Žárlivost je zabiják: Jak se jí zbavit

9789x 07. 05. 2019 1 čtenář

Jak pochopit smysl žárlivosti a jak se s ní můžeme vyrovnat? Žárlivost je zabiják. Kvůli žárlivosti krachují vztahy a lidé se navzájem zabíjejí.

Jak funguje žárlivost?

Představte si následující situaci. Jste na párty, někdo se k vám přátelsky chová a vy se na něj usmějete. Vaše partnerka si myslí, že ji podvádíte. Nebo vám vaše partnerka povypráví vtipný příběh o bývalém milenci a vy se cítíte ohroženi. Cítíte, jak ve vás narůstá hněv a úzkost, a nevíte, co s tím dělat. To je případ Susan.

Zírala na svého partnera ve snaze vyslat mu „vzkaz“ – jsem opravdu naštvaná a raněná. Doufala, že zprávu pochopí. Jindy ho zase zkoušela vytrestat tím, že sama projevovala zájem o někoho jiného. Ale nefungovalo to. Její partner se jen cítil zmateně. Pak se ho Susan ptala, jestli jej stále přitahuje. Nebo se s ní nudí? Je vůbec jeho typ? Zpočátku ji ujišťoval, že ano, ale pak – s opakujícími se požadavky na další a další ujišťování – začal uvažovat, proč se Susan cítí tak nejistá. Možná pro něj opravdu není ta pravá. A když Susan dostala do většího stresu, křičela na něj: „Proč s ní nejdeš domů? Je jasné, že chceš!“

Žárlivost může být i důvodem k ukončení vztahu

Tyto druhy žárlivých konfliktů mohou ukončit vztah. Pokud ale žárlíte, znamená to, že je s vámi něco strašně špatně? Žárlivost je vlastně rozzlobená, rozrušená starost. Když žárlíme, obáváme se, že by si náš partner mohl najít někoho přitažlivějšího a nás opustit. Tímto pocitem ohrožení můžeme aktivovat žárlivost jako způsob, jak se s tímto nebezpečím vyrovnat. Věříme, že nás naše žárlivost uchrání před překvapením, pomůže nám bránit naše práva a donutí partnera, aby se vzdal jiných zájmů.

Podobně jako strach může být žárlivost „strategií“, kterou používáme, abychom mohli zjistit, co se děje, nebo co náš partner „opravdu cítí“. Můžeme si také myslet, že žárlivost nám pomůže se vztahu vzdát, aby nás už dále nezraňoval. Pokud cítíte žárlivost, je důležité se zeptat sám sebe, co tím chcete získat. Žárlivost používáme jako strategii pro zvládnutí nějaké situace. Podobně jako u jiných typů starostí nás žárlivost vede k tomu, abychom se zaměřili pouze na negativa. Chápeme chování našeho partnera jako ztrátu zájmu o nás nebo rostoucí zájem o někoho jiného: „Považuje ji za přitažlivou“ nebo „Zívá, protože jsem nudná“. Stejně jako u ostatních starostí si v žárlivosti bereme věci osobně a předvídáme u jiných lidí negativní emoce: „Ona se hezky obléká, aby přitahovala jiné muže.“

Žárlivost může být přizpůsobivá emoce

V různých kulturách existují různé důvody k žárlivosti. Ale jinak je to univerzální emoce. V knize Nebezpečná vášeň evolučního psychologa Davida Busse najdeme trefný popis toho, jak se žárlivost vyvinula jako mechanismus k obraně našich zájmů. Konec konců naši předkové, kteří odstranili své konkurenty, získali větší pravděpodobnost, že jejich geny přežijí. Je také známo, že samci – dobyvatelé (ať už mezi lvy nebo lidmi) zabíjeli potomky těch utlačovaných. Žárlivost byla způsob, jak bránit své životní zájmy.

Věříme, že je důležité žárlivost jako emoci považovat za normální. Určitě nebude fungovat, když budeme říkat: „Pokud žárlíte, jste neurotický,“ nebo „Máte určitě nedostatek sebeúcty“. V některých případech ve skutečnosti může žárlivost znamenat vysokou sebeúctu: „Nedovolím, aby se mnou tímto způsobem zacházel.“

Žárlivost může odrážet vaše vyšší hodnoty

Psychologové – zejména psychoanalytici – se dívali na žárlivost jako na znak hluboce zakořeněných nejistot a vad osobnosti. My žárlivost vnímáme jako mnohem komplikovanější emoci. Ve skutečnosti může žárlivost opravdu odrážet vaše vyšší hodnoty závazku, monogamie, lásky, poctivosti a upřímnosti. Můžete žárlit, protože si přejete monogamní vztah, a obáváte se, že ztratíte to, co je pro vás cenné. Považujeme za velmi užitečné si tyto hodnoty u našich pacientů ověřit.

Někteří lidé mohou říci, že druhou osobu nevlastníte. Samozřejmě, že je to pravda – a každý milující a rovnoprávný vztah je založen na svobodě. Ale je také založen na volbách, které činí dva svobodní lidé. Pokud se váš partner svobodně rozhodne odejít s někým jiným, buďte si jisti, že máte dobrý důvod cítit žárlivost. Nevlastníme se navzájem, ale slibujeme určitý závazek jeden k druhému. Pokud jsou však vaše vyšší hodnoty založeny na poctivosti, oddanosti a monogamii, může vaše žárlivost vztah ohrozit. A toto vás svazuje. Nechcete se vzdát svých vyšších hodnot – ale nechcete se cítit ohromeni svou žárlivostí.

