Záhady UFO a mimozemšťanů (1. díl) - KGB a UFO

24742x 08. 01. 2019 1 čtenář

Před vámi je vzrušující cesta bludištěm staletých hádanek, která nedává odpočinek vědcům a nadšencům. Budete číst o tom, čemu úřady, tisk a dokonce i ufologové dávají přednost mlčení. Poprvé se budete moci seznámit s senzačními dokumenty z archivu KGB, Ministerstva obrany SSSR a Akademie věd, seznámit se všemi detaily o senzačních událostech minulosti i dneška, dotýkat se originálů a původních zdrojů. Legendární časy a současnost jsou propojeny v knize, kde fascinace je spojena s přesnými dokumenty a pohledy z neočekávané perspektivy, což vám umožní vidět zdánlivě známé skutečnosti o UFO novým způsobem.

Ukázka z jedné kapitoly knihy – KGB a UFO

V zimě roku 1960 mi v obci Tiksi ukázali fotografie zachycující objekt polární meteorologické stanice za polární noci. Fotografie byly zhotoveny z jednoho místa, jen s časovým rozdílem několika sekund, potřebných pro přetočení filmu. Na fotografiích se objevil v prostoru kosočtvercový vesmírný objekt, který byl viditelný nad horizontem. Příďová část byla lehčí a ocas byl podobný rozdvojce s jakýmsi rozříznutím, případně s výfukovými plyny. Vypadalo to, že předmět ve tvaru romboidu se otáčí kolem své podélné osy. Světlá aureola velkého průměru byla jasně viditelná. Fotograf však neviděl nad obzorem žádný předmět. Ten se objevil pouze na snímcích.

Podle materiálů o UFO, které jsme nahromadili, jsme napsali zvláštní zprávu, a po přiložení těchto snímků jsme poslali jednu kopii předsednictvu Akademie věd SSSR a druhou redakční radě Ogoňku. O 2 – 3 týdny později se v Pravdě, Izvestii, Komsomolské Pravdě a v jiných novinách objevily články slavných vědců, jeden po druhém s vyvrácením údajů o vzhledu létajících talířů na sovětském nebi. Obdrželi jsme za články, se kterými jsme dokonce poslali fotografie UFO, výtku od redakce. Obsah reakce centrálních novin se zúžil na jedinou myšlenku – neexistují žádná UFO. Očití svědci se mýlí, považujíce za UFO vše, co se v přírodě nazývá optická iluze. Účinek takové optické iluze můžeme přirozeně vysvětlit.

Stále nechápu, proč se respektovaní vědci pustili do zřejmého podvodu na lidi? Kdo potřeboval tyto experimenty ovlivnit veřejné povědomí lidí správným směrem? Pjotr Semenovič zjevně nevěděl, že všechna více či méně významná témata byla již v sovětské propagandě vyřešena. Pokud jde o „létající talíře“, bylo to takto: je třeba napsat, že buržoazie v Americe vidí kdovíco a myslí si, že v zemi vítězného socialismu nic nelétá a nemůže létat.

Oficiální vyjádření

Dne 6. listopadu 1952 se na slavnostním zasedání v Moskvě u příležitosti 35. výročí říjnové revoluce M. G. Pěrvuchin, člen předsednictva ÚV KSSS, vyjádřil takto:

„Obrovský propagandistický stroj amerických miliardářů uměle nafukuje vojenskou psychologii … Výsledky jsou zřejmé. Mnoho Američanů ztratilo klid. Nyní se dívají na oblohu a někteří z nich začali vidět na obloze zvláštní předměty, připomínající obrovské létající talíře, pánve a zelené ohnivé koule. Americké noviny a časopisy většinou publikují příběhy všeho druhu podle očitých svědků – viděli tyhle podivné předměty a tvrdili, že jsou to ruské tajemné stroje nebo v extrémních případech i letadla poslaná z jiné planety, aby pozorovala, co se děje v Americe! Pamatuji si zde ruské lidové přísloví: ‚Strach má velké oči!‘“

Následující den se tyto řádky objevily v novinách Pravda. Potřebný tón byl nastaven. Sovětský astronom Boris Kukarkin opakoval úředníkům:

„Létající talíře jsou optická iluze, z důvodu zřejmé vojenské psychózy podněcované těmi, kteří chtějí válku. aby daňoví poplatníci přijali vyšší vojenský rozpočet.“

Zvláště nechápavým to opět vysvětlili v časopisu ‚Těchnika moloděži‘:

„Bylo zapotřebí vytvořit mýtus o létajících talířích a odvrátit pozornost od skutečné nebezpečí, které představuje pro národy světa vojenská příprava imperialistických agresorů, budování vojenských jaderných a raketových základen, a zkoušení nových typů zbraní hromadného ničení.“

Distributoři psudovědeckých informací

Cítíte výhružný tón? Sovětští lidé, kteří se rozhodli dát informace, že viděli UFO, jsou v nejlepším případě automaticky umístěni do řad „distributorů pseudovědeckých výmyslů“, a v nejhorším případě jsou označeni za agenty buržoazní mystifikace a podněcovatele válečné hysterie. Pro ty, kteří by se stále snažili upozornit na své pozorování vědce, byly předem připraveny standardní odpovědi. V nich byla UFO označena jako „experimenty prováděné za účelem měření hustoty atmosféry ve vysokých nadmořských výškách s vypuštěním sodíkového mraku.“

V roce 1960 se kadeti vyšších vojenských funkcí na Leninově letecké škole jména I. V. Stalina, který se nacházela v Jejsku, obrátili na noviny ministerstva obrany „Rudá hvězda“.

