Životní výzva: nalézt sám sebe

10814x 07. 08. 2019 1 čtenář

Největším dobrodružstvím a zároveň výzvou je snaha objevit, kým skutečně jsme. Pro někoho může být snaha nalézt sám sebe sobeckým jednáním, ale je to přesně naopak. Ve skutečnosti se jedná o nesobecký proces, který pohání veškeré naše jednání a konání. Abychom mohli být skvělým partnerem, přítelem nebo rodičem, je potřeba poznat sám sebe, co od života a okolí chceme, a co naopak můžeme nabídnout.

Proces poznání

Tento proces zahrnuje i méně příjemné etapy. Etapy, které mohou být bolestivé, přesto ale jsou nutnou součástí tohoto procesu. Zahrnují rozpad a propuštění vrstev, které nám v našem životě neslouží, které nás negativně ponamenávají nebo nám ubližují. Vše je podmíněno poznáním a uvědoměním si toho, kdo skutečně jsme a co nás posouvá vpřed. Tento proces je odrazem naší vnitřní síly, ale zároveň naší zranitelnosti. Následujících 6 rad vám může pomoci projít tímto procesem.

1) Přijměte svou minulost

Abychom skutečně odhalili kdo jsme a co chceme, musíme znát svůj vlastní příběh. Buďme stateční a ponořme se do své minulosti, ta nás totiž může formovat více, než si myslíte. Ať už se jedná o skrytá traumata z dětství, pocity ublížení a pocity nenávisti. To vše nás formuje a je třeba se tomu všemu postavit čelem a lépe pochopit, proč tomu všemu dáváme takový smysl a tolik se nás to dotýká.

Prostředí, názory a postoje okolí, ve kterém jsme vyrostli, mají velký vliv na to, jak se v dospělosti chováme. Bolestné zkušenosti z dětsví často určují, jakým způsobem se hodnotíme a bráníme. Pokud jsme například měli velmi tvrdého a náročného rodiče, můžeme mít silnější tendenci se chránit, nebo naopak dělat vše možné, abychom se zavděčili okolí. Je důležité pochopit své motivy a jejich původ.

Když se snažíme ukrýt své vlastní bolestné zkušenosti, nepřipustit si je, můžeme se cítit ztraceni. Můžeme jednat intuitivně určitým způsobem, a sami nebudeme rozumět tomu proč. K pochopení příčin můžeme využít například techniku Mindsight, hypnózu, regresní terapii, malbu, apod. Po pochopení a přijetí se mohou i nejnáročnější chvilky stát naší přirozenou součástí, které nás naopak ve vývoji posunou, ne budou brzdit.

Pomáhají také tyto 4 kroky:

Krok 1: Upusťme od kritických názorů na sebe i ostatní. Tyto vlezlé myšlenky a negativní sebehodnocení nám mohou doslova podkopávat nohy.

Krok 2: Pokud už na sebe negativní názor vyslovíme, buďme si jistí, že je to názor náš. Že se nejedná o převzatý negativní názor od rodičů, přátel či kolegů.

Krok 3: Pokusme se vzdát se obranných vzorců, které jsou reakcemi na bolestivé zážitky z dětsví.

Krok 4: Rozvíjejme své vlastní hodnoty, cíle a ideály.

2) Najděte smysl

Přežití často závisí na tom, že si najdeme smysl života a radost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Lidé, kteří přežili koncentrační tábory, by mohli vyprávět. Zkusme najít svůj vlastní smysl života, který se ne vždy musí shodovat s názory jiných lidí. Nejšťastnější lidé nejsou vždy ti, kteří hledají jen jednorázová potěšení, často jsou mnohem šťastnější lidé, kteří mají své cíle a zásady, a hledají radost v těch nejobyčejnějších věcech.

3) Přemýšlejte o tom, co chcete

V životě můžeme mít často nutkání si více stěžovat na to, co se nám nepovedlo, než si všímat toho, co se nám povedlo. Zkusme se tedy soustředit více na pozitivní myšlenky a hodnocení, méně na to, co se nám nepovedlo, nebo nechceme. Dovolme si být šťastní, cítit zamilování, být úspěšní…Zkusme neposlouchat vnitřní bubáky, kteří nám mohou připomínat, že si nezasloužíme to, čo ono…

Pokusme se toto promítnout i do komunikace. Když budeme ve při s partnerem, tak neříkejme: ,,Nikdy mě neposloucháš, nestaráš se o mě.“ Místo toho vyslovme: ,,Přála bych si být více vyslyšena a vnímána.“ Změna vyjadřování může udělat více, než si myslíme. Budeme partnerovi mnohem blíže.

4) Uznávejte svou osobní sílu

Osobní síla je založená na důvěře a síle, kterou získáváme v průběhu svého vývoje. Najděme sílu k tomu odmítnout pohledy a názory, které nám mohou být vnucovány. Najděme sílu si být jistí svými vlastními názory, stát si za nimi.

5) Cvičte soucit a štědrost

Mahatma Gándhí jednou řekl: ,,Nejlepší způsob, jak se najít, je ztratit se ve službách druhým“. Výzkumy často ukazují, že lidé mají větší radost z dávání, než braní. Proto buďme štědří a soucitní, pomáhejme ostatním.

6) Nezapomeňte na hodnotu přátelství

Rodinu, do které se narodíme, si nevybíráme, ale tato rodina nás formuje a ovliňuje. Přátelé si ale vybírat můžeme. Pusťme si proto do své blízkosti pouze takové jedince, kteří nás dělají šťastnými, kteří nás podporují a rozvíjí. Takto si vytváříme svůj vlastní okruh lidí, které můžeme nazývat ,,rodinou“.

Tip na eshop Sueneé Universe

Heinz-Peter Röhr: Podminované dětství – Obnova sebejistoty

Každý člověk by si měl prožít krásné dětství. Když tomu tak není, může si nést následky při dospívání a v dospělosti. Heinz-Peter Röhr ve své publikaci navrhuje jednoduchá řešení, která takovým lidem může pomoci obnovit sebejistotu a nezávislost.

Heinz-Peter Röhr: Podminované dětství – Obnova sebejistoty

Podobné články

Napsat komentář