Aktualizováno: 05.08.2015, 09:45

Frederic Norden kolem roku 1700 ve své knize Travels in Egypt and Nubia (Cesty po Egyptě a Nubii) popsal čtyři hlavní pyramidy na plošině v Gize. Na jeho knižní ilustraci můžeme vidět polohu čtvrté pyramidy. Celkové zakreslení tří pyramid a okolních staveb je na danou dobu velmi přesné.

Čtvrtou pyramidu popisuje na straně 120 své knihy: „Hlavní pyramidy v Gize se nacházejí na jihovýchodě… Jsou zde čtyři, které si zaslouží největší pozornost. I když v okolí vidíme sedm nebo osm dalších, jsou ve srovnání s těmito čtyřmi nezajímavé. Dvě nejsevernější pyramidy jsou největší a mají asi 152,5 metrů na výšku. Další dvě jsou mnohem menší, ale přesto mají některé zvláštnosti, které stojí za to prozkoumat a obdivovat.“

Čtvrtá pyramida byla ze všech nejmenší. Je bez hladkého povrchu, uzavřená a podobná ostatním. Na rozdíl od ostatních v jejím sousedství nestojí žádný chrám. Zajímavostí je, že její vrchol je ukončen jedním velkým kamenem ve tvaru krychle, který vypadá tak, jako kdyby měl soužit jako nějaký podstavec. Od středu nahoru byla pyramida z černého kamene. Spodek a vrchol byly ze žlutého kamene podobně jako u ostatních pyramid. Oproti ostatním pyramidám se nachází více na západ.

Odborníci připouštějí možnost, že by taková pyramida mohla existovat. Staví se k ní ale jako k satelitní pyramidě, které jsou například před prostřední pyramidou. Stejným způsobem zpochybňují existenci dalších sedmi až osmi pyramid, o kterých se Frederic Norden ve své knize zmiňuje. Nedomnívám se, že jde o tento případě – že jde o satelitní pyramidy. Ty totiž mají jednotnou velikost a oproti zmiňované čtvrté jsou mnohem menší. Nemyslím si, že Frederic Norden se takto zmýlil.

O tom, že pošlina v Gize vypadala jinak se zmiňuje i Dr. Abd’El Hakim Awayan. Ten tvrdí, že původně v Gize bylo celkem 9 pyramid. Ty se rozkládaly dále do současné pouště.

Pokud se podíváme na fotografické mapové podklady od Google, zjistíme, že v místě, kde by se mohla čtvrtá pyramida nacházet, není vidět nic významného – jako třeba ruiny zdí nebo kamenná suť. To samozřejmě není rozhodující, neboť mapy Google nejsou přesné. Nabízí se však otázka, proč tato skutečnost není veřejně více zkoumána. Úplně se to nabízí. Přiložené nákresy zobrazují čtvrtou pyramidu relativně přesně.

Robert Boval je autorem teorie, že současné tři pyramidy v Gize jsou zarovnány podle souhvězdí Orinovnova pásu. Vyvstává tedy otázka, jak by tato teorie obstála, pokud bychom znali polohu zbývajících pyramid, o kterých mluví Norden a Hakim. Hakim sám Bovalovu teorii zpochybňuje.

Podle zdroje: AnonymousFO

Podobné články

Jeden komentář k "Záhada čtvrté pyramidy"

Napsat komentář