„Žádáme o vysvětlení neobvyklého jevu,“ napsali jménem celé skupiny dva kadeti, Valerij Kozlov a Igor Barilin. „V srpnu 1960 jsme náhodně dvakrát pozorovali průchod nebeského tělesa. 9. září ve 20:15 (moskevského času) opět proletělo od západu na východ. Světlo bylo středně silné. Rychlost průchodu byla menší než rychlost satelitu. Doba průchodu byla 8 – 12 minut.

Neobvyklé jevy

1) letělo stranou od pozorovatele

2) blikající světla

3) křivočarý pohyb.

Co to může být? Můžeme to znovu sledovat?“ Redakce poslala dopis kadetů do Moskevského planetária, kde byly bez pochybností provedeny pokyny pro oklamání očitých svědků UFO. K soudrukům Kozlovovi a Barilinovi napsal, že toto je jeden z experimentů ku studiu horních vrstev atmosféry.

Ačkoli se v novinách neříkalo nic o UFO, začala se z druhé strany ozývat cenzura. V padesátých letech začal přednášet o UFO Jurij Fomin, jeden z průkopníků ruské ufologie, přednášející na moskevském institutu technologie potravinářského průmyslu.

Jurij Alexandrovič Fomin říká:

„V polovině padesátých let mi doporučili, abych četl prostřednictvím společnosti ‚Znalosti‘ (v té době tak byla nazývána ‚Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí‘) veřejné přednášky o kosmických tématech, v různých institucích, projekčních kancelářích a dalších organizacích“.

V té době bylo toto téma velmi módní a mělo velký politický dopad …

„V roce 1956 jsem v zahraničních časopisech narazil na zprávy o vzhledu UFO. V té době nebylo u nás o tom napsáno nic … Začal jsem shromažďovat materiály o této problematice a zpracovávat je. Nakonec jsem se v mých přednáškách rozhodl zmínit problém UFO. Udělal jsem to velmi pečlivě. Začal jsem obvykle větou: ‚V zahraničním tisku říkají …‘ a pak jsem dal krátký přehled zahraničních zpráv. Na počátku jsem však neposkytl žádné kritické zhodnocení informací, pouze jsem uvedl, že se takové objevují.

Moje přednášky byly velmi populární. Můj telefon byl zavalený požadavky na přednášky. Zpravidla mě žádali, aby se dozvěděli něco více o problému UFO. V letech 1956-1960 jsem udělal v moskevských podnicích několik stovek podobných přednášek. Nejzajímavější bylo, že se na některých přednáškách se zúčastnili svědkové vzhledu UFO. Byli to nejen náhodní občané, ale i odborníci jako piloti, provozovatelé radarových stanic a další kompetentní jednotlivci, kteří pracovali v policejních složkách, vojenských organizacích apod. Ve většině případů svědci odmítali zveřejnit svá jména a pozice, a nemluvit o nich na veřejných přednáškách, ze strachu z reakce jejich nadřízených …“

Toto pokračovalo až do ledna 1961, kdy se Ústřední výbor KSSS rozhodl ukončit ideologicky nedokonalé přednášky a obecně všechny hovory o mimozemšťanech. Příkladná lekce pro ty, kteří stále měli důvěru v sovětskou vědu a informovali někoho o jejich pozorováních, byla uspořádána v hlavních sovětských novinách:

„Neexistuje jediný fakt, který by naznačoval, že nad námi létají záhadné hmotné předměty, které se nazývají ‚létající talíře‘, řekl akademik L. A. Artsimovič. Všechny hovory o této otázce, které byly v poslední době zveřejněny tiskem s širokou distribucí, mají stejný zdroj – nepravdivé a nevědecké informace obsažené ve zprávách, které v Moskvě rozšířily některé zcela nezodpovědné osoby. Tyto zprávy vyprávěly fantastické pohádky, vypůjčené hlavně z amerického tisku, vztahující se k období, kdy létající talíře byly hlavní senzací ve Spojených státech …“

Dalším prvkem, který posílil zájem o „létající talíře“, byla fotografie objektu, která byla pořízena v jedné ze severních oblastí země.

Záhady UFO a mimozemšťanů

Další díly ze seriálu

Napsat komentář