Je rozdíl mezi pocity žárlivosti a žárlivým chováním

Stejně jako je rozdíl mezi pocitem hněvu a nepřátelským jednáním, existuje rozdíl mezi pocitem žárlivosti a žárlivým chováním. Je důležité si uvědomit, že jednání v žárlivosti je pro váš vztah nebezpečnější – příkladem je neustálé obviňování, vyžadování si ujištění, ušklíbání se a nepříjemné chování. Zastavte se a řekněte si: „Vím, že cítím žárlivost, ale nemusím se tak chovat.“ Všimněte si, že je to váš vnitřní pocit. Můžete si vybrat, zda takto budete i jednat. Jaká volba bude ve vašem zájmu?

Přijměte a pozorujte své žárlivé myšlenky a pocity

Když si všimnete, že se žárlíte, udělejte si chvilku, pomalu dýchejte a pozorujte své myšlenky a pocity. Uvědomte si, že žárlivé myšlenky nejsou totéž co REALITA. Můžete si myslet, že váš partner má zájem o někoho jiného, ​​ale to neznamená, že to tak opravdu je. Myšlenky jsou odlišné od reality. Nemusíte své žárlivé pocity a myšlenky poslouchat. Všimněte si, že vaše pocity hněvu a úzkosti se mohou zvyšovat, když se stáhnete zpět a pozorujete je. Přijměte fakt, že můžete mít emoce – a nechte to tak být. Nemusíte se „tohoto pocitu hned zbavit“. Zjistili jsme, že uvědomělé pozorování svých emocí může často vést k tomu, že se samy oslabí.

Uvědomte si, že nejistota je součástí každého vztahu

Stejně jako spousta jiných obav, i žárlivost hledá jistotu. „Chci si být jistý, že se o ni nezajímá.“ Nebo „Chci vědět jistě, že se nerozejdeme.“ Je ironické, že někteří lidé dokonce vyvolají krizi, jen aby získali jistotu: „Rozejdu se s ní dřív, než se se mnou rozejde ona!“ Nejistota je však součástí našeho života a musíme se naučit ji přijmout. Nejistota je jedním z omezení, s nímž nemůžeme nic dělat. Nikdy si nemůžete být jisti, že nás náš partner neopustí. Pokud však obviňujete, domáháte se a trestáte, můžete si sami toto proroctví vyplnit.

Prozkoumejte své domněnky o vztazích

Vaše žárlivost může být poháněna nereálnými představami o vztazích. Například přesvědčením, že minulé vztahy vašeho partnera jsou hrozbou pro váš současný vztah. Nebo si můžete říkat „pro mého partnera nesmí být atraktivní nikdo jiný než já“. Můžete také věřit, že vaše emoce (žárlivost a úzkost) jsou „znamením“, že existuje nějaký problém. Nazýváme to „emocionálním uvažováním“, což je často velmi špatný podnět pro rozhodování.

Dále pro vás může být problém cítit se v bezpečí. Myslíte si třeba, že partnera lze donutit k tomu, aby vás miloval, nebo aby ztratil zájem o někoho jiného. Možná zkoušíte různými taktikami naznačit vašemu partnerovi, aby se k vám pokusil zase přiblížit, a přinutit jej k tomu. Ale právě to může vést k opaku a váš partner o vás ztratí zájem.

Zkušenosti z dětství

Někdy je to, co čekáte od vztahů, ovlivněno zkušenostmi z dětství nebo minulými intimními svazky. Měli-li vaši rodiče nepříjemný rozvod, protože váš otec opustil matku kvůli jiné, ​​můžete být náchylnější k přesvědčení, že se to samé stane i vám. Nebo vás někdo v nedávném vztahu zradil a vy si teď myslíte, že se to v tom současném bude opakovat.

Můžete si také myslet, že nemáte co nabídnout – kdo by s vámi chtěl být? Pokud je vaše žárlivost založena na této domněnce, pak zkuste prozkoumat důkazy pro a proti ní. Jedna žena si například myslela, že partnerovi nemá co nabídnout. Ale když jsem se jí zeptal, co by chtěla po ideálním partnerovi (inteligenci, srdečnost, emocionální blízkost, kreativitu, zábavu, spoustu zájmů), uvědomila si, že vlastně popisuje sama sebe! Kdyby byla tak nežádoucí, tak proč by sama sebe považovala za ideálního partnera?

Používejte efektivní vztahové dovednosti

Aby byl váš vztah ve větším bezpečí, nemusíte se nutně uchylovat k pocitům žárlivosti a žárlivému chování. Můžete se chovat efektivněji. To znamená i vzájemně se více oceňovat:

  • Všímejte si svého partnera, když dělá něco pozitivního
  • Chvalte se navzájem, plánujte spolu pěkné věci a snažte se vyhnout kritice, sarkasmu, nálepkování a opovrhování
  • Naučte se, jak sdílet odpovědnost při řešení problémů – a řešte je společně
  • Naplánujte si spolu „pěkné dny“  – vytvořte jakési „menu“ pozitivního a příjemného chování, které od sebe navzájem chcete. Můžete si například říci: „Připravme si v tomto týdnu jeden den, který bude „radostným dnem“ pro tebe a jeden zase pro mě“
  • Vytvořte si jednoduchý seznam příjemného chování, které od sebe vzájemně chcete: „Chci namasírovat nohy“, „Povídej si se mnou o mé práci“, „Uvaříme si společně jídlo“ nebo „Pojďme se projít do parku.“

Žárlivost málokdy učiní vztahy bezpečnějšími. Používání efektivních vztahových dovedností je často mnohem lepší alternativou.

Podobné články

Napsat komentář