Zprávy CIA o létajících talířích z roku 1952

5276x 25. 01. 2017 1 čtenář

Memorandum

Od: CIA – kancelář ředitele – Washington, D.C.
Pro: ředitel výboru psychologické strategie (Psychological Strategy Board)

Předmět: Létající talíře

 1. Dnes předkládám Radě pro národní bezpečnost (National Security Council) návrh (TAB A), ve kterém vyjadřuji názor, že problematika UFO se zdají mít důsledky pro vedení psychologické války i pro zpravodajské služby a operace.
 2. Informace týkající se tohoto tématu je podrobně uvedeny v TAB B.
 3. Navrhuji, abychom na příštím zasedání Rady diksutovali o možném obranném či útočném využití těchto jevů pro účely psychologické války.

Podpis: Walter Bedell Smith – ředitel

Memorandum k rukám ředitele Ústřední zpravodajské služby (Central Intelligence – CIA)
Zaslané zástupci ředitele Ústřední zpravodajské služby
Předmět: Neidentifikované létající předměty
Datum: únor 1952

 1. DCI (Director of Central Intelligence neboli ředitel Ústřední zpravodajské služby) dne 20. srpna po briefingu OSI (Office of Scientific Intelligence neboli Kancelář vědeckého zpravodajství) k výše uvedenému tématu, nakázal přípravu NCSID (National Security Council Intelligence Directives neboli Zpravodajská doporučení Národní rady pro bezpečnost) ohledně potřeby provádět vyšetřování, která má být předložena Radě, a uložil institucím, kterých se to týká, aby na takových vyšetřování spolupracovaly.
 2. Během snahy vypracovat takové směrnice a studie pro zaměstnance DD/I, AD/SI ve funkci AD/IC zjistil, že uvedená problematika je spíše problematikou výzkumu a vývoje. DD/I se rozhodl zahájit akci prostřednictvím Rady pro výzkum a vývoj (RC& D). Proběhla porada mezi DI/USAF, předseda CR&D, DD/I, AD/SI ve funkci AD/IC, na které bylo rozhodnuto, že doktor Whitman, předseda CR&D prozkoumá, zda by bylo možné provést výzkumné studie a začít s průzkumem prostřednictvím agentur Air Force.
 3. Přibližně 6. listopadu nám bylo oznámeno předsedou CR&D, že dotazování členů personálu Air Force neodhalilo žádné opodstatněné skutečnosti, ale že problém podstoupil velení protivzdušné obrany. Od CR&D jsme neobdrželi žádné další zprávy.
 4. Nedávné zprávy adresované CIA naznačují, že další opatření jsou žádoucí a že další briefing se se konal dne 25. listopadu pro zaměstnance A-2 a ATIC se znalostí věci. V té době nás zprávy o incidentech přesvědčily, že se děje něco, co si zaslouží naši pozornost. Podrobnosti o některých z těchto incidentů byly předmětem diskuse mezi AD/SI a DDCI. Pozorování nevysvětlitelných objektů ve vysokých nadmořských výškách přemísťujících se vysokými rychlostmi v blízkosti důležitých instalací obrany USA jsou takové povahy, že nemohou být přisouzena přírodním jevům nebo známým typům vzdušných dopravních prostředků.
 5. OSI v této chvíli ustanovuje kompetentní a uznávanou poradenskou skupinu s cílem znovu posoudit tuto záležitost a přesvědčit autority, že je nutné podniknout výzkumné a vývojové studie. To by bylo možno provést rychle pod vedením CENIS.
 6. V příloze naleznete memorandum adresované NSC (National Security Council – Rada pro národní bezpečnost) a směrnici NSC prohlašující tuto záležitost za prioritní projekt celé zpravodajské komunity jakož i výzkumu a vývoje obrany.

Podpis: H. Marshall Caldwell – zástupce ředitele vědecké inteligence

Dokument
Datum:
29.července 1952
A: Mr. A.H.H. MONT
Od: V.P. Keay
Předmět: Létající talíře

CÍL: Informovat, že letectvo prozatím nedosáhlo uspokojivého závěru ve svém průzkumu mnoha zpráv o létajících talířích a létajících discích spatřených po celých Spojených státech.

