Zpráva z veřejného slyšení o odhalení ve Washingtonu

4422x 11. 05. 2013 1 čtenář

Od 29. března 2013 do 3. května 2013, badatelé, aktivisti, političtí představitele a bývalí zaměstnanci v armádních službách a vládních institucích reprezentujících 10 zemí poskytli svá svědectví ve Washington, DC šesti bývalým členům Kongresu Spojených států. Po vyslechnutí těchto svědectví tito členové vydali následující prohlášení:

S ohledem na zvětšující se vědecké chápání ohledně planet, které potenciálně podporují život a nachází se v naší domovské galaxii (jejíž je součástí i naše planeta Země), by bylo vysoce arogantní tvrdit, že lidé jsou jediné inteligentní bytosti v této galaxii;

S ohledem na důvěryhodné svědky, kteří prezentovali ohromující vědecké důkazy dokumentující současnou přítomnost neidentifikovatelných a nevysvětlitelných létajících objektů, o kterých se mnozí domnívají, že představují mimozemskou inteligenci;

A s ohledem na obrovské celosvětové důsledky, které z toho plynou, pokud jsou objekty mimozemského původu, pak takový problém je záležitostí Valného shromáždění OSN;

Z toho důvodu, my níže podepsaní žádáme Nadaci veřejného slyšení (Citizen Hearing Fondation), aby využila své kanceláře pro koordinaci zainteresovaných stran a navýšila finanční prostředky za účelem vyvolání celosvětové kampaně, jejímž záměrem je přesvědčit jeden nebo více národů k tomu, aby navrhli rezoluci na Valném shromáždění vyvolat OSN sponzorovanou světovou konferenci zabývající se možnými důkazy o mimozemské přítomnosti ovlivňující tuto planetu.

My níže podepsaní slibujeme, že podpoříme toto úsilí.

Kongresman Carolyn Kilpatrick
Senátor Mike Gravel
Kongresmanka Darlene Hooley
Kongresman Merrill Cook

Nemohli podepsat z důvodů smluvního závazku plynoucího z nedávného ukončeného členství v kongresu:
Kongresmanka Lynn Woolsey
Kongresman Roscoe Bartlett

 

Zdroj: CitizenHearing.com

 

Podobné články

Napsat komentář