«« »»

Zpráva Air Force k incidentu v Rendleshamu

V časných ranních hodinách 27. prosince 1980 viděli dva bezpečnostní strážníci US Air Force světla za zadní branou základny Woodbridge (Anglie). Mysleli si, že by mohlo jít o pád letounu nebo nouzové přistíní, tak zažádali o svolení, aby mohli jít ven a prozkoumat to. Letecký velitel, který byl právě ve službě, jim odpověděl a povolil jim pokračovat pěšky.

Strážníci vypověděli, že viděli podivný zářící objekt v lese. Objekt měl kovový vzhled, trojúhelníkový tvar a měřil přibližně 2 – 3 metry přes základnu a byl asi dva metry vysoký. Osvítil celý les bílým světlem. Samotný objekt měl na svém vrcholu pulzující červené světlo a řadu modrých světel zespodu. Objekt se vznášel nebo stál na nohou. Jak se strážníci přibližovali k objektu, proletěl skrze stromy a zmizel. V tuto chvíli začali zvířata na nedaleké farmě šílet. Objekt byl znovu krátce spatřen přibližně o hodinu později u zadní brány.

Další den byly v zemi, kde byl objekt spatřen, nalezeny tři důlky 1,27 cm hluboké a 18 cm v průměru. Další noc (29. prosince 1980) byla oblast měřena na radiaci. Ve třech důlcích a v centru trojúhelníku bylo naměřeno záření beta/gama v nejvyšší hodnotě 0,1 milirentgenů. Nedaleký strom měl mírné hodnoty radiace na straně, kde byl obrácen k prohlubním v zemi.

Později té noci bylo spatřeno červené světlo mezi stromy. Pohybovalo se kolem a pulzovalo. V jednu chvíli se zdálo, že kolem sebe rozhazuje svítící částečky a pak se rozpadá na pět samostatných objektů a potom mizí.

Ihned potom se na obloze objevily tři objekty podobné hvězdě, dva na severu, jeden na jihu a všechny byly asi 10° nad horizontem. Objekty se pohybovali rychle v úhlových pohybech a zářily červenými, zelenými a modrými světly. Objekty na severu se zdály skrze objektiv jako eliptické. Poté se proměnili v plné kruhy. Objekty na severu zůstaly na obloze hodinu a více. Objekty na jihu byly viditelné po tři hodiny a čas od času vyzařovaly dolů proud světla. Mnoho osob, včetně těch níže podepsaných, byly svědky těchto popsaných aktivit.

Col. Charles Halt, Sgt. James Penniston

Sueneé: stejně jako je populární incident v Roswellu (USA), pak i incident v Rednlshamu je nejznámějším a nejcitovanějším případem v Anglii. K jeho zveřejnění výrazně přispěl Nick Pope, který pracoval ve skutečných Akta X na Ministerstvu obrany Velké Británie.

Případ je důležitý tím, že přímými svědky přistání mimozemského plavidla (ETV) byli příslušníci armády a celá záležitost proběhla v přísně střeženém vojenském prostoru, kde byly skladovány jaderné zbraně. Kromě výše zmíněných svědků, existují i další výpovědi armádních činitelů, kteří byli v době incidentu ve službě a podíleli se na koordiování průzkumu místa přistání. Dodnes existuje audio záznam z diktafonu jednoho ze svědků a deníček, kam si poznamenal vzhled plavidla, zvláštní symboly na jeho trupu a binární kód obsahující poselství.

Jak jeden ze svědků později uvedl, lodi se osobně dotkl. Následkem toho utrpěl šok a efekt chybějících vzpomínek, které objevil je až v hypnóze. Dozvěděl se, že ETV je autonomní s vlastní inteligencí. Přišlo z budoucnosti a jeho misí je najít nekontaminovaný genetický materiál a nejspíše tak zachránit lidstvo v budoucnosti.

Znáte Incident z Rendlshamu?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...
Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 08963 a SS: 100.

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.