PODROBNOSTI
Pan N. W. Philcox, představitel styčné kanceláře letectva, uzavřel průzkum aktuálního stavu výzkumu četných zpráv souvisejících s létající talíře a létající disky leteckou zpravodajskou službou. Tento průzkum iniciovala kancelář generálmajora Johna A. Samforda, ředitele Letecké zpravodajské služby,  po briefingu majora Randall Boye z divize „Vyhodnocení“ zpravodajského oddělení Letecké služby.

Major Boyd líčil, že Letecká zpravodajská služba instalovala technické centrum na letecké základně Wright Patterson, Ohio, Air Intelligence Technical Center, za účelem koordinace, korelace a vyšetřování všech zpráv o létajících talířích a discích. Zmínil, že výzkum letectva potvrdil, že létající talíře jsou pozorovány již po staletí a množství pozorování se mění dle toho, jaká je pozorováním věnována pozornost. Pokud se je pozorování ohlášeno v novinách, okamžitě se počet hlášených pozorování výrazně zvyšuje a obratem jsou občany hlášena i pozorování stará několik měsíců.  občané volat okamžitě a pozorování ukazují, že měli před několika měsíci. Major Boyd upřesnil, že tyto hlášená pozorování létajících talířů jsou řazeny do tří klasifikací:

 1. Pozorování hlášená občany, kteří tvrdí, že ze země pozorovali létající talíře. Tato pozorování se liší v popisu objektů, jejich barvě a rychlosti. Tato prohlášení jsou považována za málo důvěryhodná, protože většina z nich má původ v představivosti nebo v záměně za jakýkoliv objekt na obloze.
 2. Pozorování hlášená piloty komerčních a vojenských letadel. Tato pozorování jsou letectvem považována za důvěryhodnější, protože piloti mají více aeronautických zkušeností a neměli by si myslet, že vidí objekty, které jsou zcela fiktivní. V každém z těchto případů osoba, která ohlásila pozorování, projde hloubkovým rozhovorem se zástupcem Letecké zpravodajské služby, takže je možné získat úplný popis pozorovaného objektu.
 3. Pozorování hlášená piloty, pro která je i další potvrzení, jako je například pozorování na radaru nebo pozorování ze země. Major Boyd uvedl, že do této poslední kategorie spadá 2 až 3% z celkového počtu pozorování. Tato pozorování jsou považována za nejdůvěryhodnější a nejobtížněji vysvětlitelné. Některé z těchto incidentů jsou nejprve pozorována ze země, pak byly pozorovány piloty za letu a následně jsou pozorována radarem. Podle majora Boyda není v těchto případech pochyb o tom, že ohlášené objekty skutečně byly na obloze. Nicméně, major Boyd vysvětlil, že tyto objekty by mohly být ještě přírodními jevy a pokud jsou evidovány na radaru, mohlo by se jednat o nějaký typ elektrického výboje na obloze.

Major Boyd dále prohlásil, že létající talíře jsou vidět spatřeny v oblastech s hustým leteckým provozem, jako je Washington D.C. a New York. Pozorování ale byla ale hlášena  i z jiných oblastí: celého území Spojených států i z vzdálených míst, jako Acapulco, Mexiko, Jižní Korea a francouzské Maroko. Podle majora Boyda pozorování třetí kategorie nebyly nikdy vysvětleny uspokojivým způsobem, ačkoliv je možné, že pozorované objekty byly ve skutečnosti přírodní jevy  nebo nějaký druh atmosférických poruch. Není zcela vyloučeno, že pozorované objekty mohly být lodi bytostí z jiné planety, například z Marsu. Řekl, že dosud neexistuje nic, co by tuto teorii potvrdilo, ale tato ani zcela vyvrátilo. Zmínil, že Letecká zpravodajská služba si je prakticky jistá, že tyto objekty nejsou lodě ani střely jiného národa na planetě Zemi. Major Boyd uvedl, že v současné době Letecká zpravodajská služba provádí intenzivní vyšetřování a jakmile je přijato důvěryhodné hlášení, letectvo se pokaždé snaží vyslat stíhací letouny, aby získalo lepší informace o těchto objektech. Nedávné pokusy nicméně ukázaly, že když se pilot tryskáče v tomto směru přibližuje k objektu, tento zmizí z dohledu.

DOPORUČENÍ:  Žádné. Výše uvedené je jen pro vaši informaci.

Memorandum pro ředitele Ústřední zpravodajské služby
Poslal náměstek ředitele
Předmět: Létající talíře
Datum: 24.09.1952

 1. Nedávno byl Úřadem pro vědecké zpravodajství proveden průzkum s cílem zjistit, zda neidentifikovatelné létající objekty představují riziko pro národní bezpečnost; zda proběhly dostačující studie a výzkumy této problematiky a jejích důsledků pro národní bezpečnost; a jaký další výzkum by měl být prováděn včetně toho kým a pod jakou záštitou.
 2. Bylo zjištěno, že tímto problémem se zabývá jediná vládní agentura, a sice Ředitelství zpravodajství neboli USAF, které instruovalo Technické středisko letecké zpravodajské služby (ATIC) prošetřovat hlášená pozorování. V ATIC funguje skupina tří důstojníků a dvou tajemníků, kteří prošetřují všechna hlášení o pozorování mimozemských přicházející oficiálními komunikačními kanály. Tato skupina provádí vyšetřování zpráv po konzultaci s členy technického personálu leteckých sil i civilního letectva, jak bylo požadováno. Byl zaveden globální zpravodajský systém byl zaveden a některým z nejdůležitějších základen letectva bylo nařízeno, aby zachytily UFO. Každý případ je prozkoumán a skupina se snaží pro každé jednotlivé pozorování najít uspokojivé vysvětlení. ATIC uzavřela dohodu s památkovým ústavem Batelle, aby bylo možné vytvořit systém stroj k indexování oficiálních zpráv o pozorování.
 3. Od roku 1947 získalo ATIC přibližně 1500 oficiálních zpráv o pozorování a obrovské množství dopisů, telefonátů a novinových článků. Jen v průběhu července 1952 bylo identifikováno celkem 250 oficiálních zpráv. Z uvedeného počtu 1500 nebylo letectvo schopno vysvětlit 20% případů a ze zpráv obdržených od ledna do července 1952 nebylo schopno vysvětlit 26% případů.
 4. Při svém průzkumu této problematiky tým Úřadu vědecké rozvědky CIA konzultoval zástupce Zvláštní výzkumné skupiny letectva; diskutoval vedením projektu letectva na letecké základně Wright-Patterson; přezkoumala velké množství zpravodajských zpráv; ověřil zprávy v sovětském tisku a sovětských vysílacích služeb; a projednával problematiku se třemi poradci ze CIA, kteří mají rozsáhlé znalosti technických oborů.
 5. Byl učiněn závěr, že přístup ATIC pravděpodobně funguje, pokud se omezuje na přezkoumávání jednotlivých případů. Tato studie však neřeší šíře platné aspekty problému. Tyto aspekty by měly s konečnou platností určit nejrůznější jevy, které jsou původem těchto pozorování a zjistit, jak tyto jevy vznikají i jaké vizuální a elektronické projevy, aby mohly být okamžitě identifikovány. Konzultanti CIA uvedli, že tato tyto jevy mají pravděpodobně vysvětlení ležící na hranici nebo těsně mimo naše současné chápání atmosférických, ionosférických a vesmírných jevů. Je možné, že současné rozptýlení jaderného odpadu může být také faktorem. Výbor doporučil, aby byla vytvořena studijní skupina s cílem:
 6. systematizovat a analyzovat faktory, které tvoří podstatu této problematiky;
 7. stanovení vědeckých oblastí, které musí být prohloubeny, aby bylo možno pochopit tuto problematiku; a
 8. vydávat doporučení o zahájení řádného výzkumu.

Dr. Julius A. Stratton, viceprezident Technického institutu v Massachusetts řekl CIA, že tato skupina by mohla být vytvořena v jeho ústavu, nebo by výše uvedené odpovědnosti mohl převzít Projekt Lincoln, projekt ITT vzdušné obrany Letectva.

 1. Problematika létajících talířů obsahuje dva prvky potenciálně nebezpečné pro národní bezpečnost v napjaté mezinárodní situaci. Tyto prvky jsou:
 2. Psychologický aspekt – S pomocí zpráv o pozorování po celém světě bylo prokázáno, že v době průzkumu nebyla v sovětském tisku žádná zpráva nebo komentář, dokonce ani satirický, týkající se létajících talířů; pouze Gremyko učinil vtipný odkaz na toto téma. Protože je v Sovětském svazu tisk kontrolovaný státem, je tato absence zmínek možná pouze z rozhodnutí formální politiky. Otázkou tedy je, zda pozorování UFO:

(1) mohou či nemohou být kontrolovaná státem;
(2) mohou či nemohou být předvídána;
(3) mohou či nemohou být použita v případě psychologické války, útočně nebo obranně.

Veřejný zájem o tuto problematiku, který je potvrzený americkým tiskem a společenským tlakem na  průzkum Letectvem ukazuje, že významná část naší populace je mentálně schopna přijímat neuvěřitelné. V této skutečnosti se skrývá potenciál pro propuknutí hysterie a masové paniky.

 1. Vzdušná zranitelnost – Vzdušný výstražný systém Spojených států bude vždy nevyhnutelně závislý na kombinaci radaru a vizuálních pozorování. Sovětský svaz je v současné době považován za schopný zahájit letecký útok na Spojené státy a kdykoliv mohou přijít desítky oficiálních i neoficiálních pozorování. existovat desítky oficiálních připomínek a několik neoficiálních pozorování. V současné době bychom během útoku nebyli schopni okamžitě rozlišit skutečnou zbraň od UFO. Vzrůstá tedy riziko falešných poplachů či toho, že budeme skutečný útok považovat za mylné pozorování.
 2. Každý z těchto problémů je problémem operačním a představuje do očí bijící zpravodajské komplikace.
 3. Z operačního hlediska je třeba provést následující kroky:
 4. Měla by být přijata okamžitá opatření s cílem zlepšit především vizuální identifikaci létajících talířů na úkor elektronické, aby v případě napadení byla možná okamžitá a pozitivní identifikace letadel nebo nepřátelských raket.
 5. Měla by být provedena studie za účelem stanovení, jak by bylo možné, pokud vůbec, využít tyto jevy americkými organizátory psychologické války a současně jaká, pokud vůbec nějaká, je obrana proti očekávaným sovětským pokusům tyto jevy využít.
 6. Aby se minimalizovalo riziko paniky, měla by být vytvořena národní politika toho, jak o těchto jevech hovořit na veřejnosti.
 7. Další otázky, které vyžadují hlubší prozkoumání:
 8. Současná úroveň sovětských znalostí těchto jevů.
 9. Možné sovětské záměry a schopnosti využívat tyto jevy na úkor zájmů USA.
 10. Důvody, proč sovětský tisk o létajících talířích mlčí.
 11. Bude zapotřebí další výzkum odlišný od toho, které provádí Letectvo, s ohledem na specifické operační a zpravodajské potřeby. Toto šetření nebude moci být předáno zpravodajské službě, dokud neskončí sběr a analýza faktů a dokud nebude přesně vysvětlena podstata těchto jevů.
 12. Považuji tuto problematiku za natolik závažnou, že by měla být předložena Národní bezpečnostní radě, aby zajistila spolupráci všech zúčastněných orgánů.

Podepsán E. MARSHALL CHADWELL – asistent ředitele Vědecké zpravodajské služby

Podobné články

Napsat komentář